Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 673 din 13 August 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 673 din 13 August 2019

Monitorul Oficial 673 din 13 August 2019 (M. Of. 673/2019)

1.  ORDIN nr. 4.391 din 3 iulie 2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Hipocrate" din municipiul Târgu Jiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării ...

2.  ORDIN nr. 2.153 din 2 august 2019 privind aprobarea înfiinţării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

În temeiul art. 220 alin. (2^1) lit. b) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al ministerului finanţelor publice comunicat prin adresa nr. 805.338 din 7.07.2019,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă înfiinţarea organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive.(2) În sensul prevederilor art. 1, direcţia generală de reglementare ...

3.  ORDIN nr. 2.098 din 30 iulie 2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019 EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

În temeiul prevederilor art. 230^1 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul conform al ministerului finanţelor publice comunicat prin adresa nr. 805.390 din 24.07.2019,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. icapitolul iii din procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare ...

4.  PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 24 iulie 2019 pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 418 din 24 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 673 din 13 august 2019.──────────cap. i condiţii de desemnareart. 1entitatea prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, denumită în continuare entitate, care îndeplineşte condiţiile de desemnare prevăzute în prezenta procedură, cu respectarea principiilor de transparenţă, competitivitate şi nediscriminare, este responsabilă cu:a) gestionarea bazei naţionale de date a clasificării şi a sistemului ...

5.  ORDIN nr. 418 din 24 iulie 2019 privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 229.121 din 22 iulie 2019,în baza prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 584 din 8 august 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea centrului naţional de răspuns la incidente de securitate cibernetică - cert-ro, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 388 din 2 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) cert-ro este autoritate competentă la nivel naţional pentru securitatea reţelelor şi sistemelor informatice care asigură furnizarea de servicii esenţiale ori furnizează servicii digitale în sensul prevăzut de legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 574 din 8 august 2019 privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii. art. 2secretariatul general al guvernului, împreună cu ministerul finanţelor publice, operează modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 573 din 8 august 2019 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1), art. 292 şi art. 301 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, ...

9.  ORDONANŢĂ nr. 10 din 8 august 2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. viii.2 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 20 martie 2015, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"legeprivind aprobarea decontării anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar"2. articolele 1-3 vor avea următorul cuprins: "art. 1se aprobă decontarea ...

10.  DECIZIA nr. 397 din 5 iunie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice