Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 671 din 23 Septembrie 2003 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 671 din 23 Septembrie 2003

Monitorul Oficial 671 din 23 Septembrie 2003 (M. Of. 671/2003)

1. HOTARARE nr. 1.084 din 11 septembrie 2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea privata a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Culturii si Cultelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 17 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se aproba transmiterea unui teren în comuna cristesti, judeţul mures, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã ...

2.  HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 11 septembrie 2003 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 23 septembrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, precum şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministrul administraţiei şi internelor,ioan rusbucureşti, 11 septembrie 2003.nr. 1.088.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat acordarea cetăţenieiromâne conform art. 8 din legea nr. 21/1991 ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este ...

3. ORDIN nr. 4.119 din 9 iunie 2003 privind salarizarea prin plata cu ora a cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru examenele de capacitate, bacalaureat si absolvire a invatamantului profesional si postliceal - 2003 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

În baza prevederilor art. 22, 27, 34 şi 53 din legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetãrii, ţinând cont de prevederile ordinelor ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 4.327/2002 cu privire la aprobarea metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de capacitate 2003, nr. 4.328/2002 privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat 2003, ale ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii şi al ministrului muncii şi solidaritãţii sociale nr. 3.176/137/2002 ...

4. NORME din 17 septembrie 2003 privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

Cap. i dispoziţii generale art. 1 inspecţia sanitarã este activitatea de verificare a respectãrii condiţiilor igienico-sanitare prevãzute de reglementãrile legale în domeniul sãnãtãţii publice, parte a controlului oficial, în domeniul sãnãtãţii publice. art. 2 activitatea de inspecţie sanitarã de stat se organizeazã de cãtre direcţia generalã de sãnãtate publica şi inspecţie sanitarã de stat din cadrul ministerului sãnãtãţii. activitatea curenta se desfãşoarã în coordonarea secretarului de stat desemnat din cadrul ministerului sãnãtãţii. art. 3 activitãţile integrate de control care ...

5. ORDIN nr. 861 din 17 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

Având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din legea nr. 100/1998 privind asistenta de sãnãtate publica, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, vazand referatul de aprobare al direcţiei generale de sãnãtate publica şi inspecţie sanitarã de stat nr. mb.3.371/2003, ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba normele privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat, prevãzute în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul ordin. art. 2 ...

6. ORDIN nr. 304 din 16 septembrie 2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul si alcatuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate in zone seismice (completare P 100)", indicativ N.E. 019-03 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, având în vedere avizul nr. 40 din 8 iulie 2003 al comitetului tehnic de specialitate, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba reglementarea tehnica "normativ privind calculul şi alcãtuirea structurilor de rezistenta ...

7. ORDIN nr. 303 din 16 septembrie 2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)", indicativ N.E. 018-03 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, având în vedere avizul nr. 41 din 8 iulie 2003 al comitetului tehnic de specialitate, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba reglementarea tehnica "normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire np ...

8. ORDIN nr. 302 din 16 septembrie 2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata-beton (revizuire P 134-93)", indicativ N.E. 020-03 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, având în vedere avizul nr. 39 din 8 iulie 2003 al comitetului tehnic de specialitate, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba reglementarea tehnica "normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata-beton ...

9. DECIZIE nr. 12 din 18 septembrie 2003 privind incetarea concesiunii activitatilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Jumalt EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

Având în vedere art. 31 lit. b) şi art. 32 din legea minelor nr. 85/2003 , în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezenta decizie. art. 1 concesiunea activitãţilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul jumalt, convenitã prin licenta de concesiune pentru explorare nr. 3.623/2002, încheiatã între agenţia nationala pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercialã "carpathian plastics corporation" - s.a. vatra dornei, în calitate de concesionar, înceteazã. ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 11 septembrie 2003 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 661/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea şi demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 23 septembrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi al art. 19 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 661/2003 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea şi demararea lucrărilor de construire a memorialului eroilor martiri ai revoluţiei din decembrie 1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 13 iunie 2003, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. ...

11. HOTARARE nr. 1.087 din 11 septembrie 2003 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru membrii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de atribuire de denumiri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 4 alin. (2) din ordonanta guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 48/2003 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se stabileşte cuantumul indemnizaţiei de şedinţa pentru fiecare dintre membrii comisiei judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, de atribuire de denumiri, denumita în continuare comisie, ca fiind egal cu jumãtate din cel al indemnizaţiei de şedinţa a membrilor consiliului judeţean, respectiv ai consiliului general al municipiului bucureşti. art. 2 ...

12. HOTARARE nr. 1.086 din 11 septembrie 2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2003, in vederea organizarii manifestarilor prilejuite de aniversarea a 1.850 de ani de atestare documentara a statiunii Baile Herculane, judetul Caras-Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 30 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, precum şi al art. 19 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se aproba suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 800.000 mii lei, pentru judeţul caras-severin, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul stat pe anul 2003, şi ...

13.  HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 11 septembrie 2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 23 septembrie 2003

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul programului pentru ajustarea sectorului privat (psal ii), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 506 din 14 iulie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:"art. 3se mandatează autoritatea pentru privatizare şi administrarea participatiilor statului sa implementeze procedura de lichidare voluntara la societatea comercială „verachim” - s.a. giurgiu."2. punctul 1 din anexă se abrogă.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:preşedintele autorităţii ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016