Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOLUL din 16 mai 2008  Sesiunii a VII-a a imputernicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997 (14-16 mai 2008, Bucuresti, Romania)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOLUL din 16 mai 2008 Sesiunii a VII-a a imputernicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997 (14-16 mai 2008, Bucuresti, Romania)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008

În conformitate cu prevederile art. 16 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997,
în perioada 14-16 mai 2008, la Bucureşti, a avut loc Sesiunea a VII-a a împuterniciţilor pãrţilor.
La lucrãrile sesiunii au participat:
- pentru partea românã:
Lucia Ana Varga - împuternicit;
Ovidiu Gabor - locţiitor al împuternicitului;
Ana Drapa - secretar al împuternicitului;
Marius Postelnicescu - director general, Administraţia Naţionalã "Apele Române";
Radu Fãrcaş - coordonatorul Grupei de lucru pentru Tisa;
Cristian Ban - coordonatorul Grupei de lucru pentru Siret şi Prut;
Victor Popescu - coordonatorul Grupei de lucru pentru Dunãre;
Constantin Lefter - expert;
Ludmila Toncia - expert, translator;
- pentru partea ucraineanã:
Micola Babici - împuternicit;
Valerii Casianciuc - secretar al împuternicitului;
Vladimir Cipak - coordonatorul Grupei de lucru pentru Tisa;
Mihailo Vira - coordonatorul Grupei de lucru pentru Siret şi Prut;
Ivan Ceroi - coordonatorul Grupei de lucru pentru Dunãre;
Ivan Shnaider - reprezentant al Ambasadei Ucrainei în România.
Pãrţile au convenit urmãtoarea ordine de zi:
1. informarea împuterniciţilor asupra îndeplinirii hotãrârilor adoptate la Sesiunea a VI-a a împuterniciţilor (5-7 decembrie 2006, Kiev, Ucraina);
2. stadiul aplicãrii regulamentelor de colaborare în vigoare, pe bazine hidrografice;
3. situaţia lucrãrilor hidrotehnice existente, în execuţie şi propuse a fi proiectate;
4. aprobarea programului de lucru pe anul 2008 pentru aplicarea Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã;
5. stabilirea locului, datei şi ordinii de zi preliminare pentru cea de-a VIII-a Sesiune a împuterniciţilor;
6. informare asupra realizãrii proiectului ucrainean al cãii navigabile de mare adâncime Dunãre-Marea Neagrã;
7. diverse.
La punctul 1
Împuterniciţii s-au informat reciproc asupra îndeplinirii sarcinilor ce decurg din hotãrârile celei de-a VI-a Sesiuni (5-7 decembrie 2006, Kiev, Ucraina) şi au constatat urmãtoarele:
1.1. În perioada dintre Sesiunea a VI-a şi Sesiunea a VII-a au avut loc urmãtoarele întâlniri ale secretarilor împuterniciţilor, grupelor de lucru şi de experţi pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontierã a râurilor Tisa, Siret şi Prut şi a fluviului Dunãrea:
27 martie 2007 (Slatina, Ucraina) Întâlnirea experţilor pentru problemele bazinului
hidrografic Tisa

18 aprilie 2007 (Siret, România) Întâlnirea Grupei de experţi din cadrul Grupei de
lucru pentru problemele râurilor Prut şi Siret în
vederea iniţierii unei propuneri de proiect comun
pentru îmbunãtãţirea schimbului de date în timp
real pentru râurile Prut şi Siret

23-25 mai 2007 (Suceava, România) Întâlnirea experţilor pentru intercompararea
laboratoarelor Siret-Prut şi întâlnirea de lucru
privind aplicarea legislaţiei europene în domeniul
gospodãririi apelor

18-21 iunie 2007 (Solotvino, Întâlnirea experţilor pentru problemele râului
Ucraina) Tisa

17-19 iulie 2007 (Novodnistrovsc, Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele
Regiunea Cernãuţi, Ucraina) bazinelor hidrografice ale râurilor Siret şi Prut

11-13 septembrie 2007 (Baia Mare- Întâlnirea experţilor pentru evaluarea calitãţii
Izvoare, România) râului Tisa

18-19 septembrie 2007 (Cernãuţi, Întâlnirea Grupei de experţi din cadrul Grupei de
Ucraina) lucru pentru problemele râurilor Prut şi Siret
pentru verificarea în comun a lucrãrilor de apãrare
împotriva inundaţiilor pe râurile Prut şi Siret,
în zona de frontierã, pe teritoriul Ucrainei

15-16 octombrie 2007 (pe teritoriul Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele
român) bazinului hidrografic Tisa pentru verificarea pe
29-30 octombrie 2007 (pe teritoriul teren anualã obligatorie a lucrãrilor de apãrare
ucrainean) împotriva inundaţiilor pe ambele teritorii şi
analiza situaţiei lucrãrilor existente, în curs de
execuţie şi proiectate

25 octombrie 2007 (Ceatal Izmail - Întâlnirea grupei de lucru pentru soluţionarea
km 115) problemelor legate de fluviul Dunãrea

27-28 noiembrie 2007 (Botoşani, Întâlnirea Grupei de experţi din cadrul Grupei de
România) lucru pentru problemele râurilor Prut şi Siret
pentru verificarea în comun a lucrãrilor de apãrare
împotriva inundaţiilor pe râurile Prut şi Siret,
în zona de frontierã, pe teritoriul României

7-10 decembrie 2007 (Ismail, Întâlnirea grupei de experţi privind verificarea pe
Ucraina) teren a lucrãrilor de apãrare împotriva inundaţiilor
pe teritoriul ucrainean

18-20 decembrie 2007 (Bistriţa, Întâlnirea pentru finalizarea regulamentelor
România) privind schimbul de date hidrometeorologice şi de
apãrare împotriva inundaţiilor şi a Regulamentului
privind modul de evaluare a calitãţii apelor de
frontierã şi procedura de urmat în cazul poluãrilor
accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de
apã de frontierã
6-7 mai 2008 (Siret-Suceava, Întâlnirea Grupei de experţi din cadrul Grupei de
România) lucru pentru problemele râurilor Prut şi Siret
pentru discuţii privind finalizarea elaborãrii
propunerii de proiect româno-ucrainean şi
verificarea zonei BF 906, pe râul Prut

12-13 mai 2008 (Snagov - Bucureşti, Întâlnirea secretarilor împuterniciţilor
România)Conducãtorii celor 3 grupe de lucru au prezentat procesele-verbale ale întâlnirilor.
