Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 807 din 17 septembrie 2014  pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 807 din 17 septembrie 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014

    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.
    (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.

    CAP. II
    Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

    ART. 3
    (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.
    ART. 4
    (1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale. Emiterea acordurilor pentru finanţare şi plata ajutorului de stat aprobat în baza prevederilor prezentei scheme se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.
    (2) Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2020;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2023.
    (3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.
    ART. 5
    Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 150.

    CAP. III
    Cheltuieli eligibile

    ART. 6
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) şi b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale.
    (2) Activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
    b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei;
    c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă.
    (3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum şi să fie achiziţionate de la persoane care nu au calitatea de persoane afiliate aşa cum sunt definite în art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost definit la art. 1 lit. jj) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2.
    (5) În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin 5 ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.
    (6) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.
    ART. 7
    Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
    ART. 8
    Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile.

    CAP. IV
    Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat

    ART. 9
    (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 11, este următorul:


┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Regiunea │ Nivelul maxim al ajutorului de stat │
│ ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ 2014-2017 │ 2018-2020 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│Regiunea Bucureşti (NUTS3 RO 321) │echivalentul în lei a│echivalentul în lei a│
│ │11,25 milioane euro │7,5 milioane euro │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────┤
│Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) şi Regiunea │ │
│Ilfov (NUTS3 RO 322) │ echivalentul în lei a 26,25 milioane euro│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, │ │
│Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia │echivalentul în lei a 37,5 milioane euro │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘


    (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro, Ministerul Finanţelor Publice utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.
    ART. 10
    (1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:


┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Regiunea │Intensitatea maximă a ajutorului de stat │
│ ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ 2014-2017 │ 2018-2020 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│Regiunea Bucureşti (NUTS3 RO 321) │ 15% │ 10% │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────┤
│Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) şi │ │
│Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322) │ 35% │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, │ │
│Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia │ 50% │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘


    (2) În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 9 alin. (1) şi se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 alin. (20) din Regulament.
    (3) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.
    (4) În cazul în care un proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea cumulată totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu poate depăşi valoarea ajutorului maxim pentru proiecte mari de investiţii calculat conform alin. (2).
    ART. 11
    (1) Pentru a stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat, de care o întreprindere beneficiază, se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv art. 10 alin. (1) şi (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme, pot fi cumulate după cum urmează:
    a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite;
    b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1) şi (2).
    (3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2).
    ART. 12
    Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2.

    CAP. V
    Efectul stimulativ

    ART. 13
    (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiţiei;
    b) documentaţia anexată cererii face dovada că investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizat în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului de stat;
    c) investiţia nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanţare.
    ART. 14
    În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.

    CAP. VI
    Criterii de acordare a ajutorului de stat

    ART. 15
    Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepţia următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:
    a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) ajutoare acordate în sectorul producţiei primare;
    c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
      (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau
      (ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari;
    d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
    e) ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, şi sectorul energiei şi al infrastructurii pentru aceasta.
    ART. 16
    Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:
    a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutor pentru exploatare.
    ART. 17
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) realizează o investiţie iniţială în România, în orice sector, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzută în anexa nr. 1;
    c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului;
    d) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;
    e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    h) nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.
    (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
    b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.
    (3) Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
    b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.
    ART. 18
    Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să fie considerate investiţii iniţiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. o) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. p) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov;
    b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro;
    c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. y) din Procedura prevăzută în anexa nr. 2;
    d) să demonstreze îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;
    e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 3 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat;
    f) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
    g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 19
    (1) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei, data suspendării înregistrării cererilor de acord pentru finanţare, precum şi data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat acestei scheme, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
    (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data la care se constată că finanţarea solicitată prin cererile de acord pentru finanţare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. Cererile de acord pentru finanţare înregistrate după data publicării anunţului de suspendare se restituie întreprinderilor.
    (3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate până la data publicată în anunţul de suspendare, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare.
    (4) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul propriu.
    ART. 20
    (1) Ministerul Finanţelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate investiţiile în cadrul schemei. Aceste înregistrări care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
    (2) Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.
    (3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    ART. 21
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice va emite un ghid al solicitantului în aplicarea prezentei hotărâri.
    ART. 22
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


               PRIM-MINISTRU
             VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemnează:
                      ─────────────────
                      Viceprim-ministru,
                 ministrul dezvoltării regionale
                    şi administraţiei publice,
                      Nicolae-Liviu Dragnea

                   Ministrul finanţelor publice,
                      Ioana-Maria Petrescu

                 Ministrul delegat pentru buget,
                      Darius-Bogdan Vâlcov

                      Ministrul economiei,
                        Constantin Niţă

                       Ministrul delegat
             pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
                  mediul de afaceri şi turism,
                     Florin Nicolae Jianu

                 Ministrul afacerilor externe,
                      Titus Corlăţean


    Bucureşti, 17 septembrie 2014.
    Nr. 807.

