Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 768 din 02 August 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 768 din 02 August 2022

Monitorul Oficial 768 din 02 August 2022 (M. Of. 768/2022)

1.  METODOLOGIE din 25 iulie 2022 de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021 EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 635 din 25 iulie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 768 din 2 august 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie stabileşte cadrul procedural pentru modificarea planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021 şi nu au fost implementate, aflate în coordonarea metodologică a autorităţii naţionale pentru protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, denumite în continuare centre rezidenţiale supuse restructurării.art. 2planul de restructurare concentrează elementele de programare, organizare şi coordonare ale acţiunilor care compun ...

2.  ORDIN nr. 635 din 25 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021 EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

Având în vedere:- prevederile art. iii al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, aprobată prin legea nr. 87/2022;– referatul de aprobare al direcţiei drepturile persoanelor cu dizabilităţi nr. 9.021 din data de 12.07.2022,în temeiul art. 1 alin. (5) şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi,preşedintele autorităţii naţionale pentru protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi emite următorul ordin:art. 1se aprobă metodologia de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale ...

3.  REGULAMENT nr. 13 din 28 iulie 2022 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi (5) din regulamentul (ue) 2019/2.033 al parlamentului european şi al consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a regulamentelor (ue) nr. 1.093/2010, (ue) nr. 575/2013, (ue) nr. 600/2014 şi (ue) nr. 806/2014,potrivit deliberărilor ...

4.  ORDIN nr. 2.288 din 27 iulie 2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.323/2021 pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (6^1) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar/12.931 din 27.07.2022 al direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul ministerului sănătăţii,ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (6^1) din normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.323/2021 pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (6^1) din normele privind modul de calcul şi procedura ...

5.  ORDIN nr. 2.251 din 21 iulie 2022 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

Văzând referatul de aprobare al direcţiei politici de resurse umane în sănătate nr. ar 12.539/2022 din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. x^1) şi alin. (1^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi ...

6.  ORDIN nr. 163 din 26 iulie 2022 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

Având în vedere prevederile art. 13 şi ale art. 21 alin. (1^2) lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 11.558/2008 privind exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul stoeneşti-ariceşti, judeţul prahova, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea pontiac improex - s.r.l., identificată prin cod unic de înregistrare 5865321, în calitate de ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 966 din 27 iulie 2022 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Brăila asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în judeţul Brăila, înscrierea unor imobile situate în judeţul Brăila în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Aeroclubului României, precum şi privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 4 din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi al art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere decizia curţii constituţionale nr. 1/2014 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 963 din 27 iulie 2022 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor cu nr. mf 28393 şi mf 147183, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea instituţiei prefectului - judeţul harghita din ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 962 din 27 iulie 2022 privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016