Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 75 din 24 Aprilie 1992 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 75 din 24 Aprilie 1992

Monitorul Oficial 75 din 24 Aprilie 1992 (M. Of. 75/1992)

1. HOTARARE nr. 574 din 18 mai 1990 privind transferul in gestiunea institutiilor financiar-bancare din municipiul Bucuresti a cladirilor, altor mijloace fixe si obiecte de inventar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 clãdirile în care se aflã sediile ministerului finanţelor, bãncii naţionale a româniei, bãncii pentru agriculturã şi industrie alimentarã, bãncii de investiţii, bãncii române de comerţ exterior, c.e.c., a.d.a.s., loto-pronosport, clubul finanţe-bãncii din str. doamnei nr. 2, precum şi alte mijloace fixe şi obiecte de inventar aferente, trec din patrimoniul intreprinderii de administraţie a clãdirilor din subordinea direcţiei generale de producţie şi prestaţii din cadrul ministerului economiei naţionale prin transfer în gestiunea instituţiilor respective. art. 2 numãrul de posturi aferent activitãţilor de pazã, curãţenie, ...

2.  HOTĂRÂRE nr. 506 din 10 mai 1990 pentru aprobarea introducerii noilor uniforme în dotarea unor cadre ale Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă trecerea la noile uniforme militare pentru cadrele de poliţie, pompieri şi de la punctele de control trecere frontieră, începînd cu luna mai 1990, aşa cum sînt prezentate în anexă.art. 2se aprobă ca, la noile uniforme ce se introduc în dotare, epoleţii să fie din material fond, iar stelele înlocuite, corespunzător gradului, cu trese.ierarhia actuală a gradelor militare, pentru cadrele militare din ministerul de interne, rămîne în vigoare. prim-ministru  petre romanbucureşti, 10 mai 1990.nr. 506.anexĂ   compunerea   noilor uniforme pentru unele cadre militare din ministerul de internefont 8*┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ...

3. HOTARARE nr. 473 din 3 mai 1990 privind eliberarea din calitatea de imputerniciti de frontiera ai Romaniei, de loctiitori sau ajutori ai acestora, a unor ofiteri din trupele de graniceri si numirea altor ofiteri in aceasta calitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se elibereazã din calitatea de împuterniciţi de frontierã ai româniei, de locţiitori sau ajutori ai acestora, ofiţerii din trupele de grãniceri prevãzuţi în anexa nr. 1.*) art. 2 se numesc în calitatea de împuterniciţi de frontierã ai româniei, de locţiitori sau ajutori ai acestora, ofiţerii din trupele de grãniceri prevãzuţi în anexa nr. 2.*)------------- *) anexele nr. 1 şi 2 se transmit celor interesaţi. ...

4. HOTARARE nr. 460 din 2 mai 1990 privind infiintarea Universitatii Tehnice din Oradea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pe data prezentei hotãrîri, institutul de subingineri din oradea se transformã în universitatea tehnicã din oradea. art. 2 universitatea tehnicã din oradea va funcţiona cu facultãţi de ştiinţe şi de inginerie, specializãrile pentru fiecare an univeritar urmînd sã fie stabilite de ministerul Învãţãmîntului, pe baza cererilor de şcolarizare propuse de beneficiarii de absolvenţi. art. 3 ministerul Învãţãmîntului va duce la îndeplinire prezenta hotãrîre. ...

5. HOTARARE nr. 459 din 28 aprilie 1990 privind desfiintarea Academiei de Stiinte Sociale si Politice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pe data prezentei hotãrîri, academia de Ştiinţe sociale şi politice se desfiinţeazã. art. 2 inventarul cu bunurile aparţinînd fostei academii de Ştiinţe sociale şi politice, inclusiv spaţiile şi dotãrile existente la data prezentei hotãrîri, trec în patrimoniul academiei române. prim-ministru ...

6. HOTARARE nr. 431 din 25 aprilie 1990 privind infiintarea Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pe data prezentei hotãrîri se infiinţeazã Şcoala militarã superioarã de ofiţeri a ministerului de interne, cu sediul în municipiul bucureşti, care are ca obiect pregãtirea ofiţerilor activi pentru acest minister. Şcoala militarã superioarã de ofiţeri a ministerului de interne este instituţie militarã de învãţãmînt superior cu autonomie universitarã, subordonatã ministerului de interne, care stabileşte structura organizatoricã. art. 2 În cadrul Şcolii militare superioare de ofiţeri a ministerului de interne se organizeazã facultatea de poliţie, pentru armele: poliţie, penitenciare, paşapoarte-puncte control ...

7. HOTARARE nr. 478 din 5 mai 1990 privind locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale din Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si Intreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrita ce se incadreaza in grupele I si a II-a de munca in vederea pensionarii, precum si conditiile de pensionare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 ministerul industriei electrotehnice şi electronice, pînã la data de 31 decembrie 1991 va lua mãsuri pentru îmbunãtãţirea condiţiilor tehnice şi tehnologice, în vederea eliminãrii noxelor sau reducerea acestora sub limitele maxime admise, la Întreprinderea "acumulatorul" bucureşti şi Întreprinderea de produse electrotehnice (fabrica de acumulatori) bistrita. art. 2 În mod excepţional, pînã la data de 31 decembrie 1993, se aproba încadrarea personalului în grupele i şi a ii-a de munca în vederea pensionãrii, pe intreaga perioada lucrata anterior ...