    ANEXA 1

    Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

┌────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Cod │ │
│crt.│ CAEN │ Denumire cod CAEN │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 01 │Agricultură, vânătoare şi servicii anexe │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │ 02 │Silvicultură şi exploatare forestieră │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │ 03 │Pescuitul şi acvacultura │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │ 05 │Extracţia cărbunelui superior şi inferior │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │ 06 │Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │ 0892 │Extracţia şi aglomerarea turbei │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │ 091 │Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor│
│ │ │naturale │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │ 102 │Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │ 1101 │Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │ 1102 │Fabricarea vinurilor din struguri │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │ 1103 │Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │ 1104 │Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │ 1105 │Fabricarea berii │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │ 1106 │Fabricarea malţului │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │ 12 │Fabricarea produselor din tutun │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │ 131 │Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │ 19 │Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din │
│ │ │prelucrarea ţiţeiului │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 │ 2014 │Fabricarea altor produse chimice organice de bază │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19 │ 2051 │Fabricarea explozivelor │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │ 206 │Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │ 24 │Industria metalurgică │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │ 254 │Fabricarea armamentului şi muniţiei │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │ 2591 │Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din │
│ │ │oţel │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24 │ 301 │Construcţia de nave şi bărci │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25 │ 304 │Fabricarea vehiculelor militare de luptă │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26 │ 33 │Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, │
│APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27 │ 35 │Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, │
│ │ │apă caldă şi aer condiţionat │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28 │ 41 │Construcţii de clădiri │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29 │ 42 │Lucrări de geniu civil │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │ 4399 │Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR │
│ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31 │ 45 │Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea │
│ │ │autovehiculelor şi a motocicletelor │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 │ 46 │Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi │
│ │ │motociclete │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33 │ 47 │Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor│
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34 │ 49 │Transporturi terestre şi transporturi prin conducte │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35 │ 50 │Transporturi pe apă │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36 │ 51 │Transporturi aeriene │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37 │ 522 │Activităţi anexe pentru transporturi │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38 │ 60 │Activităţi de difuzare şi transmitere de programe │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39 │ 61 │Telecomunicaţii │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40 │ 64 │Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări │
│ │ │şi ale fondurilor de pensii │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41 │ 65 │Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii │
│ │ │(cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42 │ 66 │Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de │
│ │ │asigurare şi fonduri de pensii │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43 │ 68 │Tranzacţii imobiliare │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII-SUPORT │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44 │ 77 │Activităţi de închiriere şi leasing │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45 │ 78 │Activităţi de servicii privind forţa de muncă │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN │
│SISTEMUL PUBLIC │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46 │ 84 │Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul │
│ │ │public │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47 │ 92 │Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48 │ 93 │Activităţi sportive, recreative şi distractive │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49 │ 94 │Activităţi asociative diverse │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR │
│DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE │
│BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 │ 97 │Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de │
│ │ │personal casnic │
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │ 98 │Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi │
│ │ │servicii destinate consumului propriu │
├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE │
├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52 │ 99 │Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale │
└────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

