Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 640 din 02 August 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 640 din 02 August 2019

Monitorul Oficial 640 din 02 August 2019 (M. Of. 640/2019)

1. RECTIFICARE nr. 4.917 din 31 august 2018 referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.917/2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

În ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.917/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular liceul teoretic „henri coandă“ din comuna feldru, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 913 din 30 octombrie 2018, se face următoarea rectificare:- la art. 1 şi în anexă, la coloana „forma de învăţământ“, în loc de: „«cu frecvenţ㻓 se va citi: „«cu frecvenţă» şi «cu frecvenţă redus㻓.----

2. ORDIN nr. 166 din 24 iulie 2019 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) şi alin. (6) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 24 din metodologia de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a ...

3. ORDIN nr. 2.650 din 31 iulie 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.488/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2019 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

Având în vedere prevederile: - ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale trezoreriei statului, în cadrul programului tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua companiei naţionale „poşta română“ - s.a. în cadrul programului tezaur, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, ...

4. ORDIN nr. M.145 din 20 iulie 2019 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

Pentru aplicarea prevederilor art. 39 alin. (8) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. idupă articolul 10 din regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului ministerului apărării naţionale, aprobat prin ordinul ministrului apărării nr. m.112/2008, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 783 din 24 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"art. 10^1(1) membrii colegiului ministerului pot audia înregistrările şedinţelor, în părţile ce ...

5. ORDIN nr. M.143 din 20 iulie 2019 pentru abrogarea numărului curent 90 din anexa nr. 2 şi a numărului curent 508 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.214/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 574/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se abrogă numărul curent 90 din anexa nr. 2* şi numărul curent 508 din anexa nr. 3* la ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.214/2018 privind conferirea semnului onorific În serviciul patriei unor maiştri ...

6. HOTĂRÂRE nr. 547 din 31 iulie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „varianta de ocolire a municipiului zalău, etapa 2, între dn1f, km 79+625 - dj 191c“, prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform ...

7. HOTĂRÂRE nr. 545 din 31 iulie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al societăţii institutul de proiectări chimice „iprochim“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,niculae ...

8. HOTĂRÂRE nr. 543 din 31 iulie 2019 pentru completarea anexei nr. 1 la Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii „canal magistral siret-bărăgan“ din administrarea ministerului apelor şi pădurilor, prin administraţia naţională „apele române“, în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, prin agenţia naţională de Îmbunătăţiri funciare, aprobată cu completări prin legea nr. 123/2019,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă capitolul 3 din anexa nr. 1 la programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 793/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 879 din 2 noiembrie 2016, cu ...

9. DECIZIA nr. 212 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, şi a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

10. DECRET nr. 655 din 1 august 2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural,în semn de apreciere pentru activitatea importantă pusă în slujba promovării valorilor româneşti, atât în ţară, cât şi peste hotare, precum şi pentru meritele avute la descoperirea şi preţuirea civilizaţiei tradiţionale,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă ordinul meritul cultural în grad de cavaler, categoria ...

11. DECRET nr. 654 din 1 august 2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural,cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea ansamblului folcloric profesionist „cindrelul-junii sibiului“, în semn de apreciere pentru activitatea importantă pusă în slujba artei spectacolului, devenind un veritabil ambasador al culturii tradiţionale româneşti, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă ordinul meritul cultural ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016