Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 729 din 05 Septembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 729 din 05 Septembrie 2019

Monitorul Oficial 729 din 05 Septembrie 2019 (M. Of. 729/2019)

3.  ORDIN nr. 942 din 31 iulie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. ...

6.  ORDIN nr. 924 din 25 iulie 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) hotărârea guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 ...

7.  ORDIN nr. 181 din 28 august 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iregulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul ...

8.  ORDIN nr. 2.876 din 2 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, interimar, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:art. inormele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi ...

9.  ORDIN nr. 2.800 din 9 august 2019 pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

În baza hotărârii comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor nr. 5.128 din 30.07.2019,în conformitate cu prevederile art. 12 şi 18 din criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi identităţii naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi identităţii naţionale emite prezentul ordin.art. 1se reacreditează muzeul naţional al literaturii române, cu sediul în bucureşti.art. 2prezentul ...

10.  ORDIN nr. 2.736 din 19 iulie 2019 privind declasarea monumentului istoric clasat cu denumirea Casa Sonia Ionescu, având cod LMI DB-II-m-B-17288, situat la adresa poştală str. Popescu Pârvan, locotenent 21, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, din Lista monumentelor istorice EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5.915/2017 din 7 mai 2019 a proiectului ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea din lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea casa sonia ionescu, situat la adresa poştală str. popescu pârvan, locotenent 21, municipiul târgovişte, judeţul dâmboviţa, având cod lmi db-ii-m-b-17288,în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) lit. c) coroborate cu art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din normele ...

11.  ORDIN nr. M.171 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

Pentru aplicarea prevederilor art. 41 şi art. 235 lit. a) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (2) din metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 22/2007, ale art. 1 alin. (3) din regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 40 din statutul elevului, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, având în vedere dispoziţiile art. ...

12.  DECIZIE nr. 216 din 5 septembrie 2019 privind numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

Având în vedere propunerea formulată de ministerul afacerilor externe prin adresa nr. a/11.013 din 3 septembrie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/15.045 din 3 septembrie 2019, în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi al art. 5 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea agentului guvernamental pentru curtea europeană a drepturilor omului, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna simona-maya teodoroiu se numeşte în funcţia de secretar de stat, agent guvernamental pentru curtea europeană a ...

13.  HOTĂRÂRE nr. 646 din 27 august 2019 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri şi transportul de mărfuri cu vehicule, în regim de bac şi pietonal, între localităţile Moldova Nouă (România) şi Golubac (Republica Serbia) şi a punctului vamal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

Având în vedere acordul încheiat între guvernul româniei şi guvernul republicii serbia, prin schimb de note verbale, privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei golubac (republica serbia) - moldova nouă (românia) la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la belgrad la 2 decembrie 2013 şi la bucureşti la 11 decembrie 2013, publicat prin ordinul ministrului afacerilor externe nr. 274/2016 privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 174 din 8 martie 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

14.  HOTĂRÂRE nr. 642 din 27 august 2019 privind trecerea unui imobil teren situat în localitatea Ghiroda, judeţul Timiş, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 296 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, precum şi al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unui imobil teren situat în localitatea ghiroda, judeţul timiş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, declarându-se ca bun de interes public naţional, precum şi darea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016