1.2. Din motive obiective, nu au avut loc întâlnirea pentru monografia Deltei Dunãrii, întâlnirea locţiitorilor împuterniciţilor şi întâlnirea pãrţilor cu ocazia sãrbãtoririi a 10 ani de la semnarea acordului bilateral.
Împuterniciţii convin excluderea din agenda discuţiilor a problematicii elaborãrii monografiei Deltei Dunãrii, pânã la identificarea surselor de finanţare corespunzãtoare, necesare elaborãrii acestei lucrãri.
În acest scop pãrţile vor avea consultãri cu secretariatul Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunãrea, inclusiv cu alte instituţii internaţionale de specialitate.
Împuternicitul pãrţii ucrainene a propus pãrţii române ca sãrbãtorirea a 10 ani de la semnarea acordului sã aibã loc în toamna anului 2008, pe teritoriul Ucrainei. Perioada de desfãşurare a întâlnirii va fi stabilitã ulterior.
Împuterniciţii convin ca programele de lucru anuale sã cuprindã un numãr de întâlniri care sã conducã la realizarea sarcinilor ce revin pãrţilor, conform celor prevãzute în protocoalele sesiunilor.
Locţiitorii împuterniciţilor vor urmãri realizarea programelor anuale de lucru. În scopul eficientizãrii lucrãrilor grupelor de lucru şi ale experţilor, împuterniciţii convin ca pãrţile sã îşi transmitã reciproc, prin e-mail, anterior desfãşurãrii întâlnirilor, punctele de vedere asupra temelor care urmeazã sã fie analizate şi discutate la întâlnire.
La punctul 2
Împuterniciţii au analizat modul de aplicare a regulamentelor în vigoare:
- Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apãrarea împotriva inundaţiilor produse de cursurile de apã şi de apele interne;
- Regulamentul privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice dintre România şi Ucraina;
- Regulamentul privind modul de evaluare a calitãţii apelor de frontierã;
- Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluãrilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita
şi procesele-verbale ale întâlnirilor grupelor de lucru şi de experţi la care au fost discutate probleme legate de aplicarea acestora.
2.1. Referitor la aplicarea Regulamentului privind apãrarea împotriva inundaţiilor produse de cursurile de apã şi de apele interne, împuterniciţii constatã:
* Pentru râul Tisa
1. La întâlnirea experţilor (18-21 iunie 2008, Solotvino, Ucraina) şi la întâlnirea pentru verificarea lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor, experţii pãrţilor au fãcut schimb reciproc de materiale pentru reactualizarea anexei nr. 2 la regulament.
2. În perioada 15-16 octombrie 2007, pe teritoriul românesc, şi în perioada 29-30 octombrie 2007, pe teritoriul ucrainean, au avut loc întâlnirile pentru verificarea pe teren a lucrãrilor de apãrare împotriva inundaţiilor în urmãtoarele sectoare:
- pe teritoriul românesc:
- SF 259, Teceu Mic;
- SF 287-289, Sighetu Marmaţiei;
- SF 306, Bocicoiu Mare;
- pe teritoriul ucrainean:
- SF 259, Tiaciv;
- SF 287-289, Solotvino;
- SF 306-307, confluenţã râu Şopurca cu râu Tisa.
* Pentru râurile Prut şi Siret
1. La întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinelor hidrografice ale râurilor Siret şi Prut, 17-19 iulie 2007, Novodnistrovsc, Ucraina, experţii au constatat cã, în baza prevederilor cap. III art. 14 din regulament, a fost efectuat, prin e-mail, schimbul de dãri de seamã privind perioadele de ape mari pe râurile Siret şi Prut pe anul 2006.
2. S-a efectuat verificarea pe teren anualã obligatorie a lucrãrilor de apãrare împotriva inundaţiilor pe ambele teritorii, în fiecare bazin, dupã cum urmeazã:
- 18-19 septembrie 2007, pe teritoriul ucrainean:
- pe râul Prut:
- consolidare mal stâng la Draniţa, SF 916;
- consolidare mal stâng la Vancikivţi, SF 910-911: lucrãrile de realizare a consolidãrii de mal sunt în derulare, fiind prevãzute a se finaliza pânã la sfârşitul anului 2007;
- pe râul Siret:
- consolidare mal stâng la Tereblecea: lucrarea este afectatã de eroziuni cauzate de apã; din motive obiective, în cursul anului 2007 nu s-a realizat exploatarea de balast în zona lucrãrii; în momentul în care se vor realiza lucrãri în zona respectivã, partea ucraineanã va transmite pãrţii române documentaţia spre concordare;
- consolidare mal drept la Cerepkivca: lucrarea este în stare bunã.