8. HOTARARE nr. 455 din 28 aprilie 1990 privind unele masuri pentru personalul didactic din invatamintul superior de medicina si farmacie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic personalul didactic din învãţãmîntul superior de medicinã şi farmacie care lucreazã prin natura serviciului în asistenţã medicalã şi cu medicamente, prin activitate integratã, în afara obligaţiilor de serviciu de la funcţia de bazã didacticã, va fi salarizat, pe lîngã funcţia didacticã, cu o indemnizaţie clinicã egalã cu 50% din salariul tarifar lunar al funcţiei medicale sau farmaceutice îndeplinite, în care este confirmat prin ordin al ministrului sãnãtãţii, al gradaţia acordatã la aceastã funcţie. personalul didactic medical şi farmaceutic, care în cadrul activitãţii integrate îndeplineşte o ...

9. HOTARIRE*) nr. 481 din 7 mai 1990 privind incadrarea personalului in grupele I si a II-a de munca de la locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite aparute dupa anul 1969 in unitatile Ministerului Industriei Metalurgice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

---------- *) hotãrîre cuprinsã în anexa la hotãrîrea guvernului româniei nr. 102/1992, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 68 din 16 aprilie 1992. guvernul româniei hotãrãşte: articol unic personalul care este în activitate de la locurile de munca şi activitãţile cu condiţii deosebite din unitãţile ministerului industriei metalurgice intrate în funcţiune dupã data de 18 martie 1969, care nu a fost cuprins în grupele i şi a ii-a de munca, conform prevederilor art. 2 din decretul-lege nr. 68/1990 , va beneficia de încadrarea în aceste ...

10. NORME Nr. 63943 din 30 septembrie 1991 privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, precum si la regiile autonome EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 24 aprilie 1992

I. dispoziţii generale 1. controlul financiar propriu se organizeazã şi se exercita sub forma controlului financiar preventiv şi a controlului financiar de gestiune. controlul financiar preventiv urmãreşte sa preintimpine încãlcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi producerea de pagube şi se exercita asupra documentelor care conţin operaţiile de utilizare a fondurilor sau din care deriva drepturi sau obligaţii patrimoniale. ...

11. HOTARIRE nr. 720 din 10 octombrie 1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor EMITENT: GUVERN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 DIN 24/4 /92

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba normele privind organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi şi primãria municipiului bucureşti, instituţii de stat de subordonare centrala sau localã, precum şi la regiile autonome, elaborate de ministerul economiei şi finanţelor, anexa la prezenta hotãrîre. art. 2 constituie contravenţie urmãtoarele încãlcãri ale normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar: a) neemiterea în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrîri în monitorul oficial al româniei a actelor ...

12. HOTARIRE NUMAR: 508 DIN 11/5 /90 privind aprobarea si organizarea continuarii studiilor de catre absolventii invatamintului superior Arhitectura de 3 ani ( conductori arhitecti ) EMITENT: GUVERN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 DIN 24/4 /92

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 absolvenţii cu examen de diploma ai specializãrii arhitectura - conductori arhitecti 3 ani - cursuri de zi - din seriile 1973-1979/1980, care au susţinut probe comune cu arhitecţii la concursul de admitere şi au parcurs acelaşi plan de învãţãmînt în primii ani de studii, pot continua studiile de profil la învãţãmîntul superior cu durata de 6 ani. art. 2 Înscrierea se face la cerere, fãrã concurs de admitere, la una din formele de învãţãmînt existente, în limita posibilitãţilor de şcolarizare a instituţiei (facultãţii) care face ...

13. HOTARIRE NUMAR: 463 DIN 2 /5 /90 privind reinfiintarea functiei de asistent medical EMITENT: GUVERN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 DIN 24/4 /92

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pe data prezentei hotãrîri se reinfiinteaza funcţiile de asistent medical şi asistent medical principal în toate profilurile, care vor fi salarizate cu doua clase în plus fata de salarizarea surorilor medicale cu liceu sanitar. În funcţia de asistent medical se încadreazã absolvenţii cu diploma a şcolilor sanitare postliceale. În funcţia de asistent medical principal se încadreazã asistentii medicali cu 8 ani vechime în aceasta funcţie şi examen de asistent medical principal. art. 2 pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. ...

14. HOTARIRE NUMAR: 462 DIN 2 /5 /90 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii si organizarii directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti EMITENT: GUVERN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 DIN 24/4 /92

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 direcţia sanitarã judeteana şi cea a municipiului bucureşti, organe de specialitate ale administraţiei de stat, se organizeazã ca unitãţi cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului sãnãtãţii. art. 2 structura organizatoricã tip a direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului bucureşti se aproba de ministerul sãnãtãţii, cu avizul ministerului muncii şi ocrotirilor sociale. În cadrul direcţiilor sanitare se pot utiliza urmãtoarele funcţii de conducere: medic director, medic director adjunct şi contabil şef. la direcţia sanitarã a municipiului bucureşti se mai utilizeazã şi un post de ...

15. HOTARARE nr. 449 din 27 aprilie 1990 privind unele modificari si completari ale reglementarilor in vigoare, referitoare la intocmirea devizelor in activitatea de investitii si reparatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1În documentaţiile economice ale obiectivelor de investiţii şi de reparaţii se vor introduce preţurile şi tarifele legale pentru materialele, utilajele, echipamentele şi, respectiv, serviciile prevăzute în documentaţiile tehnice, precum şi reţelele de salarizare în vigoare.În cazul în care în perioada execuţiei lucrărilor se aprobă, potrivit competenţelor legale, noi preţuri, noi tarife sau noi reţele de salarizare, acestea se vor introduce în documentaţia lucrărilor rămase de executat, la data aprobării lor.art. 2se aprobă structura şi conţinutul devizului general pentru obiectivele de investiţii, conform anexei la prezenta hotărîre.art. 3ministerul construcţiilor va introduce modificările rezultate din prezenta hotărîre în normativul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016