Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 714 din 30 Septembrie 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 714 din 30 Septembrie 2014

Monitorul Oficial 714 din 30 Septembrie 2014 (M. Of. 714/2014)

1. PROCEDURĂ din 17 septembrie 2014 privind acordarea ajutoarelor de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014

Cap. i definiţiiart. 1 În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) active corporale - activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:  (i) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;  (ii) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform hotărârii guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;b) active necorporale - activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau ...

2. HOTĂRÂRE nr. 807 din 17 septembrie 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale deciziei comisiei europene c(2014) 2240 final,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 3 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 137/2007,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu ...

3. ORDIN nr. 93 din 29 septembrie 2014 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. i anexa nr. 2 la ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 40/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a ...

4. ORDIN nr. 1.454 din 25 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014

Având în vedere referatul nr. 140.976 din 11 septembrie 2014 privind aprobarea modificării şi completării ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe anii 2011-2014, "agricultură şi dezvoltare rurală - orizont pac 2020", cu modificările şi completările ulterioare, elaborat de direcţia generală industrie alimentară,în baza prevederilor:- art. 46 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 9 alin. (9) din ordonanţa de ...

5. RECTIFICARE nr. 805 din 17 septembrie 2014 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 805/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014

La hotărârea guvernului nr. 805/2014 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 698 din 23 septembrie 2014, se fac următoarele rectificări :- la temeiul invocat, în loc de: "În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (1) şi (2) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare" se va citi: "În temeiul art. 108 ...

6. CIRCULARĂ nr. 32 din 30 septembrie 2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi hotărârea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei din data de 30 septembrie 2014,banca naţională a româniei hotărăşte:Începând cu data de 1 octombrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a băncii naţionale a româniei este de 3,00% pe an.   preşedintele consiliului de administraţieal băncii naţionale a româniei,   mugur constantin isărescubucureşti, 30 septembrie 2014.nr. 32. --------

7. HOTĂRÂRE nr. 822 din 22 septembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 locuri - structură preluată", str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sală de sport multifuncţională cu 3.000 locuri - structură preluată", str. crişan nr. 33, municipiul slatina, judeţul olt, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ...

8. HOTĂRÂRE nr. 38 din 29 septembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 30 septembrie 2014

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a comisiei comune pentru integrare europeană dintre parlamentul româniei şi parlamentul republicii moldova, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:" la secţiunea "senat", domnul senator octavian-liviu bumbu, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului senator ionel agrigoroaei."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 29 septembrie ...

9. HOTĂRÂRE nr. 37 din 29 septembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 30 septembrie 2014

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 din hotărârea parlamentului româniei nr. 1/2008 privind constituirea comisiei permanente comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru relaţia cu unesco,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiei permanente comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru relaţia cu unesco, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- doamna senator gabriela creţu, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnată în calitatea de membru al comisiei pe locul rămas vacant ...

10. HOTĂRÂRE nr. 36 din 29 septembrie 2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 30 septembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a consiliului europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i "membri titulari", punctul 4, este numită doamna senator jipa florina ruxandra, grupul parlamentar psd, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului drăghici damian.această hotărâre a fost adoptată ...

11. HOTĂRÂRE nr. 35 din 29 septembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 30 septembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 16 - grupul parlamentar de prietenie cu republica franceză - senat - domnul senator savu daniel, grupul parlamentar psd, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016