La solicitarea pãrţii ucrainene, experţii s-au deplasat în teren pentru verificarea cursului râului Suceava pe teritoriul Ucrainei, pe sectorul Seleatin-Rusca. Pe anumite tronsoane linia frontierei dintre cele douã state se aflã pe cursul râului. Partea ucraineanã a informat partea românã asupra faptului cã în urma inundaţiilor din ultimii ani râul Suceava, în zona Seleatin, şi-a mutat albia spre malul stâng, pe teritoriul Ucrainei. În acest sens a solicitat punctul de vedere al pãrţii române asupra posibilitãţii de realizare de cãtre partea ucraineanã de lucrãri de aducere a râului Suceava pe vechea albie. Partea românã a fost de acord, în principiu, cu lucrãrile solicitate de partea ucraineanã, cu condiţia prezentãrii de cãtre aceasta a unei documentaţii tehnice spre concordare.
- 27-28 noiembrie 2007, pe teritoriul românesc, pe râul Prut:
- consolidare mal râul Prut la Oroftiana;
- consolidare mal râul Prut la Baranca.
Partea ucraineanã a solicitat pãrţii române decolmatarea zonei depunerilor de balast în dreptul SF 906 (Oroftiana), pânã la nivelul talvegului, în vederea reducerii eroziunii malului ucrainean şi decolmatarea zonelor cu depuneri de balast în dreptul SF 907 şi SF 908. Partea ucraineanã şi-a dat acceptul pentru decolmatarea zonelor de mai sus, conform tehnologiei aprobate în Procesul-verbal din data de 23 noiembrie 2006, Suceava.
Partea românã a solicitat pãrţii ucrainene decolmatarea, în prima etapã, a zonelor:
- Draniţa (SF 915-916), pânã la nivelul talvegului, pentru reducerea, în cel mai scurt timp, a eroziunii malului românesc;
- Vancikivţi (SF 912-913) şi Costiceana (SF 914), conform tehnologiei din Procesul-verbal din data de 23 noiembrie 2006, Suceava.
Pentru anul 2008, partea românã a solicitat pãrţii ucrainene sã gãseascã soluţii în vederea decolmatãrii zonelor:
- Tarasovţi, SF 906-908;
- Novo-Ivankovţi, SF 913-914;
- Mãmãliga, SF 920-921,
în baza concordãrii documentaţiilor corespunzãtoare.
* Pentru fluviul Dunãrea, pe sectorul comun
În perioada 7-10 decembrie 2007 s-a efectuat verificarea pe teren anualã obligatorie a lucrãrilor de apãrare împotriva inundaţiilor pe teritoriul ucrainean. Au fost verificate digurile de apãrare, ecluzele şi canalele situate pe sectorul Dunãrii, între Reni şi Chilia.
2.2. Referitor la aplicarea Regulamentului privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice dintre România şi Ucraina, împuterniciţii constatã:
* Pentru râul Tisa
1. Schimbul de date hidrometeorologice aferent anului 2006 s-a fãcut conform prevederilor regulamentului în vigoare (schimbul anual, anexa nr. 4 la regulament).
2. Pãrţile au convenit Programul pentru anul 2008 pentru efectuarea mãsurãtorilor în comun de debit şi a recoltãrilor de probe de apã pentru râurile Tisa şi Tarna (Batarci).
* Pentru râurile Prut şi Siret
1. Schimbul de date hidrologice zilnice a fost efectuat conform înţelegerilor.
2. În perioada cu ape mari partea ucraineanã a transmis avertizãri şi prognoze pe toatã perioada viiturilor.
3. La întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinelor hidrografice ale râurilor Siret şi Prut, 17-19 iulie 2007, Novodnistrovsc, Ucraina:
- referitor la aplicaţiile informatice CHELIM, CHELIM H, CAMDAR, predate de partea românã pentru testare, conform pct. 7.3 din Protocolul Sesiunii a V-a, partea ucraineanã a comunicat cã a analizat funcţionarea acestora în comparaţie cu pachetele de programe proprii şi va formula o informare scrisã, pe care o va preda pãrţii române la urmãtoarea întâlnire;
- partea românã a informat partea ucraineanã cã profilul transversal ridicat la Oroftiana-Tarasovţi pe râul Prut (SF 904), pe ambele maluri, pânã la nivelul apelor mari, excepţionale, a fost calculat şi este depus spre avizare la instituţia competentã. Partea românã va transmite pãrţii ucrainene datele rezultate, în cel mai scurt timp dupã avizare;
- având în vedere dificultatea estimãrii coeficienţilor de rugozitate şi a întocmirii profilului transversal pe teritoriul ucrainean, care corespunde nivelului maxim pe teritoriul României, partea românã propune efectuarea în comun a mãsurãtorilor de debit de pe podul din zona de frontierã, situat pe teritoriul ucrainean, imediat în amonte de Oroftiana (în amonte de actuala secţiune). Partea ucraineanã este în principiu de acord cu modificarea secţiunii şi a informat partea românã cã pânã în prezent s-au executat 30% din lucrãrile de refacere a podului de pe râul Prut, din zona Tarasovţi.
În data de 18 septembrie 2007 experţii pãrţilor au efectuat o mãsurãtoare de debit în comun în secţiunea Storojineţ, pe râul Siret, şi una în secţiunea Tarasovţi, pe râul Prut.
* Pentru fluviul Dunãrea
1. S-au efectuat 3 ture de mãsurãtori în comun, în 22 mai, 17 iulie şi 9 septembrie 2007, în secţiunile stabilite de comun acord:
- Isaccea-Dunãre mila 54;
- Ceatal Izmail-Dunãre mila 44;
- Ceatal Izmail - Braţul Chilia km 115;
- Periprava - Braţul Chilia km 20;
- Stambulul Vechi - aval Bâstroe.
Experţii au fãcut schimbul de date ale mãsurãtorilor hidrologice pentru aceste secţiuni.
2. Experţii au concordat profilele transversale pentru nivelurile maxime în zona dig-mal efectuate de fiecare parte pe malul propriu şi au efectuat schimbul de documentaţii.
2.3. Referitor la aplicarea Regulamentului privind modul de evaluare a calitãţii apelor de frontierã, împuterniciţii constatã:
* Pentru râul Tisa
1. La întâlnirea de la Slatina, Ucraina (27 martie 2007), partea ucraineanã a informat cã a propus secţiuni suplimentare de monitoring pentru determinarea stãrii calitãţii apei râului Tisa în secţiunile oraşelor Dilove şi Teacevo.
2. Experţii pãrţilor au efectuat prelevãrile de probe de apã în comun conform Programului pe anul 2007.
3. S-a efectuat acţiunea de intercomparare a laboratoarelor Baia Mare şi Ujgorod, în baza schimbului de rezultate ale analizelor, inclusiv pentru metale grele. Experţii propun ca pentru anul 2008 intercompararea pentru analiza de metale grele sã se facã pe probe filtrate prin spectrometrie de absorbţie atomicã. Experţii au stabilit indicatorii de determinat în anul 2008 în urma recoltãrilor în comun, în vederea intercomparãrii rezultatelor obţinute în cele douã laboratoare: reziduu filtrabil, azot amoniacal, fosfaţi, CCOMn, cupru, zinc, mangan.
4. S-a realizat evaluarea calitãţii apei râului Tisa pe anul 2006. Evaluarea calitãţii apelor în cele douã secţiuni de control aratã în general o menţinere a calitãţii râului Tisa în anul 2006, limitele admise nefiind depãşite. Experţii au convenit ca prelevarea în comun a probelor de apã pe râul Tisa, secţiunea pod Sighet-Solotvino, pentru anul 2008, sã se efectueze în lunile aprilie şi august, odatã cu mãsurãtorile de debit.
5. Pãrţile au stabilit de comun acord programul de prelevare a probelor de apã pe râul Tisa şi pe râul Batarci (Tarna Mare) în anul 2008 şi recoltãri de probe de apã pentru râurile Tisa şi Batarci-Tarna Mare.
Acţiunile au fost finalizate cu ocazia întâlnirii experţilor grupei de lucru care a avut loc în perioada 11-13 septembrie 2007 la Izvoare, România.
6. S-a realizat schimbul de date privind rezultatele analizelor de calitate referitoare la anul 2006 pentru râul Tisa, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic.
7. Schimbul rezultatelor analizelor de calitate a râului Batarci (Tarna Mare), pentru anul 2006, a fost realizat în cursul lunii octombrie 2007.
8. Experţii au convenit realizarea schimbului de informaţii privind sursele potenţial poluatoare din bazinul Tisa, care pot avea impact negativ asupra cursurilor de apã transfrontierã româno-ucrainene, pe baza listei surselor potenţial poluatoare stabilite la Comisia Internaţionalã pentru Protecţia Fluviului Dunãrea (ICPDR) şi a informaţiilor aferente acesteia.
9. Programul de prelevare în comun a probelor de apã aferent anului 2007 pe râul Tisa şi râul Batarci (Tarna Mare) a fost realizat integral.
* Pentru râurile Prut şi Siret
1. Prelevarea probelor de apã s-a realizat lunar, conform programului concordat între pãrţi pe râurile Prut şi Siret. Experţii au efectuat lunar schimbul buletinelor de analizã a probelor de apã prelevate în comun.
2. Acţiunea privind intercompararea laboratoarelor din cadrul Sistemul de gospodãrire a apelor Suceava, Sistemul de gospodãrire a apelor Botoşani - D.A. Siret şi D.A. Prut şi al Direcţiei de Stat Resurse Ecologice din Regiunea Cernãuţi a avut loc la Suceava, în perioada 23-25 aprilie 2007. Experţii au prelevat în comun probe de apã din râurile Prut şi Siret şi le-au analizat în comun în laboratorul Sistemul de gospodãrire a apelor Suceava.
3. Experţii au realizat evaluarea calitãţii apei pe râurile Siret şi Prut, în secţiunile de frontierã, în perioada 2006-aprilie 2007, şi au constatat urmãtoarele:
- valorile indicatorilor determinaţi sunt comparabile, diferenţele apãrute între rezultatele pãrţilor fiind datorate metodologiei de lucru diferite şi aparaturii, care nu este identicã la cele 3 laboratoare implicate;
- calitatea apei celor douã râuri s-a încadrat în clasele I şi II, atât dupã clasificarea româneascã (Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 161/2006), cât şi dupã cea ucraineanã;
- în timpul viiturilor se produc creşteri ale valorilor materiilor în suspensie, care influenţeazã şi valoarea altor indicatori, cum ar fi încãrcarea organicã şi concentraţia metalelor.
4. Partea ucraineanã a predat pãrţii române datele privind calitatea apelor râurilor Prut şi Siret în secţiunile Cernãuţi şi Storojineţ pentru perioada trimestrul IV 2004-trimestrul III 2007.
5. Experţii pãrţilor au concordat propunerile de program privind prelevãrile în comun de probe de apã pe râurile Prut şi Siret pentru anul 2008.
6. La întâlnirile din data de 18 aprilie 2007, Siret, 17-19 iulie 2007, Novodnistrovsc, şi 6-7 mai 2008, Suceava-Siret, au fost discutate aspecte legate de realizarea unei propuneri de proiect comun privind îmbunãtãţirea schimbului de date în timp real pentru râurile Siret şi Prut (surse de finanţare, criterii de eligibilitate), în scopul îndeplinirii hotãrârii împuterniciţilor adoptate la cea de-a VI-a Sesiune.
Experţii ucraineni au vizitat staţiile automate amplasate la Beclean şi Cristeştii Ciceului, în zona Bistriţa-Nãsãud, pe teritoriul Direcţiei Apelor Someş-Tisa, din cadrul proiectului DESWAT. Experţii au fost informaţi cu privire la implementarea proiectului DESWAT. Cu ocazia vizitei la Centrul DISPECER din cadrul SGA Bistriţa, experţii ucraineni au fost informaţi cu privire la modul de prelucrare, validare şi transmitere a datelor.
În urma întâlnirilor experţii au propus:
- sã îşi transmitã reciproc, prin e-mail, noua propunere de proiect, pânã la data de 1 iulie 2008;
- partea ucraineanã va contacta partenerii moldoveni în baza acordului bilateral interguvernamental în vederea participãrii acestora la elaborarea propunerii de proiect tripartit, deoarece pânã în prezent proiectul a fost obiectul discuţiilor numai între partenerii români şi ucraineni.
Împuterniciţii au cãzut de acord cã aceastã problematica este o prioritate a colaborãrii bilaterale şi au reconfirmat necesitatea implicãrii pãrţii moldovene în elaborarea proiectului.
* Pentru fluviul Dunãrea
Prelevarea probelor de apã s-a efectuat lunar.
Pãrţile şi-au predat reciproc buletinele de analizã a calitãţii apei pentru perioada ianuarie-septembrie, în secţiunile Reni şi Vâlcov.
2.4. Referitor la Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluãrilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita, împuterniciţii constatã:
În intervalul scurs între Sesiunea a VI-a a împuterniciţilor şi Sesiunea a VII-a nu s-au semnalat situaţii de poluãri accidentale majore care sã facã obiectul procedurilor de urmat conform acestui regulament.
2.5. Stadiul reactualizãrii regulamentelor
Împuterniciţii au fost informaţi cã sarcinile prevãzute în Programul de lucru pentru anul 2007 (pct. 4 şi 5) au fost realizate la întâlnirea experţilor pentru finalizarea revizuirii regulamentelor privind schimbul de date hidrometeorologice şi de apãrare împotriva inundaţiilor şi Regulamentului privind modul de evaluare a calitãţii apelor de frontierã şi procedura de urmat în caz de poluãri accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apã de frontierã, care a avut loc în perioada 18-20 decembrie 2007 la Bistriţa, România.
a) Regulamentul privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice
Pãrţile au convenit textele articolelor, cu excepţia unor anexe.
Pentru finalizarea anexelor nr. 5 "Avertizãri meteorologice (Informare meteorologicã FURTUNĂ)" şi nr. 5a "Schimbul de date meteorologice radar", pãrţile propun împuterniciţilor organizarea unei întâlniri a specialiştilor Serviciului Hidrometeorologic din Ucraina şi ai Administraţiei Naţionale de Meteorologie din România. Partea românã a predat la întâlnire propunerea sa pentru anexele nr. 5 şi 5a. Partea ucraineanã va analiza şi va prezenta propunerea sa la urmãtoarea întâlnire a experţilor institutelor abilitate pe probleme de meteorologie.
Pentru definitivarea anexelor nr. 3a şi 3b "Schimbul zilnic curent de date meteorologice", experţii pãrţilor propun împuterniciţilor sã dispunã institutelor de specialitate sã facã demersurile necesare pentru introducerea staţiilor respective în fluxul informaţional internaţional (Buletin al Organizaţiei Meteorologice Mondiale).
b) Regulamentul privind apãrarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apã şi de apele interne
Textul regulamentului a fost finalizat, inclusiv anexele, cu excepţia art. 10 lit. c) şi art. 11 lit. c), la care nu au fost concordate frecvenţele de transmitere a datelor la depãşirea fazelor de apãrare F II şi F III, şi, respectiv, a anexei nr. 5 "Lista canalelor care formeazã sau sunt întretãiate de frontiera româno-ucraineanã pentru râul Tisa şi cele mai importante caracteristici". Partea ucraineanã urma sã completeze coloanele aferente cu datele necesare şi sã le transmitã prin e-mail pãrţii române, în cel mai scurt timp.
c) Regulamentul privind evaluarea calitãţii apelor de frontierã şi procedura de urmat în cazul poluãrilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apã de frontierã
Textul articolelor regulamentului şi anexele nr. 1-14 au fost finalizate. Partea românã va transmite pãrţii ucrainene propunerile sale pentru anexa nr. 15 "Praguri limitã de la care se face alarmarea, râul .....................".
Împuterniciţii convin asupra necesitãţii finalizãrii textelor şi anexelor regulamentelor în cel mai scurt timp. În acest scop, experţii institutelor de meteorologie ale pãrţilor se vor întâlni în cursul lunii iunie 2008. Rezultatele privind finalizarea regulamentelor vor fi prezentate cu ocazia întâlnirii locţiitorilor împuterniciţilor, care va avea loc conform Programului de lucru 2008 şi la care vor participã coordonatorii grupelor de lucru şi experţi.
La punctul 3
3.1. La întâlnirea experţilor pentru problemele râului Tisa (27 martie 2007, Slatina, Ucraina), privind realizarea hotãrârilor de la pct. 3.10 al Protocolului Sesiunii a VI-a a împuterniciţilor:
a) Partea ucraineanã a informat cã va executa, pe perioada trimestrelor II şi III, lucrãri pentru tãierea grinzilor podului feroviar distrus de inundaţii în anul 1970 de pe râul Tisa în localitatea Velichii Bacichiv. Totodatã, a informat cã vor fi executate lucrãri în continuare în zonã, în conformitate cu pct. 3.10 din Protocolul celei de-a VI-a Sesiuni.
La întâlnirea din perioada 18-21 iunie 2007, în legãturã cu tablierul podului cãzut în albia râului, zona SF 306, Veliki Bocicov, partea ucraineanã a informat cã va executa lucrãri pentru îndepãrtarea platformei de piatrã şi a tablierului pânã la data de 1 noiembrie 2007, pãstrând linia proiectatã a consolidãrii de mal. Concomitent, partea românã va îndepãrta tablierul de pe malul stâng.
Cu ocazia verificãrilor de toamnã ale lucrãrilor (octombrie 2007) în zona sectorului SF 306, Bocicoiu Mare - confluenţã râu Tisa cu râu Şopurca (tablier cãzut în albie), s-au constatat urmãtoarele:
- partea tablierului podului de cale feratã cãzut în albie aferentã malului românesc a fost tãiatã pânã la nivelul minim al apei şi îndepãrtatã; partea tablierului rãmasã sub nivelul minim al apei nu prezintã influenţã asupra curgerii;
- tablierul şi platforma de piatrã (epiu) aferente malului ucrainean sunt pe amplasament. La sfârşitul lunii octombrie 2007, partea ucraineanã, împreunã cu forţele mobile ale Ministerului pentru Situaţii de Urgenţã a informat cã au încercat, dar fãrã a reuşi, extragerea acestuia.
Partea ucraineanã informeazã cã a fost îndepãrtatã partea tablierului podului metalic pânã la nivelul minim actual al apei din structura podului şi a fost amenajatã linia consolidãrii de mal, iar partea de sub nivelul apei a fost lãsatã în albie.
b) Pãrţile s-au informat reciproc cu privire la planurile de realizare a lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor pe care urmeazã sã le efectueze în cursul anului 2007. Partea ucraineanã a predat un material conţinând tipurile şi volumele de lucrãri stabilite pentru sectorul de frontierã a râului Tisa. Partea românã a informat cã va preda în cursul anului 2008 proiectul cu lucrãri hidrotehnice care se va realiza pe malul stâng al râului Tisa, tronson Valea Vişeului-Teacevo. Pãrţile au convenit sã contribuie la elaborarea planurilor concordate ale lucrãrilor hidrotehnice pe anul 2007.
Împuternicitul pãrţii române informeazã cã proiectul a fost finalizat şi va fi transmis pãrţii ucrainene pentru analizã în vederea concordãrii.
c) Partea ucraineanã, în conformitate cu hotãrârea împuterniciţilor adoptatã la Sesiunea a VI-a, a solicitat sprijinul pãrţii române pentru continuarea ridicãrii profilelor transversale pe râul Tisa. Partea românã a fost de acord cu executarea în comun a mãsurãtorilor pe râul Tisa, pe tronsonul comun de frontierã. Partea ucraineanã a transmis materialul prelucrat pãrţii române atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, fişier AUTOCAD.
d) Partea ucraineanã a predat, conform pct. 5 al Protocolului întâlnirii experţilor Grupei de lucru pe problemele bazinului hidrografic Tisa (Sighetu Marmaţiei, 19-20 octombrie 2006), calculele hidraulice ale podului, realizate de cãtre Institutul de Proiectãri Lvivdiprovodgosp. Partea românã, dupã analizarea documentaţiei de cãtre institutul de specialitate, va prezenta punctul sãu de vedere la prima întâlnire a Grupului de lucru pentru Tisa.
3.2. În perioada 18-21 iunie 2007 a avut loc întâlnirea experţilor în scopul îndeplinirii sarcinilor prevãzute la pct. 2 (analiza stãrii lucrãrilor existente şi concordate şi propunerea acţiunilor în continuare) şi pct. 8 (analiza îndepãrtãrii totale a tablierului podului din albia râului Tisa) din Programul de lucru pe anul 2007.
Cu aceastã ocazie a fost verificat malul românesc, între Valea Vişeului, SF 319, şi Teceu Mic, SF 254, şi malul ucrainean, între Hmelevo, SF 319, şi Teacevo, SF 254, fiind constatate urmãtoarele:
- zona SF 257 - SF 258 Teceu: apãrarea de mal este afectatã;
- zona SF 259 - SF 260, Teacevo-Teceu, pod distrus parţial: în deschiderea podului, de la mijloc spre malul stâng, existã o depunere de balast şi material lemnos. La întâlnirea pentru verificarea lucrãrilor hidrotehnice experţii au constatat în sectorul BF 259 (Teceu Mic-Tiaciv - zonã pod prãbuşit) existenţa unei deponii la deschiderea dintre pile, care conduce la diminuarea secţiunii de scurgere şi la eroziuni ale bazei malului drept şi ale pãrţii superioare a malului stâng. Experţii ucraineni au propus înlãturarea acestei deponii, iar experţii români au propus ca, pentru întocmirea unui proiect în aceastã zonã, sã fie executate ridicãri topografice (profile transversale) care sã cuprindã ambele maluri. Partea românã continuã exploatarea de balast din aceastã deponie.
Împuterniciţii sunt de acord cu executarea ridicãrilor topografice;
- zona SF 264 - SF 265: în urma viiturilor din anul 2001, râul Tisa şi-a schimbat traseul în plan orizontal, reactivând un braţ secundar şi distrugând parţial traversele existente pe acest braţ.
