Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 693 din 08 August 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 693 din 08 August 2018

Monitorul Oficial 693 din 08 August 2018 (M. Of. 693/2018)

3.  ORDIN nr. 18.708 din 11 iunie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 9 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru valorificarea activelor statului, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 32 alin. (1) lit. m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 61 din 26 iulie 2018 privind adoptarea traducerii şi revizuirii Standardului internaţional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare şi a modificărilor aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi şi reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul prevederilor:- art. 1, 2, art. 5 alin. (4) lit. c) şi alin. (6) lit. h) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3), (4) şi (5), art. 13 alin. (3) lit. i), art. 15 alin. (1)-(4) şi art. 17 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018; – hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 22/2015 privind aprobarea procedurilor camerei auditorilor financiari din românia de traducere a standardelor ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 820 din 11 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 44 alin. (3) din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 819 din 11 iulie 2018 pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (2) din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a ...

7.  ORDIN nr. 787 din 24 iulie 2018 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 101.955/nm din 20.07.2018 al direcţiei biodiversitate, ţinând seama de avizul academiei române nr. 329/cj din 21.06.2018,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 596 din 2 august 2018 pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul unic din hotărârea guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.040 din 29 decembrie 2017, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) lucrători permanenţi - 8.000;b) lucrători detaşaţi - 5.200;"prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescu ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 2 august 2018.nr. 596.----

9.  HOTĂRÂRE nr. 589 din 2 august 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. ii la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „sănătate şi asistenţă socială“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 284 din 30 martie ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 577 din 24 iulie 2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a reevaluării, şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, ...

11.  DECRET nr. 648 din 2 august 2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 46/2008 - codul silvic şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 2 august 2018.nr. 648.----

12.  LEGE nr. 230 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 16, alineatele (4) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, aparţinând persoanelor fizice şi juridice, la cererea deţinătorului, ocolul silvic nominalizat are obligaţia să asigure serviciile silvice, pe bază de contract................................................................................................(10) pentru suprafeţele de fond forestier de peste 30 ha, pentru care nu există administrare sau pentru care nu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice