Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 667 din 25 Septembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 667 din 25 Septembrie 2008

Monitorul Oficial 667 din 25 Septembrie 2008 (M. Of. 667/2008)

1. DECIZIE nr. 184 din 23 septembrie 2008 privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Afaceri Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea departamentului pentru afaceri europene, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 102/2007 , primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic anexele nr. 1 şi 2 la decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale departamentului pentru afaceri europene, publicatã în ...

3. HOTARARE nr. 3 din 24 septembrie 2008 privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel national pentru Camera Deputatilor propuse de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (11) şi art. 29 alin. (4) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, luând în considerare faptul cã dispoziţiile art. 32 din legea nr. 35/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu stabilesc instanţa competentã sã soluţioneze contestaţiile privind admiterea sau respingerea de cãtre biroul electoral central ...

4. HOTARARE nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 obiective (1) prezenta hotãrâre are ca scop stabilirea cerinţelor privind introducerea pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor şi a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, destinate sã completeze legislaţia naţionalã armonizatã privind deşeurile şi sã promoveze un nivel înalt de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi reglementarea interzicerii introducerii pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor care ...

5. HOTARARE nr. 1.098 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 677/2001 privind infiintarea Institutului de Bioresurse Alimentare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 677/2001 privind înfiinţarea institutului de bioresurse alimentare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 424 din 30 iulie 2001, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 1, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins: "(2) institutul de bioresurse alimentare se organizeazã şi funcţioneazã ca instituţie publicã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu regulamentul ...

6. NORME din 24 septembrie 2008 privind constituirea si restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

Art. 1 (1) pentru fiecare candidat se depun în contul autoritãţii electorale permanente 5 salarii minime brute pe ţarã. (2) pentru organizaţiile cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale care propun un singur candidat la nivel naţional pentru camera deputaţilor se depun în contul autoritãţii electorale permanente 5 salarii minime brute pe ţarã. (3) valoarea salariului minim brut pe ţarã este cea în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegeri pentru camera deputaţilor şi senat. art. 2 (1) sumele prevãzute la art. ...

7. HOTARARE nr. 3 din 24 septembrie 2008 pentru stabilirea Normelor privind constituirea si restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (5)-(7) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (7^1) şi ale art. 65 alin. (4) din legea nr. 35/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autoritatea electoralã permanentã adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 ...

8. DECIZIE nr. 178 din 22 septembrie 2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si/sau comunicare publica, prin punere la dispozitia publicului prin internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fara fir, si remuneratiile cuvenite in mod corespunzator titularilor de drepturi de autor EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

Având în vedere cererea uniunii compozitorilor şi muzicologilor din românia - asociaţia pentru drepturile de autor (ucmr-ada), înregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.480 din 16 septembrie 2008, precum şi referatul nr. sg/2.444 din 22 septembrie 2008 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice, conform dispoziţiilor art. 13 lit. a) şi f) coroborat cu art. 123^1 alin. (1) lit. e), art. 123^2 alin. (1) lit. a) şi art. 131 alin. (1)-(3) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în ...

9. REZOLUTIA nr. 1.822 din 30 iunie 2008 adoptata de Consiliul de Securitate in cadrul celei de-a 5.928-a intruniri la 30 iunie 2008 EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

Consiliul de securitate, amintind rezoluţiile sale 1.267 (1999), 1.333 (2000), 1.363 (2001), 1.373 (2001), 1.390 (2002), 1.452 (2002), 1.455 (2003), 1.526 (2004), 1.566 (2004), 1.617 (2005), 1.624 (2005), 1.699 (2006), 1.730 (2006), 1.735 (2006) şi declaraţiile relevante ale preşedintelui consiliului, reafirmând cã terorismul, sub toate formele şi în toate manifestãrile sale, constituie una dintre cele mai serioase ameninţãri la adresa pãcii şi securitãţii şi cã toate actele de terorism sunt criminale şi nejustificabile, indiferent de motivaţiile lor, indiferent când şi de cãtre cine ar fi comise, reiterând condamnarea categoricã a grupãrii al-qaida, a lui ...

10. ORDIN nr. A/7.574 din 26 august 2008 pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.822 (2008) privind amenintarile aduse pacii si securitatii internationale prin actele teroriste EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

În baza art. 3 din legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale, în temeiul art. 4 alin (5) din hotãrârea guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin. articol unic se dispune publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a rezoluţiei consiliului de securitate al organizaţiei naţiunilor unite nr. 1.822 (2008) privind ameninţãrile aduse pãcii şi securitãţii internaţionale prin actele teroriste, prevãzutã în anexa care face parte ...

11. ORDIN nr. 1.272 din 15 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

În temeiul art. 6 coroborat cu art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin: art. i ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 1.995/2007 privind constituirea comisiei de proceduri fiscale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 725 din 26 octombrie ...

12. ORDIN nr. 625 din 23 septembrie 2008 privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 2008-2009 EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea institutului naţional de administraţie, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 106/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 3 din hotãrârea guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional de administraţie şi a centrelor regionale de formare continuã pentru administraţia publicã localã, ale art. 26 din regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea programului de formare specializatã pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzãtoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 832/2007 , în temeiul art. 7 alin. (4) ...

13. ACORD din 15 septembrie 2008 intre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din Romania si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea in domeniul prevenirii traficului ilicit cu substante nucleare si alte materiale radioactive EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

Ministerul internelor şi reformei administrative din românia şi departamentul energiei din statele unite ale americii (d.e. - sua), în calitate de pãrţi contractante, din dorinţa de a implementa acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statelor unite ale americii privind cooperarea în domeniul contracarãrii proliferãrii armelor de distrugere în masã şi promovarea relaţiilor militare şi de apãrare, semnat la washington la 30 martie 1998, aşa cum a fost modificat prin acordul încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004, denumit în continuare acordul de neproliferare, din dorinţa de a coopera în vederea prevenirii ...

14. ORDIN nr. 624 din 23 septembrie 2008 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din Romania si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea in domeniul prevenirii traficului ilicit cu substante nucleare si alte materiale radioactive, semnat la Bucuresti la data de 15 septembrie 2008 EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

În baza art. 28 alin. (2) din legea nr. 590/2003 privind tratatele, în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin. art. 1 se dispune publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a acordului dintre ministerul internelor şi reformei administrative din românia şi departamentul energiei din statele unite ale americii cu privire la cooperarea în ...

15. ORDIN nr. 622 din 18 septembrie 2008 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii "Parcul Industrial Racari" EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. h) şi ale art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 18 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , ale art. 2 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobatã prin legea nr. 98/2008 , ale art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 490/2002 , cu modificãrile ...

16. HOTARARE nr. 1.073 din 10 septembrie 2008 pentru completarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic anexa nr. 11 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului chitila" la hotãrârea guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul ilfov, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, ...

17. DECRET nr. 878 din 25 septembrie 2008 pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 10 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea primului-ministru, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se numeşte în funcţia de membru al guvernului doamna mariana câmpeanu, ministru al muncii, familiei şi egalitãţii de şanse. ...

18. DECRET nr. 874 din 24 septembrie 2008 pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) şi art. 106 din constituţia româniei, republicatã, precum şi al art. 5 şi art. 8 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea primului-ministru, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se ia act de demisia domnului paul pãcuraru, ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse, şi se constatã încetarea funcţiei acestuia de membru al guvernului. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016