Împuternicitul pãrţii române informeaza cã, urmare a viiturilor produse în perioada 2001-aprilie 2008 pe râul Tisa în aceastã zonã, lucrarea "Consolidarea albiei râului Tisa, Remeţi - Teceu SF 264-265" nu mai corespunde parametrilor proiectaţi. La solicitarea Consiliului Local Remeţi, partea românã va executa lucrãri de reparaţii la aceastã lucrare, scopul fiind de readucere a curgerii apei pe cursul iniţial;
- zona SF 287 - SF 290, confluenţã râul Tisa cu râul Iza: pe sectorul amonte existã o depunere pe malul drept, eroziune pe malul stâng, iar spre aval existã depunere pe malul stâng şi eroziune pe malul drept. Pe acest sector, partea românã a decolmatat parţial malul stâng şi continuã lucrãrile de decolmatare, iar partea ucraineanã a executat în anul 2003 lucrãri de consolidare parţiale (epiuri).
Experţii au convenit ca partea ucraineanã sã transmitã pãrţii române în cel mai scurt timp, spre concordare, un proiect privind consolidarea malului în zona SF 287 - SF 289. Partea ucraineanã a informat cã pânã la concordarea proiectului va începe lucrãrile pregãtitoare în zonã (curãţarea vegetaţiei, pregãtirea saltelelor de fascine şi realizarea de drumuri de acces în zonã), fãrã a executa lucrãri în zonã. Experţii au stabilit cã dupã finalizarea lucrãrilor de consolidare a malului, executate în baza proiectului concordat, este necesar sã se execute, simultan, lucrãri de decolmatare. Cu ocazia verificãrilor de toamnã ale lucrãrilor, partea românã a constatat cã pe sectorul 287-289 (Sighetu Marmaţiei-Solotvino, confluenţã Tisa-Iza) partea ucraineanã efectua lucrãri în lunca inundabilã în baza proiectului "Consolidare mal râu Tisa, Solotvino SF 290-291, raionul Tiaciv, regiunea Transcarpatia", predat pãrţii române pentru analizã şi concordare. În urma acestei verificãri, experţii români au solicitat pãrţii ucrainene sistarea lucrãrilor pânã la concordarea proiectelor. Totodatã, pe malul ucrainean se executau în continuare lucrãri la sectoarele 2 şi 3, iar corpul epiului nr. 6 era parţial executat. Lucrãrile la epiul nr. 6 au fost sistate;
- zona SF 291 - SF 293, pod istoric Sighet-Solotvino: experţii au convenit asupra continuãrii de cãtre ambele pãrţi a lucrãrilor de decolmatare a albiei, pentru asigurarea atât a curgerii pe mijlocul podului, cât şi a secţiunii corespunzãtoare debitului de verificare a podului. Decolmatarea deponiei în aval de pod dinspre malul drept se asigurã de cãtre partea ucraineanã;
- zona SF 294 - SF 295, UIL, Sighet: existenţa unei insule în albia râului care influenţeazã curgerea apei. Experţii au cãzut de acord asupra necesitãţii convocãrii proiectanţilor ambelor pãrţi pentru soluţionarea problemei;
- zona SF 298 - SF 302, amonte Teplita: malul drept este erodat pe o lungime de circa 4 km;
- în zona SF 300 - SF 302, malul a fost erodat la partea superioarã pe o lãţime de 100 m, fiind posibilã erodarea în continuare a zonei la nivele mari;
- în zona SF 318 - SF 300, malul a fost erodat în totalitate, pe o lãţime de circa 50 m; expertii români au informat cã amplasamentul SF 300 a fost distrus. În aceastã zonã sunt necesare lucrãri de refacere şi consolidare a liniei malului;
- zona SF 318 - SF 319, Valea Vişeului: lucrarea de refacere a malului stâng a fost executatã şi recepţionatã conform proiectului concordat, cu respectarea solicitãrii formulate de partea ucraineanã la întâlnirea grupei de lucru din cursul lunii octombrie 2005 (Sighetu Marmaţiei - Teacev);
- zona SF 254 - SF 260: partea ucraineanã executã în continuare lucrãrile pentru reconstrucţia digului de apãrare a oraşului Teacevo, finalizarea acestora fiind prevãzutã pentru sfârşitul anului 2007.
Documentaţiile de execuţie vor fi transmise pãrţii române.
3.3. Partea ucraineanã a predat în data de 16 septembrie 2007 urmãtoarele documentaţii spre analizã:
- Consolidare mal râu Tisa, Solotvino, SF 290-291, raion Teacevo, regiunea Zacarpatia, şi
- Regularizare albie râu Tisa SF 286-287, SF 291-292, Solotvino, raion Teacevo.
Partea românã a transmis observaţiile sale pãrţii ucrainene în data de 20 februarie 2008.
Partea românã a constatat la data de 9 octombrie 2007 cã partea ucraineanã executã lucrãri în albia minorã în zona SF 287-SF 288, deşi proiectul "Consolidare mal râu Tisa, Solotvino SF 290-SF 291" nu a fost concordat de cãtre cele douã pãrţi.
Împuternicitul pãrţii române a solicitat printr-o scrisoare adresatã pãrţii ucrainene sistarea lucrãrilor în zonã pânã la discutarea şi concordarea proiectului. Împuternicitul pãrţii ucrainene a fost de acord, propunând ca aceastã problemã sã fie discutatã cu ocazia întâlnirii pentru verificarea lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor.