                             PROCEDURĂ
               privind acordarea ajutoarelor de stat

    CAP. I
    Definiţii

    ART. 1
    În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) active corporale - activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:
      (i) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
      (ii) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;
    b) active necorporale - activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    c) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;
    d) achiziţia de active în condiţii de piaţă - modalitate de achiziţionare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor;
    e) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi, care nu are legătură cu o investiţie iniţială. Aceste cheltuieli cuprind categorii de costuri precum cheltuielile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, administrarea şi altele asemenea, dar nu cuprind costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiţii;
    f) arie desfăşurată - suma ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale";
    g) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    h) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
    i) data documentaţiei considerate completă - data de la care întreprinderea depune întreaga documentaţie, inclusiv documentaţia solicitată ulterior de Ministerul Finanţelor Publice;
    j) demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor;
    k) desfăşoară activitate economică - obţine venituri din activitatea realizată;
    l) diversificarea producţiei unei unităţi existente - obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă; costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor;
    m) exerciţiu financiar încheiat - exerciţiul financiar pentru care întreprinderea are situaţii financiare depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare;
    n) extinderea capacităţii unei unităţi existente - mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent datorată existenţei unei cereri neonorate;
    o) investiţie iniţială - investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;
    p) investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice - investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
    q) înfiinţarea unei unităţi noi - crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente;
    r) întreprindere - orice entitate cu personalitate juridică, înfiinţată în scopul de a realiza venituri din desfăşurarea unei activităţi economice;
    s) întreprindere afiliată - persoană juridică afiliată aşa cum este definită în art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    t) întreprindere mare - întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform anexei I din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament;
    u) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;
    v) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;
    w) perimetru - aceeaşi parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate;
    x) persoană autorizată - reprezentantul legal al întreprinderii sau persoana împuternicită de reprezentantul legal să reprezinte întreprinderea;
    y) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea investiţiei, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea investiţiei, fundamentarea planului de investiţii, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 3. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
    z) planul de investiţii - document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde toate cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale cu determinarea valorii totale a investiţiei, conform prevederilor art. 6 din prezenta hotărâre, precum şi a calendarului realizării investiţiei;
    aa) piaţa relevantă - produsele şi/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării căreia acestea îi sunt destinate, precum şi aria geografică în care acestea sunt comercializate;
    bb) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare;
    cc) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar sau întreprinderi asociate într-un interval de 3 ani de la data iniţierii lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ;
    dd) producţie agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;
    ee) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.124/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    ff) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    gg) cerere de plată a ajutorului de stat aprobat - o cerere de plată soluţionată de către Ministerul Finanţelor Publice cu plata totală sau parţială a ajutorului de stat solicitat;
    hh) schimbare fundamentală în procesul general de producţie - achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte amortizarea, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanţare. Simpla înlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală în procesul general de producţie;
    ii) spaţiu economic european - include statele membre ale Uniunii Europene şi statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb;
    jj) standard de cost - valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor care nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro/mp arie desfăşurată;
    kk) sursa de finanţare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării investiţiei iniţiale, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar;
    ll) uzura fizică - procesul de deteriorare în timp a caracteristicilor de calitate ale unui activ, ca urmare a acţiunii unor factori externi;
    mm) uzura morală - fenomenul datorat evoluţiei ulterioare a activelor cu aceeaşi destinaţie, ca urmare a progresului tehnic;
    nn) valoarea totală a investiţiei - valoarea cheltuielilor eligibile, conform art. 6 alin. (1) din prezenta hotărâre, şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără T.V.A.

    CAP. II
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

    ART. 2
    (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare începe de la data comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din prezenta hotărâre.
    ART. 3
    (1) Întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice o cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;
    b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;
    c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
    d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
    e) planul de investiţii aferent investiţiei iniţiale pentru care se solicită finanţarea;
    f) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii;
    g) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;
    h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
    i) opis cu documentele transmise.
    (2) Documentele menţionate la lit. e) şi f) se transmit şi în format electronic.
    ART. 4
    (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise prevăzute în anexa nr. 2 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3.
    (2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
    a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
    b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
      (i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;
      (ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 2;
      (iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii;
    c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
      (i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 3;
      (ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
      (iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.
    ART. 5
    (1) Ministerul Finanţelor Publice solicită informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (2) lit. b), în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
    (2) Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria iniţiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanţare nu sunt luate în considerare în procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare.
    ART. 6
    Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.
    ART. 7
    (1) Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi.
    (2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

    CAP. III
    Plata ajutorului de stat

    ART. 8
    Întreprinderile au obligaţia demarării investiţiei pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, sub sancţiunea prevăzută la art. 17.
    ART. 9
    Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.
    ART. 10
    (1) În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, cel puţin următoarele documente:
    a) cerere de plată a ajutorului de stat însoţită de documentele justificative, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4a;
    b) formularul de decont, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4b;
    c) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;
    d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
    e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
    f) confirmarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea, a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", în copie;
    g) opis cu documentele transmise în vederea plăţii ajutorului de stat.
    (2) Într-un an calendaristic, întreprinderea are dreptul la maximum două cereri de plată a ajutorului de stat aprobat.
    ART. 11
    (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plăţii.
    (2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în vederea completării acesteia.
    ART. 12
    (1) Ministerul Finanţelor Publice soluţionează cererea întreprinderii de plată a ajutorului de stat, după verificarea la faţa locului a veridicităţii şi conformităţii declaraţiilor şi a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere conform prevederilor prezentei scheme.
    (2) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de prezenta hotărâre.
    ART. 13
    (1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.
    (2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.

    CAP. IV
    Menţinerea investiţiei şi recuperarea ajutorului de stat

    ART. 14
    (1) Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.
    (2) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (1), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 15
    Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv a realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, întreprinderea va prezenta Ministerului Finanţelor Publice un raport auditat de o întreprindere autorizată care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că investiţia a fost realizată în parametrii propuşi şi s-au obţinut rezultatele economico-financiare asumate prin cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia anexată acesteia.
    ART. 16
    (1) Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare în termenele prevăzute în planul de investiţii care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
    (2) În cazul în care investiţia înregistrează modificări ale calendarului de implementare a planului de investiţii, întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice aprobarea acestei modificări, în termen de 30 de zile lucrătoare de când a luat cunoştinţă de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens, nu mai mult de două ori pe parcursul implementării investiţiei iniţiale.
    (3) Ministerul Finanţelor Publice analizează documentaţia primită, procedând astfel:
    a) în situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanţare se modifică corespunzător;
    b) în situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, acordul pentru finanţare se revocă.
    (4) În cazul în care se înregistrează modificări de ordin tehnic în cuprinsul planului de investiţii, întreprinderea poate proceda astfel:
    a) fie transmite o notificare Ministerului Finanţelor Publice privind activele corporale şi necorporale adăugate sau înlocuite în urma acestor modificări, acestea devenind neeligibile;
    b) fie urmează procedura prevăzută la alin. (2), continuarea implementării investiţiei neputând fi realizată decât după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (3).
    (5) Ministerul Finanţelor Publice poate aproba modificări ale acordurilor pentru finanţare oricând în perioada prevăzută la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor prezentului articol.
    ART. 17
    (1) Acordul pentru finanţare se revocă în următoarele situaţii:
    a) întreprinderea nu a demarat investiţia în termenul prevăzut la art. 8;
    b) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale prevăzută la art. 14 alin. (1);
    c) întreprinderea nu respectă prevederile art. 15;
    d) întreprinderea nu respectă prevederile art. 16 alin. (1), (2) şi (4);
    e) întreprinderea se află în situaţia prevăzută la art. 16 alin. (4) şi valoarea totală a investiţiei nu respectă prevederile art. 18 lit. b) din prezenta hotărâre.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare.
    (3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.
    (4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în următoarele situaţii:
    a) întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională astfel cum este definită la art. 1 lit. h) în cuantumul prevăzut în documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare;
    b) întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute în acordul pentru finanţare.
    (5) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, precum şi de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
    (6) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 2 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.
    ART. 18
    Anexele nr. 1-3, 4a şi 4b fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 1
    ───────
la procedură
─────────────

    Data înregistrării ..................................
    Numărul înregistrării ...............................

                                   CERERE
                            de acord pentru finanţare

    Subscrisa, ........, având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........., având calitatea de ........, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. ............. .

    I. Prezentarea întreprinderii
    Denumirea întreprinderii: .................................................
    Data înregistrării întreprinderii: ........................................
    Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: ...................
    Codul de identificare fiscală: ............................................
    Adresa: ..................., codul poştal: ................................
    Telefon: ......................., fax: ....................................
    E-mail: ...................................................................
    Forma juridică: ...........................................................
    Capitalul social: ........................................ lei, deţinut de:
    - persoane fizice: ......................................................%;
    - IMM*1): ...............................................................%
    - întreprinderi mari*2): ............................................... %.
    Obiectul principal de activitate: .........................................
    Cod CAEN: .................................................................
    Obiectul secundar de activitate*3): .....................................[]
    Cod CAEN: .................................................................

    II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii
    Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi: ............................................
    - cifra de afaceri: .................................................. lei
    - valoare active totale*4): .......................................... lei
    - rentabilitatea cifrei de afaceri*5): ............................... lei
    - capitaluri proprii*6): ............................................. lei
    ..........................................................................

    III. Prezentarea succintă a investiţiei realizate în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:
    - obiectivul investiţiei:
    ..........................................................................
    - încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:
    [] înfiinţarea unei unităţi noi;
    [] extinderea capacităţii unităţii;
    [] diversificarea producţiei unităţii;
    sau
    [] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii;
    - valoarea investiţiei: ....................... lei;
    - locaţia realizării investiţiei: .......................................;
    - data de început a investiţiei conform planului de investiţii: .........;
    - data de finalizare a investiţiei conform planului de investiţii: ..... .

    IV. Efectul stimulativ
    Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme are efect stimulativ, întrucât:
    [] investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă în absenţa ajutorului;
    sau
    [] investiţia nu ar fi realizată în regiunea respectivă în absenţa ajutorului.
__________
    *1) Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa I din Regulament.
    *2) Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei I din Regulament.
    *3) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.
    *4) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
    *5) Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (profit net/cifra de afaceri).
    *6) Elementul "Capitaluri proprii" din bilanţ.

    V. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate


┌─────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐
│Denumirea activităţii│Tipul de cheltuială eligibilă│Valoarea cheltuielilor │Intensitatea│ Valoarea ajutorului │
│ │ pentru care se solicită │eligibile*) - lei │ maximă a │ de stat solicitat │
│ │ finanţare │ │ ajutorului │ - lei - │
│ │ │ │ în regiune │ │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ ├─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │ │ Anul│ Anul│ Anul│Total│ │ Anul│ Anul│ Anul│Total│
│ │ │ I**)│ II │ ....│ │ │ I │ II │ ... │ │
├─────────────────────┼──┬──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Realizarea de │[]│a) Costuri eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii în active │ │pentru realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale şi │ │investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ necorporale │ │corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │[]│a1) Realizare construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │[]│a2) Închiriere construcţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │[]│a3) Instalaţii tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │maşini şi echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │[]│b) Costuri eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │[]│b1) Costuri cu brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │licenţe, know-how sau alte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │drepturi de proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │intelectuală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──┴──────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

__________
    *) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.
    **) A se indica anii calendaristici.

    VI. Declaraţie pe propria răspundere

    Subsemnatul/Subsemnata, ..........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr. ........, eliberat de ......... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    [] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    [] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;
    [] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    [] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    [] nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;
    [] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.
    Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*7), întreprinderea:
    [] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat;
    [] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

┌───┬─────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│Nr.│Denumirea │Locaţia realizării│ Anul │Furnizorul│ Actul │Cuantumul │
│crt│proiectului │ investiţiei │acordării │ajutorului│normativ│ajutorului│
│ │de investiţii│ (judeţul) │ajutorului│ │ │-euro*8)- │
├───┼─────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

    De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;
    [] a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

┌───┬─────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│Nr.│Denumirea │Locaţia realizării│ Anul │Furnizorul│ Actul │Cuantumul │
│crt│proiectului │ investiţiei │acordării │ajutorului│normativ│ajutorului│
│ │de investiţii│ (judeţul) │ajutorului│ │ │-euro*9)- │
├───┼─────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

    Numele: ..............

    Funcţia: .............

    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*10): ..............

    Data semnării: ..............
____________
    *7) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
    *8) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
    *9) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
    *10) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


    ANEXA 2
    ───────
la procedură
─────────────


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Condiţii de conformitate │
├─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cererea de acord pentru finanţare│- are toate rubricile completate cu datele solicitate, │
│ │respectă formularul din anexa nr. 1 şi este datată, │
│ │ştampilată şi semnată în original de către persoana │
│ │autorizată să reprezinte legal întreprinderea; │
│ │- conţine informaţii corelate cu informaţiile din │
│ │certificatul constatator, situaţiile financiare, planul │
│ │de investiţii, actul de identitate al persoanei │
│ │autorizate sau împuternicirea, dacă este cazul. │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Certificatul constatator │- este ataşat în original, este actualizat cu date │
│ │valabile la data înregistrării cererii de acord pentru │
│ │finanţare şi conţine toate informaţiile necesare conform│
│ │prevederilor art. 3 lit. a) din Procedura privind │
│ │acordarea ajutoarelor de stat. │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Situaţiile financiare │- sunt depuse şi aprobate conform prevederilor legale în│
│corespunzătoare ultimului │vigoare, după caz, sunt ataşate în copie, ştampilate şi │
│exerciţiu financiar încheiat │semnate de persoana autorizată să reprezinte legal │
│ │întreprinderea şi conţin menţiunea "conform cu │
│ │originalul". │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Planul de investiţii │- cuprinde toate informaţiile necesare conform │
│ │definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului,│
│ │este datat, ştampilat şi semnat în original de către │
│ │persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; │
│ │- conţine informaţii corelate cu informaţiile din │
│ │Cererea de acord pentru finanţare. │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Planul de afaceri │- cuprinde toate informaţiile necesare conform │
│ │definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului,│
│ │este datat, ştampilat şi semnat în original de către │
│ │persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; │
│ │- prezintă proiecţiile financiare pe perioada │
│ │implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea │
│ │acesteia (cont de profit şi pierdere, bilanţ şi flux de │
│ │numerar) în conformitate cu modelele din Ordinul │
│ │ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru │
│ │aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu │
│ │directivele europene, cu modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
│ │- conţine informaţii corelate cu informaţiile din │
│ │Cererea de acord pentru finanţare. │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Documentele justificative pentru │- sunt ataşate în copie, ştampilate şi semnate de │
│fundamentarea planului de afaceri│persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea │
│ │şi conţin menţiunea "conform cu originalul". │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Certificatul de atestare fiscală │- este valabil la data înregistrării cererii de acord │
│privind îndeplinirea obligaţiilor│pentru finanţare şi este ataşat în original sau în copie│
│de plată către bugetul de stat │legalizată. │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Certificatele de atestare fiscală│- sunt valabile la data înregistrării cererii de acord │
│privind îndeplinirea obligaţiilor│pentru finanţare şi sunt ataşate în original sau în │
│de plată către bugetul local, │copie legalizată. │
│inclusiv pentru punctele de lucru│ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Împuternicirea semnată şi │- în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează│
│ştampilată de reprezentantul │cererea de acord pentru finanţare, este ataşată în │
│legal al întreprinderii │original. │
│solicitante │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Actul de identitate al persoanei │- se ataşează în copie, "conform cu originalul". │
│autorizate să reprezinte legal │ │
│întreprinderea │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Opisul │- are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina │
│ │la care este îndosariat. │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3
    ───────
la procedură
────────────


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cerinţe care dovedesc eficienţa economică şi viabilitatea investiţiei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Încadrarea în definiţia investiţiei iniţiale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prezentarea investiţiei şi demonstrarea încadrării investiţiei în categoria investiţiei │
│iniţiale, respectiv în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi │
│economice, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în regiunea Bucureşti│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Justificarea necesităţii realizării investiţiei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Prezentarea pieţei relevante a produselor/serviciilor realizate ca urmare a │
│implementării investiţiei sub aspectul cererii, ofertei şi preţului, precum şi ariei │
│geografice în care acestea se comercializează │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Cuantificarea şi justificarea capacităţii de producţie şi a gradului de utilizare a │
│acesteia aferentă activităţii existente (în cazul întreprinderilor în activitate), cea │
│aferentă investiţiei, precum şi fundamentarea necesităţii creşterii capacităţii de │
│producţie existente prin implementarea investiţiei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Analiza şi fundamentarea proiecţiilor financiare pentru perioada implementării investiţiei│
│şi 5 ani de la data finalizării acesteia │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fundamentarea cifrei de afaceri prin prezentarea de documente justificative din care să │
│rezulte că există asigurarea vânzării produselor/serviciilor obţinute ca urmare a │
│realizării investiţiei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Demonstrarea efectului stimulativ al ajutorului de stat prin prezentarea şi fundamentarea │
│uneia din situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. b) din prezenta hotărâre │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Calcularea şi explicitarea indicatorilor cantitativi │
├─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Indicatori cantitativi │Calculul şi fundamentarea încadrării în limitele │
│ │indicatorilor pe perioada implementării investiţiei şi │
│ │5 ani de la finalizarea acesteia, pe baza proiecţiilor │
│ │financiare realizate conform prevederilor legale în │
│ │vigoare şi a instrucţiunilor din Ghidul solicitantului │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rata de solvabilitate generală │ │
│Rsg = Active totale/Datorii │ │
│totale │ Rsg > 1,66 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rentabilitatea cifrei de afaceri │ │
│Rca = 100 x (Profit net/Cifra de │ │
│afaceri) │ Rca ≥ 2,5% │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Trendul rezultatului net │ │
│T(m) = 100 x (Rezultatul net │ │
│aferent perioadei curente - │ │
│Rezultatul net aferent perioadei │ │
│similare a anului precedent)/ │ │
│Rezultatul net aferent perioadei │ │
│similare a anului precedent în │ │
│valoare absolută │ T(m) ≥ 0% │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rata lichidităţii curente │ │
│R(LC) = (Active curente/Datorii │ │
│curente) │ [R(lc)] ≥ 1,00 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Indicatorul gradului de │ │
│îndatorare*) │ │
│I(gi) = (Capital împrumutat/ │ │
│Capital angajat) x 100 │ [R(ig)] ≤ 60% │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rata rentabilităţii economice │ │
│R(e) = (Profit brut/Active │ │
│totale) x 100 │ Superioară ratei inflaţiei │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rata rentabilităţii financiare │ │
│R(f) = (Profitul net/Capitaluri │ │
│proprii ale întreprinderii) x 100│ Superioară ratei medii a dobânzii de piaţă │
├─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Demonstrarea şi fundamentarea indicatorilor calitativi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei conform prevederilor │
│art. 1 lit. kk) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat şi instrucţiunilor │
│din Ghidul solicitantului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Poziţia pe piaţă şi experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare conform │
│instrucţiunilor din Ghidul solicitantului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Impactul acordării ajutorului de stat asupra mediului concurenţial conform instrucţiunilor│
│din Ghidul solicitantului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională conform │
│prevederilor art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat şi │
│instrucţiunilor din Ghidul solicitantului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra │
│comunităţii din regiunea unde se realizează investiţia conform instrucţiunilor din Ghidul │
│solicitantului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Efectul multiplicator al realizării investiţiei cuantificabil în economie prin antrenarea │
│şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din│
│regiune conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei, respectiv demonstrarea unui drept │
│real asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia conform instrucţiunilor │
│din Ghidul solicitantului │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

_________
    *) Capital împrumutat = credite peste un an
    Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu


    ANEXA 4a
    ────────
la procedură
────────────

    Data înregistrării ..................................
    Numărul înregistrării ...............................

                                              CERERE
                                   de plată a ajutorului de stat

    Subscrisa, ......., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ......., având calitatea de ......., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ....., eliberat de ....... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ....... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ....., codul poştal ......., solicit eliberarea sumei nerambursabile (tranşa nr. .........) aferente cheltuielilor eligibile, fără TVA, prevăzute în formularul de decont anexat, în baza Acordului pentru finanţare nr. ...... din data de ........ şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. ....... .

    I. Datele de identificare a întreprinderii:
    Denumirea întreprinderii: .................................................
    Data înregistrării întreprinderii: ........................................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ...................
    Codul de identificare fiscală: ............................................
    Adresa: ...................................................................
    Telefon: ............., fax: ..............., e-mail: .....................
    Cod IBAN: ............... deschis la Trezoreria ...........................
    Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b.

    II. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ....., eliberat de ...... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ......., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    [] nu a închis o activitate identică sau similară în Spaţiul Economic European după înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, în momentul înregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.

    Numele: ..............

    Funcţia: ..............

    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............

    Data semnării: ..............

    NOTĂ:
    Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente aferente cheltuielilor eligibile, în copie*2);
    - documentele prin care se demonstrează achiziţia în condiţii de piaţă;
    - contracte de achiziţie şi/sau comenzi către furnizorii desemnaţi în urma procesului de achiziţie;
    - facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare cu ajutor de stat;
    - ordine de plată şi/sau dispoziţii de plată externe;
    - extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;
    - declaraţie privind obligaţia de plată a impozitului pe profit, depusă la organele abilitate;
    - note contabile privind înregistrarea activelor achiziţionate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al întreprinderii. Pentru activele achiziţionate într-o altă monedă se precizează cursul de referinţă la care au fost înregistrate şi care corespunde reglementărilor contabile în vigoare;
    - alte documente relevante.
__________
    *1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
    *2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.


    ANEXA 4b
    ────────
la procedură

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Anexa 4b se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, la pagina 19, (a se vedea imaginea asociată).

                    __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016