Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 653 din 16 Septembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 653 din 16 Septembrie 2008

Monitorul Oficial 653 din 16 Septembrie 2008 (M. Of. 653/2008)

1. NORME din 1 septembrie 2008 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Cap. i condiţii generale art. 1 (1) conform ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 595/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã de urgenţã, pensia de serviciu are regimul unei pensii de limitã de vârstã şi se acordã, la cerere, categoriilor de personal prevãzute la art. 3, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţã, în situaţia în care solicitanţii îndeplinesc simultan urmãtoarele condiţii: a) au vârsta ...

2. NORME din 22 august 2008 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Cap. i condiţii generale art. 1 (1) conform ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 595/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã de urgenţã, pensia de serviciu are regimul unei pensii de limitã de vârstã şi se acordã, la cerere, categoriilor de personal prevãzute la art. 3, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţã, în situaţia în care solicitanţii îndeplinesc simultan urmãtoarele condiţii: a) au vârsta ...

3. ORDIN nr. 1.075 din 1 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Având în vedere: - hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse; - hotãrârea guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârea guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, cu modificãrile ulterioare; - hotãrârea guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea statutului casei naţionale de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; ...

4. ORDIN nr. 1.544 din 22 august 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Având în vedere: - hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse; - hotãrârea guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârea guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, cu modificãrile ulterioare; - hotãrârea guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea statutului casei naţionale de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; ...

5. ORDIN nr. 432 din 26 august 2008 privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventa, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003 EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 591/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, cu modificãrile ulterioare, ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin. art. i tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţã, aprobat prin ordinul ministrului comunicaţiilor şi ...

6. HOTARARE nr. 1.077 din 10 septembrie 2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic poziţia din coloana m.f. 121142 din anexa nr. 1 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se abrogã. ...

7. HOTARARE nr. 1.075 din 10 septembrie 2008 privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a ...

8. HOTARARE nr. 1.074 din 10 septembrie 2008 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative in proprietatea publica a comunei Nasturelu si in administrarea Consiliului Local al Comunei Nasturelu, judetul Teleorman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unui imobil, situat în comuna nãsturelu, judeţul teleorman, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din proprietatea publicã a statului şi din administrarea ministerului internelor şi reformei administrative - inspectoratul de poliţie al judeţului teleorman ...

9. NORME din 5 septembrie 2008 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Cap. i condiţii generale art. 1 (1) conform ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 595/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã de urgenţã, pensia de serviciu are regimul unei pensii de limitã de vârstã şi se acordã, la cerere, categoriilor de personal prevãzute la art. 3, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţã, în situaţia în care solicitanţii îndeplinesc simultan urmãtoarele condiţii: a) au vârsta ...

10. ORDIN nr. 550 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Având în vedere: - hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse; - hotãrârea guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârea guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, cu modificãrile ulterioare; - hotãrârea guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea statutului casei naţionale de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; ...

11. HOTARARE nr. 1.072 din 10 septembrie 2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic la anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului dâmboviţa" la hotãrârea guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului dâmboviţa, precum şi al municipiului târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul dâmboviţa, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 276 şi 276 bis ...

12. HOTARARE nr. 1.071 din 10 septembrie 2008 pentru completarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic anexa nr. 11 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei bodoc" la hotãrârea guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul covasna, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie ...

13. HOTARARE nr. 1.070 din 10 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul sibiu, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la ...

14. HOTARARE nr. 1.069 din 10 septembrie 2008 pentru completarea anexei nr. 38 la Hotararea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic anexa nr. 38 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului dãbuleni" la hotãrârea guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dolj, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie ...

15. HOTARARE nr. 1.065 din 10 septembrie 2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii in domeniul public al comunei Giroc si in administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis, pentru desfasurarea unor activitati de invatamant si social-culturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apãrãrii în domeniul public al comunei giroc şi în administrarea consiliului local al comunei giroc, judeţul ...

16. HOTARARE nr. 1.062 din 10 septembrie 2008 privind recunoasterea Asociatiei Yacht Club Regal Roman ca fiind de utilitate publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 246/2005 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se recunoaşte asociaţia yacht club regal român, persoanã juridicã românã de drept privat, fãrã scop patrimonial, cu sediul în municipiul bucureşti, str. constantin noica nr. 138, sectorul 6, ca fiind de utilitate publicã. ...

17. HOTARARE nr. 1.059 din 10 septembrie 2008 privind aprobarea platii contributiei financiare a Romaniei pentru anul 2008 la bugetul "Fondului de incredere" al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 13 din protocolul de la montreal privind substanţele care epuizeazã stratul de ozon, ratificat prin legea nr. 84/1993 pentru aderarea româniei la convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptatã la viena la 22 martie 1985, şi la protocolul privind substanţele care epuizeazã stratul de ozon, adoptat la montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea amendamentului la protocolul de la montreal privind substanţele care epuizeazã stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a pãrţilor de la londra, din 27-29 iunie 1990, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, ...

18. HOTARARE nr. 1.058 din 10 septembrie 2008 privind constituirea Comitetului interministerial pentru urmarirea respectarii normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de catre autoritatile administratiei publice locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se constituie comitetul interministerial pentru urmãrirea respectãrii normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, organism fãrã personalitate juridicã, denumit în continuare comitetul interministerial. art. 2 (1) comitetul interministerial are urmãtoarea componenţã: a) cancelaria primului-ministru, ...

19. HOTARARE nr. 1.049 din 10 septembrie 2008 privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de masurare, clasificare si marcare a lemnului in stare bruta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic la data de 1 ianuarie 2009 hotãrârea guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea criteriilor de mãsurare, clasificare şi marcare a lemnului în stare brutã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 622 din 30 noiembrie 2000, se abrogã. prim-ministru ...

20. HOTARARE nr. 1.000 din 27 august 2008 privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat in judetul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 12 şi 13 din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã încadrarea în categoria funcţionalã a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judeţul suceava, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 anexa nr. 3 la hotãrârea guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrãrii în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice