Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 706 din 16 Octombrie 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 706 din 16 Octombrie 2012

Monitorul Oficial 706 din 16 Octombrie 2012 (M. Of. 706/2012)

1. ORDIN nr. 1.522 din 11 octombrie 2012 privind aprobarea de tarife pentru activitati specifice efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2), (3) şi art. 10 din hotărârea guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea centrului naţional de calificare şi instruire feroviară - cenafer, cu modificările ulterioare, ale art. 8 din ordonanţa guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea centrului naţional de calificare şi instruire feroviară - cenafer, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 408/2004, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:art. 1se aprobă tarifele pentru activităţile specifice efectuate ...

2. REGULAMENT din 7 august 2012 sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

Art. 1situl de importanţă comunitară rosci0102 leaota este înfiinţat prin ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene natura 2000 în românia, cu modificările ulterioare.art. 2prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011.art. 3regulamentul cuprinde regulile care trebuie respectate pe teritoriul sitului de importanţă comunitară rosci0102 leaota, precum şi modul în care ...

3. ORDIN nr. 3.202 din 7 august 2012 privind aprobarea Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

Având în vedere referatul de aprobare nr. 160781/a.f. din 4 iulie 2012 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizele nr. 19.161 din 30 noiembrie 2011, emis de agenţia regională pentru protecţia mediului piteşti, nr. a/909 din 20 martie 2012, emis de ministerul apărării naţionale, nr. 1.134 din 16 martie 2012, emis de ministerul culturii şi patrimoniului naţional, şi nr. 15.495 din 7 mai 2012, emis de ministerul transporturilor şi infrastructurii,în temeiul art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări ...

4. ORDIN nr. 20 din 10 octombrie 2012 pentru completarea Normelor privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012 EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

Potrivit hotărârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurărilor din data de 3 octombrie 2012, prin care s-a adoptat completarea normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurărilor nr. 16/2012,în temeiul art. 4 alin. (26) şi (27), al art. 5 lit. b) şi b1), al art. 8 alin. (1) şi al art. 12, precum şi al art. 4 alin. (20) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele comisiei de supraveghere a asigurărilor emite următorul ordin:articol unicnormele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în ...

5. ORDIN nr. 1.805 din 3 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

În baza art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. ...

6. ORDIN nr. 1.293 din 2 octombrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

În baza art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. ...

7. ORDIN nr. 1.339 din 11 octombrie 2012 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri ...

8. ORDIN nr. 1.330 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:art. ianexele nr. 2, 4 şi 7 la ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul româniei, altele decât cele care fac obiectul supravegherii băncii naţionale a româniei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 341 din 19 mai 2012, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul ...

9.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 10 octombrie 2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 706 din 16 octombrie 2012

În contextul actual, ca urmare a aderării la organizaţia mondială a comerţului a federaţiei ruse, se deschid noi oportunităţi de afaceri pentru comercianţii români.având în vedere situaţia financiară extrem de dificilă a unor societăţi comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, ca urmare a cuantumului mare al datoriilor, este necesară înfiinţarea unei societăţi comerciale care va identifica mecanisme de reluare a activităţilor economice, a funcţionării acestora în condiţii de profitabilitate, a menţinerii locurilor de muncă şi creării unei atractivităţi sporite şi metode de sporire a competitivităţii produselor în vederea comercializării acestora atât pe piaţa internă, cât şi pe cele ...

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru întărirea capacităţii instituţionale a gărzii naţionale de mediu, agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi a activităţilor de control al regimului silvic şi al vânătorii, pentru a putea face faţă cerinţelor ce se impun pentru soluţionarea problemelor multiple privind protecţia mediului în domeniul poluării, managementului ariilor naturale protejate şi al conservării biodiversităţii, în vederea eficientizării actului de control şi emiterii actelor de reglementare,ţinând cont de faptul că datorită întreţinerii şi amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluţii de eficientizare a activităţii gărzii naţionale de mediu, agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi ...

11. ORDIN nr. 1.182 din 26 iunie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

În baza art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016