Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 670 din 29 Septembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 670 din 29 Septembrie 2008

Monitorul Oficial 670 din 29 Septembrie 2008 (M. Of. 670/2008)

1.  ORDIN nr. 2.457/C din 22 septembrie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 29 septembrie 2008

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege,constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 10^1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. 1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române ...

2. CRITERII SI METODOLOGIE din 17 septembrie 2008 privind selectionarea personalului si stabilirea duratei participarii acestuia la misiuni individuale in afara teritoriului statului roman EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul ordin reglementeazã modul de selecţionare a personalului din ministerul apãrãrii în vederea participãrii la misiuni individuale în afara teritoriului statului român. art. 2 (1) misiunile individuale se ocupã prin detaşare şi au durata de pânã la un an. (2) misiunile individuale sunt acele misiuni în funcţii de stat major din structuri nato, ue, onu, osce şi alte structuri/organizaţii internaţionale la care românia este parte, precum şi în funcţii aparţinând forţelor din teatrele de operaţii, inclusiv ...

3. ORDIN nr. M.93 din 17 septembrie 2008 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei privind selectionarea personalului si stabilirea duratei participarii acestuia la misiuni individuale in afara teritoriului statului roman EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii, ministrul apãrãrii emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã criteriile şi metodologia privind selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participãrii acestuia la misiuni individuale în afara teritoriului statului român, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. 2 (1) ...

4. ACT CONSTITUTIV din 18 septembrie 2008 al Fondului National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Cap. i denumirea, forma juridicã, sediul şi durata societãţii art. 1 (1) denumirea societãţii este fondul naţional pentru Întreprinderile mici şi mijlocii s.a. - ifn, denumit în continuare f.n.i.m.m. s.a. - ifn. (2) În toate documentele oficiale emise de f.n.i.m.m. s.a. - ifn vor fi menţionate, conform legii, denumirea, forma juridicã, capitalul social subscris şi vãrsat, sediul social, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi emblema. aceste informaţii vor fi publicate şi pe pagina de internet a f.n.i.m.m. s.a. - ifn. ...

5. HOTARARE nr. 1.113 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea fondului naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: 1. În titlu şi în cuprinsul hotãrârii denumirea "fondul naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii" se înlocuieşte cu denumirea "fondul naţional pentru Întreprinderile mici şi mijlocii s.a. - ifn". ...

6. STATUTUL din 27 august 2008 Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Cap. i denumire. statut juridic art. 1 (1) federaţia comunitãţilor evreieşti din românia - cultul mozaic, denumitã în continuare federaţia, este organizaţia care reuneşte, în mod liber consimţit, comunitãţile evreilor - cultul mozaic de pe teritoriul ţãrii, denumite în continuare comunitãţi, fiind recunoscutã de statul român. federaţia se organizeazã şi funcţioneazã în mod autonom, în baza prevederilor constituţiei româniei şi ale legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor, ale reglementãrilor în vigoare privind minoritãţile naţionale, precum şi ale legislaţiei internaţionale la care românia este parte. ...

7. HOTARARE nr. 999 din 27 august 2008 privind recunoasterea Statutului Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 29 alin. (3) şi al art. 108 din constituţia româniei, republicatã, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se recunoaşte statutul federaţiei comunitãţilor evreieşti din românia - cultul mozaic, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã decretul nr. 589/1949 pentru aprobarea statutului cultului mozaic, ...

8. ORDIN nr. 2.722 din 17 septembrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" in cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale hotãrârii guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, în temeiul art. 13 din hotãrârea guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 10 alin. (5) din ...

9. HOTARARE nr. 1.168 din 24 septembrie 2008 privind numirea domnului Merchea Manole in functia publica de subprefect al judetului Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic domnul merchea manole se numeşte în funcţia publicã de subprefect al judeţului vrancea. prim-ministru cĂlin popescu-tĂriceanu ...

10. HOTARARE nr. 1.167 din 24 septembrie 2008 privind incetarea exercitarii functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de catre doamna Flenchea Mioara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 92 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri înceteazã exercitarea funcţiei publice de subprefect al judeţului vrancea de cãtre doamna flenchea mioara. prim-ministru ...

11. HOTARARE nr. 1.165 din 24 septembrie 2008 privind numirea domnului Andrei Cosmin in functia publica de subprefect al judetului Constanta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic domnul andrei cosmin se numeşte în funcţia publicã de subprefect al judeţului constanţa. prim-ministru cĂlin popescu-tĂriceanu ...

12. HOTARARE nr. 1.164 din 24 septembrie 2008 privind numirea doamnei Craita Silvia in functia publica de subprefect al judetului Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic doamna crãiţã silvia se numeşte în funcţia publicã de subprefect al judeţului giurgiu. prim-ministru cĂlin popescu-tĂriceanu ...

13. ORDIN nr. 969 din 29 iulie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" in cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale hotãrârii guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, în temeiul art. 13 din hotãrârea guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 10 alin. (5) din ...

