Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 725 din 19 Iulie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 725 din 19 Iulie 2022

Monitorul Oficial 725 din 19 Iulie 2022 (M. Of. 725/2022)

1. ORDIN nr. 4.223 din 6 iulie 2022 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de suport didactic şi metodic, precum şi a celor de mentorat didactic în unităţile de învăţământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul şcolar 2022-2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

Având în vedere:- contractul de finanţare nr. 32.811 din 31.03.2021 pentru proiectul profesionalizarea carierei didactice - prof - pocu/904/6/25/operaţiune compozită os 6.5, 6.6, cod smis 146587, al cărui beneficiar este ministerul educaţiei; – ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.234/2020 privind aprobarea regulamentului specific de selecţie, organizare şi funcţionare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot în domeniul educaţiei media; – ordinul ministrului educaţiei nr. 3.654/2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică;– nota nr. 28/pocu_146587 din 28.06.2021 prin care se acordă avizul de etica cercetării pentru documentele de cercetare elaborate în cadrul proiectului profesionalizarea ...

2. ORDIN nr. 924 din 3 iunie 2022 pentru modificarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.263/2019 EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

Având în vedere:- hotărârea guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;– legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– contractul de finanţare pocu/605/3/1/130164 din 23.05.2019;– referatul de aprobare al serviciului proiecte şi programe din cadrul autorităţii naţionale pentru protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi nr. 5.719 din 25.05.2022, în temeiul art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidarităţii sociale, cu modificările ulterioare,ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:art. imetodologia de acordare şi distribuire ...

3. ORDIN nr. 450 din 31 mai 2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la insolvenţa persoanelor fizice EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

Având în vedere prevederile:- art. 1 alin. (1),art. 3 lit. b) şi ale art. 66 lit. e) din ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 3 alin. (1) lit. kk) din hotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 45 alin. (1) lit. h) din legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice;– referatul nr. 434 din 27.05.2022, întocmit de direcţia de insolvenţă a persoanelor fizice,preşedintele autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor emite prezentul ordin.art. 1(1) pentru corecta informare a consumatorilor ...

4. ORDIN nr. 449 din 31 mai 2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

Având în vedere:- art. 7,19, 20 şi art. 25 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare;– art. 1 alin. (1) şi art. 66 lit. e) din ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul nr. 5.286 din 31.05.2022 întocmit de direcţia de soluţionare alternativă a litigiilor,preşedintele autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor emite prezentul ordin.art. 1(1) pentru a asigura accesul ...

5. ORDIN nr. 156 din 14 iulie 2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

Având în vedere prevederile art. 13 şi ale art. 21 alin. (1^2) lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 1.405/2000 privind exploatarea resurselor de cretă din perimetrul basarabi - valea seacă, judeţul constanţa, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea tempo invest - s.r.l., identificată prin cod unic de înregistrare 15815436, în ...

6. DECIZIE nr. 416 din 19 iulie 2022 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Mihaela Irina Ionescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

Având în vedere propunerea institutului naţional de administraţie formulată prin adresa nr. 3.121 din 18 iulie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/21.303/mn din 18 iulie 2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. c), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. h), art. 503 alin. (1) şi (2), art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei mihaela irina ionescu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de inspector ...

7. HOTĂRÂRE nr. 911 din 13 iulie 2022 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, precum şi actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii ...

8. DECRET nr. 1.016 din 19 iulie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.651/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna rodica-steluţa gaşpar, judecător ...

9. DECRET nr. 1.015 din 19 iulie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.652/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna claudia dinu, judecător ...

10. DECRET nr. 1.014 din 19 iulie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.648/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna florica-tanţa piroş, judecător ...

11. DECRET nr. 1.013 din 19 iulie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.653/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul petrişor caimac, judecător ...

12. DECRET nr. 993 din 15 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru ratificarea protocolului semnat de partea română la bucureşti, la 5 martie 2020, la acordul dintre guvernul româniei, guvernul republicii slovace, cabinetul de miniştri al ucrainei şi guvernul republicii ungare privind înfiinţarea batalionului multinaţional de geniu, semnat la budapesta la 18 ianuarie 2002, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 15 iulie 2022.nr. 993.----

13. PROTOCOL din 5 martie 2020 la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

──────────ratificat prin legea nr. 223 din 15 iulie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 725 din 19 iulie 2022.──────────*) traducere.guvernul ungariei, guvernul româniei, guvernul republicii slovace, cabinetul de miniştri al ucrainei (numite în continuare „părţi“),pentru întărirea cooperării în scopul minimalizării daunelor şi consecinţelor în caz de dezastre,au convenit să modifice acordul dintre guvernul româniei, guvernul republicii slovace, cabinetul de miniştri al ucrainei şi guvernul republicii ungare privind înfiinţarea batalionului multinaţional de geniu, semnat la budapesta pe 18 ianuarie 2002,după cum urmează:art. iarticolul ii paragraful 1 al acordului va fi înlocuit după cum urmează:"(1) părţile vor înfiinţa batalionul multinaţional ...

14. LEGE nr. 223 din 15 iulie 2022 pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică protocolul semnat de partea română la bucureşti, la 5 martie 2020, la acordul dintre guvernul româniei, guvernul republicii slovace, cabinetul de miniştri al ucrainei şi guvernul republicii ungare privind înfiinţarea batalionului multinaţional de geniu, semnat la budapesta la 18 ianuarie 2002, ratificat prin legea nr. 583/2002.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacupreŞedintele senatuluiflorin-vasile cÎŢubucureşti, 15 iulie 2022.nr. 223.protocol din 5 martie 2020

15. DECRET nr. 992 din 15 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea art. 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 15 iulie 2022.nr. 992.----

16. LEGE nr. 222 din 15 iulie 2022 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) fără a afecta structura organizatorică stabilită potrivit alin. (2), structurile ministerului afacerilor interne care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 187 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot dobândi personalitate juridică, prin ordin al ministrului, care ...

17. DECRET nr. 991 din 15 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 15 iulie 2022.nr. 991.----

18. LEGE nr. 221 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege. art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatele (1), (2), (3), (5), (6) şi (10) se modifică şi vor aveaurmătorulcuprins:"(1) pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale se constituie un comitet de reglementare format din 7 persoane - 4 membri neexecutivi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016