Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 645 din 10 Septembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 645 din 10 Septembrie 2008

Monitorul Oficial 645 din 10 Septembrie 2008 (M. Of. 645/2008)

1. REGULAMENT din 17 februarie 2000 (*republicat*) privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat*) EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

*t* ┌───────────────────────────────────┐ │ pregãtire în sistem colectiv │ ├───────────────────────────────────┤ │ directorul executiv al filialei │ │ │ │ numele şi prenumele ...

2. RECTIFICARE nr. 802 din 31 iulie 2008 referitoare la Hotararea Guvernului nr. 802/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

La hotãrârea guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitãri a colegiilor uninominale pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 595 din 8 august 2008, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la anexa nr. 3 - delimitarea colegiilor uninominale în circumscripţia electoralã nr. 3 - judeţul argeş a. colegii uninominale pentru alegerea camerei deputaţilor, colegiul uninominal nr. 8 municipiul piteşti, la ultimul rând din coloana "localitãţi (municipii, oraşe, comune)/strãzi, numere poştale", în loc de: "comunele bascov, bâbana" se va citi: "comunele ...

3. NORMA SANITARA VETERINARA din 3 iulie 2008 privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiile de porcine inregistrate/autorizate sanitar-veterinar EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

Art. 1 prezenta normã sanitarã veterinarã stabileşte regulile generale de biosecuritate pentru funcţionarea exploataţiilor de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar. art. 2 În condiţiile prezentei norme sanitare veterinare, exploataţiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar sunt organizate în: a) exploataţii de porcine în sistem integrat - cu sectoare de reproducţie, creştere şi îngrãşare a porcinelor cu aceeaşi locaţie sau în locaţii diferite; b) exploataţii de porcine numai cu sector de reproducţie; c) exploataţii de porcine numai cu sector de creştere şi/sau îngrãşare. cap. ...

4. ORDIN nr. 63 din 3 iulie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiile de porcine inregistrate/autorizate sanitar-veterinar EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

Vãzând referatul de aprobare nr. 20.176 din 13 iunie 2008, întocmit de direcţia generalã sanitarã veterinarã din cadrul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi alte acţiuni prevãzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008, în baza prevederilor art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. ...

5. HOTARARE nr. 1.032 din 3 septembrie 2008 privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate in judetul Mures EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 12 şi 13 din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã încadrarea în categoria funcţionalã a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul mureş, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 anexa nr. 3 la hotãrârea guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrãrii în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de ...

6. HOTARARE nr. 1.027 din 3 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic anexa nr. 42 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei cornu" la hotãrârea guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul prahova, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, ...

7. REGULAMENT din 5 septembrie 2008 de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) birourile şi oficiile electorale sunt alcãtuite numai din cetãţeni cu drept de vot. candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora pânã la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale. (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor şi oficiilor electorale exercitã o funcţie ce implicã autoritatea de stat. exercitarea corectã şi imparţialã a funcţiei de membru al biroului sau oficiului electoral este obligatorie. nerespectarea acestei obligaţii atrage rãspunderea juridicã, civilã sau penalã, dupã ...

8. HOTARARE nr. 1 din 5 septembrie 2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 13^1-17, precum şi ale 19-21 din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 14 alin. (9) şi al art. 15 alin. (4) din legea nr. 35/2008 , biroul electoral central hotãrãşte: art. 1 se adoptã regulamentul de organizare ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 3 septembrie 2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 10 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 70/2008,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor care au promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,theodor cătălin nicolescu,secretar de statministrul afacerilor externe,lazăr comănescuministrul internelor şi reformei administrative,cristian davidbucureşti, 3 septembrie 2008.nr. 1.018.anexa 1 ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal ...

10. HOTARARE nr. 1.034 din 3 septembrie 2008 pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat in administrarea Institutului National de Statistica, prevazut in inventarul bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic valoarea de inventar a imobilului aflat în administrarea institutului naţional de statisticã, cu numãrul m.f. nr. 34.135, prevãzut în anexa nr. 40 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã la suma de 43.356.607 lei. ...

11. HOTARARE nr. 1.033 din 3 septembrie 2008 privind recunoasterea Asociatiei Nevazatorilor din Romania ca fiind de utilitate publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 246/2005 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se recunoaşte asociaţia nevãzãtorilor din românia, persoanã juridicã românã de drept privat, fãrã scop patrimonial, cu sediul în municipiul bucureşti, str. vatra luminoasã nr. 108 bis, sectorul 2, ca fiind de utilitate publicã. ...

12. ACORD - CADRU din 2 iunie 2008 de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Tunisiene in domeniul agricol EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

Guvernul româniei şi guvernul republicii tunisiene, denumite în continuare pãrţi, ţinând seama de dorinţa lor de a dezvolta şi de a consolida relaţiile de cooperare reciproc avantajoasã în domeniul agroalimentar, dorind sã dezvolte cooperarea ştiinţificã şi tehnicã în domeniul agriculturii, creşterii animalelor, dezvoltãrii rurale şi în orice alt domeniu de interes reciproc, au convenit cele ce urmeazã: art. 1 prezentul acord are ca obiectiv promovarea şi întãrirea cooperãrii bilaterale ştiinţifice şi tehnice în domeniul agricol. art. 2 cele douã ...

13. HOTARARE nr. 1.017 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Tunisiene in domeniul agricol, semnat la Bucuresti la 2 iunie 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã acordul-cadru de cooperare între guvernul româniei şi guvernul republicii tunisiene în domeniul agricol, semnat la bucureşti la 2 iunie 2008. prim-ministru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016