14. HOTARARE nr. 1.163 din 24 septembrie 2008 privind numirea domnului Arjoca Sorin in functia publica de subprefect al judetului Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic domnul arjoca sorin se numeşte în funcţia publicã de subprefect al judeţului gorj. prim-ministru cĂlin popescu-tĂriceanu ...

15. ORDIN nr. 1.188 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 798/2008 privind aprobarea Cerintelor pentru amenajarea si utilizarea terenurilor, altele decat aerodromurile autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile care executa zboruri interne incadrate in categoria operatiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generala EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 9 alin. (5) lit. b) din hotãrârea guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificãrile ulterioare, ministrul transporturilor ...

16. HOTARARE nr. 1.162 din 24 septembrie 2008 privind numirea domnului Didilescu Silviu-George in functia publica de subprefect al judetului Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic domnul didilescu silviu-george se numeşte în funcţia publicã de subprefect al judeţului hunedoara. prim-ministru cĂlin popescu-tĂriceanu ...

17. DECIZIE nr. 860 din 16 septembrie 2008 privind suspendarea, la cerere, a activitatii Societatii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal de preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu atribuţiile prevãzute de legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în urma controlului efectuat de organele de specialitate ale comisiei de supraveghere a asigurãrilor, în baza deciziei nr. 688 din 30 iulie 2008, la societatea ...

18. HOTARARE nr. 1.161 din 24 septembrie 2008 privind numirea domnului Nechiti Doru Marius in functia publica de prefect al judetului Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic domnul nechiti doru marius se numeşte în funcţia publicã de prefect al judeţului prahova. prim-ministru cĂlin ...

19. HOTARARE nr. 1.160 din 24 septembrie 2008 privind numirea domnului Simedru Dan-Coriolan in functia publica de prefect al judetului Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic domnul simedru dan-coriolan se numeşte în funcţia publicã de prefect al judeţului alba. prim-ministru cĂlin popescu-tĂriceanu ...

20. HOTARARE nr. 1.159 din 24 septembrie 2008 privind numirea domnului Tutu Dumitru Octavian in functia publica de subprefect al judetului Mehedinti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic domnul tuţu dumitru octavian se numeşte în funcţia publicã de subprefect al judeţului mehedinţi. prim-ministru cĂlin popescu-tĂriceanu ...

21. HOTARARE nr. 1.158 din 24 septembrie 2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de catre doamna Manea Mioara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 43 din hotãrârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, ale art. 43 din ordonanţa guvernului nr. 6/2007 privind unele mãsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pânã la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordã funcţionarilor publici în anul 2007, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 232/2007 , cu modificãrile ulterioare, precum şi ale art. 89 şi 92 din legea ...

22. HOTARARE nr. 1.157 din 24 septembrie 2008 privind incetarea raportului de serviciu al domnului Mocanu Toader, prin demisia din functia publica de prefect al judetului Neamt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, precum şi al art. 19 alin. (1) lit. a), art. 97 lit. e) şi art. 102 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic raportul de serviciu al domnului mocanu toader înceteazã prin demisia din funcţia publicã de prefect al judeţului neamţ. prim-ministru ...

23. RECTIFICARE nr. 689 din 24 iunie 2008 la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 689/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

La hotãrârea guvernului nr. 689/2008 privind finanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii "extindere palat victoria", publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 514 din 8 iulie 2008, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexa nr. 2 "datele de identificare ale imobilului-construcţie care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi se transmite din administrarea regiei autonome «administraţia patrimoniului protocolului de stat» în administrarea ministerului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor", în coloana "caracteristici tehnice ale construcţiei", în loc de: "suprafaţã construitã = 1.625 ...

24. ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 24 septembrie 2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei in Romania, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Având în vedere: - acordul de finanţare rom-607-g03-h, semnat la geneva la 15 mai 2007, dintre fundaţia romanian angel appeal, în calitate de primitor principal, şi fondul global de combatere a hiv/sida, tuberculozei şi malariei; - acordul de finanţare rom-607-g04-t, semnat la geneva la 24 septembrie 2007, dintre fundaţia romanian angel appeal, în calitate de primitor principal, şi fondul global de combatere a hiv/sida, tuberculozei şi malariei; - cã fondurile nerambursabile acordate prin cele douã acorduri vin în completarea resurselor naţionale necesare aplicãrii strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor ...

25. ORDONANTA DE URGENTA nr. 113 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Având în vedere oportunitatea eliminãrii unor disfuncţionalitãţi apãrute în gestionarea procesului de acordare a despãgubirilor cuvenite persoanelor fizice care au constituit depozite la casa de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a. în vederea achiziţionãrii de autoturisme, astfel încât sã fie alocate resursele financiare necesare pentru ca toţi cei îndreptãţiţi sã poatã beneficia în mod echitabil şi fãrã întârziere de mãsurile cu caracter reparatoriu, luând în considerare necesitatea administrãrii serviciului datoriei publice guvernamentale în condiţii cât mai eficiente, prin minimizarea costurilor şi prin limitarea riscurilor implicate, precum şi necesitatea unei administrãri eficiente a disponibilitãţilor contului curent general al ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice