Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 640 din 05 Septembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 640 din 05 Septembrie 2008

Monitorul Oficial 640 din 05 Septembrie 2008 (M. Of. 640/2008)

1. HOTARARE nr. 994 din 27 august 2008 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, pentru Administratia Nationala "Apele Romane" - Directia Apelor Banat si inscrierea acestora in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În temeiul art.108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 8 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea consiliului local al municipiului timişoara în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului mediului şi ...

2. HOTARARE nr. 992 din 27 august 2008 privind darea in administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Covasna - Administratia Finantelor Publice a Orasului Covasna a unor bunuri imobile aflate in proprietatea publica a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 175 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã darea în administrarea ministerului economiei şi finanţelor - agenţia naţionalã de administrare fiscalã - direcţia generalã a finanţelor publice a judeţului covasna - administraţia finanţelor publice ...

3. HOTARARE nr. 991 din 27 august 2008 privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la anexa ...

4. PROTOCOLUL din 16 mai 2008 Sesiunii a VII-a a imputernicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997 (14-16 mai 2008, Bucuresti, Romania) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În conformitate cu prevederile art. 16 al acordului dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã, semnat la galaţi la 30 septembrie 1997, în perioada 14-16 mai 2008, la bucureşti, a avut loc sesiunea a vii-a a împuterniciţilor pãrţilor. la lucrãrile sesiunii au participat: - pentru partea românã: lucia ana varga - împuternicit; ovidiu gabor - locţiitor al împuternicitului; ana drapa - secretar al împuternicitului; marius postelnicescu - director general, administraţia naţionalã "apele ...

5. HOTARARE nr. 924 din 20 august 2008 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VII-a a imputernicitilor, semnat la Bucuresti la 16 mai 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 16 paragraful 7 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã, semnat la galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin legea nr. 16/1999 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã protocolul sesiunii a vii-a a împuterniciţilor, semnat la bucureşti la 16 mai 2008, pentru aplicarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor ...

6. HOTARARE nr. 893 din 20 august 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 521/1997 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic normele metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi bãncilor de date urbane, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 521/1997 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 247 din 22 septembrie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. În cuprinsul normelor metodologice, denumirea "ministerul transporturilor, construcţiilor şi turismului" se înlocuieşte cu denumirea "ministerul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor". ...

7. ORDIN nr. 2.563 din 29 august 2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În temeiul art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 53 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin: art. i codul 39 din anexa la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plãţii salariilor la instituţiile publice, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi ...

8. ORDIN nr. 1.209 din 29 august 2008 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În temeiul art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere art. 11 alin. (1^2) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza art. 1 alin. (2) din ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin: art. i se aprobã eliminarea poziţiei 715:*t*┌─────┬─────────┬─────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┐│"715.│ ...

9. ORDIN nr. 1.197 din 26 august 2008 privind incetarea procedurii de administrare speciala si de supraveghere financiara la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare EMITENT: AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În temeiul prevederilor: - art. 16 alin. (6) din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare a autoritãţii pentru valorificarea activelor bancare prin comasarea prin absorbţie cu autoritatea pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, aprobatã cu completãri prin legea nr. 360/2004 , cu modificãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 1.103/2007 privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul ministerului economiei şi finanţelor în portofoliul ...

10. ORDIN nr. 596 din 28 august 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi alin. (7) din legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din hotãrârea guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliarã, republicatã, şi ale hotãrârii nr. 47 din 24 iulie 2008 a consiliului de administraţie al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliarã, prin care s-a aprobat propunerea de modificare a ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de agenţia naţionalã de cadastru şi publicitate ...

11. ORDIN nr. 556 din 29 august 2008 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 102/2006 privind masurile de urgenta pentru prevenirea raspandirii in Romania a daunatorului Diabrotica virgifera Le Conte, viermele vestic al radacinilor de porumb EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

Având în vedere referatul de aprobare nr. 127.559 din 27 august 2008, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin. art. 1 la data publicãrii prezentului ordin în monitorul oficial al româniei, partea i, se abrogã ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 102/2006 privind mãsurile de urgenţã pentru prevenirea rãspândirii în românia a dãunãtorului diabrotica virgifera le conte, viermele vestic al rãdãcinilor de porumb, publicat în monitorul oficial al ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016