Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 672 din 17 August 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 672 din 17 August 2017

Monitorul Oficial 672 din 17 August 2017 (M. Of. 672/2017)

1. AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016 la Codul tehnic NO(x) 2008 - (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

──────────adoptate prin rezoluţia mepc.272(69) din 22 aprilie 2016, publicată în în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 17 august 2017.──────────  abrevieri, indici şi simboluri1. În subparagrafele .1 şi .2 şi în titlul tabelului 2, cuvântul "naval/navale" este adăugat după cuvântul "diesel".2. În tabelul 2, rândul 4 este înlocuit cu următorul:"┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ (h)fid │detector de ionizare în flacără (incandescentă) │└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘"capitolul 1 - generalităţi3. În paragraful 1.3.10., următoarea propoziţie nouă este inserată după prima propoziţie:"suplimentar, un motor cu combustibil gazos instalat pe o navă construită la ...

2. REZOLUŢIE MEPC.272(69) din 22 aprilie 2016 privind acceptarea amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

──────────acceptată prin ordinul nr. 1.225 din 3 august 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 672 din 17 august 2017.────────── amendamente la codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale(Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt)comitetul pentru protecţia mediului marin, amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de articolul 16 al convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum ...

3. ORDIN nr. 1.225 din 3 august 2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care românia a aderat prin legea nr. 6/1993,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se publică amendamentele la codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor ...

4. AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016 la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

──────────adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia mepc.271(69), publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 672 din 17 august 2017.────────── amendamente la anexa vi la marpol(cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul iii de no_x în zonele de control al emisiilor)anexa vireguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave capitolul 3 cerinţe privind controlul emisiilor provenite de la naveregula 13 - oxizi de azot (no_x) 1. un nou paragraf 5.3 este adăugat după paragraful 5.2 existent, după cum urmează:"5.3. nivelul emisiilor şi modul pornit/oprit al motoarelor diesel navale care sunt instalate la bordul unei nave cărora ...

5. REZOLUŢIE nr. MEPC.271(69) din 22 aprilie 2016 privind adoptarea amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

──────────acceptată prin ordinul nr. 1.224 din 3 august 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 672 din 17 august 2017.────────── amendamente la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceastaamendamente la regula 13 din anexa vi la marpol (cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul iii de no_x în zonele de control al emisiilor)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale ...

6. ORDIN nr. 1.224 din 3 august 2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care românia a aderat prin legea nr. 6/1993, precum şi ale art. 4 al protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care românia a aderat prin legea nr. 269/2006,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi ...

7. HOTĂRÂRE nr. 580 din 9 august 2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea societăţii naţionale „aeroportul internaţional mihail kogălniceanu - constanţa“ - s.a., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul transporturilor va ...

8. HOTĂRÂRE nr. 581 din 9 august 2017 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea instituţiei prefectului – judeţul bihor din subordinea ministerului afacerilor interne, potrivit anexei care face parte integrantă ...

9. ORDIN nr. 90 din 27 iulie 2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

Văzând referatul de aprobare nr. 3.438 din 26.05.2017, întocmit de direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), precum şi ale art. 48 alin. (5) şi (7) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea ...

10. HOTĂRÂRE nr. 579 din 9 august 2017 pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

În scopul asigurării aplicării în românia a prevederilor regulamentului (ce) nr. 1.371/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar,luând în considerare dispoziţiile art. 2 din regulamentul (ce) nr. 1.371/2007,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 65 alin. (5) din legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din românia în spaţiul feroviar unic european,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 2 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării regulamentului (ce) nr. 1.371/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie ...

11. DECIZIA nr. 464 din 27 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

┌─────────────────────┬─────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼─────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│livia doina stanciu │- judecător ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice