Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 714 din 04 Septembrie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 714 din 04 Septembrie 2017

Monitorul Oficial 714 din 04 Septembrie 2017 (M. Of. 714/2017)

1.  REGULAMENT din 4 iulie 2017 de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 832 din 4 iulie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 714 din 4 septembrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1cluburile sportive, denumite în continuare cluburi, sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea ministerului tineretului şi sportului.art. 2cluburile îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament.art. 3cluburile se organizează şi funcţionează după un regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, şi beneficiază de drepturile conferite de lege.art. 4regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va cuprinde în ...

2.  ORDIN nr. 832 din 4 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

Având în vedere:- hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobă regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea ministerului tineretului şi sportului, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2cluburile sportive - unităţi aflate în subordinea ministerului tineretului şi sportului îşi ...

3.  HOTĂRÂRE nr. 10 din 29 august 2017 privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

În baza prevederilor art. 8 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 29 august 2017, h o t ă r ă ş t e:art. 1stagiul de pregătire profesională în domeniul legislaţiei fiscale, prevăzut de lege, pentru persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi care solicită înregistrarea în registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală după împlinirea termenului de 12 luni de la data ...

4.  ORDIN nr. 4.658 din 18 august 2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Pro Scientia" din municipiul Constanţa EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de ...

5.  ORDIN nr. 4.650 din 17 august 2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Atlas" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ ...

6.  ORDIN nr. 4.630 din 17 august 2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Ciufulici" din municipiul Călăraşi EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de ...

7.  ORDIN nr. 1.535 din 3 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 10 din hotărârea guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 17 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi justiţiei sociale,ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:art. iordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 209 şi 209 bis din 12 aprilie 2013, cu ...

8.  ORDIN nr. 1.169 din 30 august 2017 pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 108.448/ac din 29.08.2017 al direcţiei biodiversitate,ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.040 din 28.08.2017,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, cu ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 627 din 30 august 2017 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 499 din 8 august 2013, se completează după cum urmează:1. după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"art. 7^1autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor are în dotare un ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 618 din 30 august 2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vi din legea nr. 164/2017 pentru modificarea legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 855/2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:1. la articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins: "art. 18(1) prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice