Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 701 din 24 Septembrie 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 701 din 24 Septembrie 2014

Monitorul Oficial 701 din 24 Septembrie 2014 (M. Of. 701/2014)

1. HOTĂRÂRE nr. 12 din 24 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Klaus-Werner Iohannis la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorafrodita laura tutunaru - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.la ...

2. HOTĂRÂRE nr. 11 din 24 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorioniţa cochinţu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.la data de 23 ...

3. HOTĂRÂRE nr. 10 din 24 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorioniţa cochinţu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.la data de 23 ...

4. HOTĂRÂRE nr. 9 din 24 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegeril EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru ...

6. HOTĂRÂRE nr. 7 din 24 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorsimina popescu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.la data de ...

7. HOTĂRÂRE nr. 6 din 24 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorsimina popescu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.la data de ...

8. CONDIŢIILE ŞI ACTIVITĂŢILE din 11 septembrie 2014 în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Art. 1funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din administraţia naţională a penitenciarelor care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător, beneficiază de o majorare de 75% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste zile.art. 2(1) centralizatorul lunar al activităţii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate ...

9. NORME METODOLOGICE din 11 septembrie 2014 de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Art. 1funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din administraţia naţională a penitenciarelor care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o majorare de până la 50% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare.art. 2sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care:a) conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizării şi funcţionării structurilor din sistemul administraţiei penitenciare;b) necesită efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de specializare;c) sunt realizate în grupuri de lucru înfiinţate în vederea ...

10. ORDIN nr. 3.206/C din 11 septembrie 2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (3), (4), (5) şi (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. art. 15 din cap. ii secţiunea a 2-a din anexa nr. vii - familia ocupaţională de funcţii bugetare "apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" la legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 din hotărârea ...

11. ORDIN nr. 971 din 23 septembrie 2014 pentru aprobarea competiţiei POS CCE A2 O 2.2.1-2014-1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară II "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

În baza prevederilor art. 17 pct. 10 din hotărârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:art. 1 (1) se aprobă competiţia pos cce a2 o 2.2.1-2014-1 pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile din ...

12. ORDIN nr. 13.291 din 15 septembrie 2014 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 86/2013 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de integritate emite prezentul ordin.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale de integritate, aprobat prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de integritate nr. 86/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 158 din 25 martie 2013, se modifică după cum urmează:1. la articolul 15 punctul 15.1, litera a) va avea următorul ...

13. ORDIN nr. 4.609 din 18 septembrie 2014 privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină Privată din Cartierul Rromilor din localitatea Tinca de la persoana juridică Fundaţia "Prorroma" din municipiul Cluj-Napoca la persoana juridică Fundaţia "People to People" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.096/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala creştină privată din cartierul rromilor din localitatea tinca,în temeiul hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016