3.4. Soluţia pentru proiectul ucrainean "Consolidare mal râu Tisa, Solotvino SF 290 - SF 291, raionul Teacevo, regiunea Transcarpatia", amplasament SF 287 - SF 289 aval confluenţã râul Iza cu râul Tisa a fost discutatã de experţii pãrţilor la întâlnirea pentru verificarea lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor. La întâlnire au participat şi proiectanţii de specialitate ai celor douã pãrţi.
Proiectantul pãrţii române a susţinut urmãtoarele:
- lucrarea proiectatã se aflã în albia minorã, are caracter activ şi dirijeazã apele mici şi medii perpendicular pe malul românesc;
- epiul nr. 6 lucreazã activ, cu devierea curentului cãtre malul românesc, iar celelalte epiuri din aval lucreazã ca traverse de colmatare şi de unire a malului drept cu deponia din albia minorã care se dezvoltã pe o lãţime de 30-60 m şi pe o lungime de câteva sute de metri;
- aceste lucrãri influenţeazã şi dirijeazã curentul de apã cãtre malul stâng şi conduc la îngustarea puternicã a albiei. Efectele acestor lucrãri au condus la erodarea malului românesc, iar îngustarea secţiunii de curgere a condus la ridicarea nivelului în albia majorã, punând în pericol linia de apãrare (digurile) a municipiului Sighetu Marmaţiei, cu posibilitatea depãşirii coronamentului digului existent;
- în situaţia actualã va trebui sã se intervinã cu lucrãri de consolidare a malului stâng şi, totodatã, cu lucrãri de supraînãlţare a digului existent.
Partea românã a solicitat demolarea epiului nr. 6 şi decolmatarea albiei prin excavarea deponiei pe o lãţime de 20 m.
Proiectantul pãrţii ucrainene a susţinut urmãtoarele argumente:
- pentru apãrarea captãrii de apã a oraşului Solotvino împotriva erodãrii se prevede consolidarea malului drept pe 3 sectoare. Pe sectorul 1 este prevãzutã consolidarea pe o lungime de 356 m prin semiepiuri submersibile cu lungime de 30 m. Consolidarea se racordeazã cu cea existentã cu ajutorul unei consolidãri ce protejeazã taluzul malului care constã din prism de anrocamente şi gãrduleţe de nuiele umplute cu piatrã brutã. Pentru amplasarea prismului de anrocamente este prevãzutã tãierea malului pe o lãţime de 13 m. Consolidarea este necesarã pentru apãrarea epiurilor nr. 6 şi 5 şi a celor urmãtoare, pentru evitarea subspãlãrii acestora;
- construcţia semiepiurilor şi amplasarea acestora nu conduc la îngustarea albiei şi nu au influenţã asupra malurilor râului Tisa pe teritoriul românesc; verificarea lucrãrilor a arãtat cã semiepiurile sunt amplasate la 50-100 m de albia râului.
Partea românã a susţinut cã, în contextul în care lucrarea este executatã în proporţie de 60%, partea românã este obligatã sã intervinã cu lucrãri, proiectul acestora urmând sã fie prezentat pãrţii ucrainene spre analizã, în vederea concordãrii.
Împuternicitul pãrţii române solicitã ca problematica realizãrii lucrãrii sã fie urmãritã şi analizatã de locţiitorii împuterniciţilor. La întâlnirea Grupei de lucru pentru Tisa vor fi invitaţi sã participe experţi, proiectanţi ai institutelor de specialitate şi vor fi analizate posibilitãţile de soluţionare a acestei probleme, astfel încât sã fie identificatã o soluţie acceptabilã pentru ambele pãrţi.
Împuterniciţii convin ca, indiferent de urgenţa realizãrii unor obiective/lucrãri hidrotehnice pe cursurile de apã de frontierã, începerea execuţiei la acestea sã se facã numai dupã concordarea proiectelor lucrãrilor.
3.5. La întâlnirea pentru verificarea lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor, partea ucraineanã a informat cã a finalizat profilele transversale pentru râul Tisa pe toatã lungimea sectorului comun şi a predat pãrţii române materialul prelucrat atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie.
Partea românã a propus continuarea acestei acţiuni şi în cursul anului 2008, în special în zonele Teceu-Teacevo SF 255-258 şi Remeţi SF 261-268. Materialul rezultat în urma acestor ridicãri va fi transmis şi pãrţii ucrainene.
3.6. La întâlnirea experţilor (Slatina, Ucraina, 27 martie 2007) pãrţile au convenit asupra continuãrii lucrãrilor pentru curãţarea albiei râului Tisa sub podul istoric Sighet-Solotvino (SF 292), cu scopul asigurãrii curgerii apei pe mijlocul podului, a secţiunii de curgere pentru viituri, inclusiv a condiţiilor pentru efectuarea mãsurãtorilor de debit.
Partea ucraineanã a informat cã în anul 2007 va executa lucrãri pentru decolmatarea albiei râului Tisa în zonele SF 282, 287, 291, în baza documentaţiilor care vor fi transmise pãrţii române pentru concordare.
Cu ocazia verificãrilor de toamnã ale lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor (octombrie 2007) s-a constatat cã partea românã efectueazã lucrãri de decolmatare a albiei râului Tisa, zona amonte de podul istoric Sighet-Solotvino SF 292, acestea urmând sã se desfãşoare şi în cursul anului 2008.
Partea ucraineanã a informat cã efectueazã lucrãri pentru decolmatarea albiei în zona SF 291, aval de podul istoric, care vor continua şi în anul 2008.
La punctul 4
Împuterniciţii au analizat şi au aprobat Programul de lucru pe anul 2008 pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã (anexã la protocol).
La punctul 5
Împuterniciţii, în conformitate cu art. 16 din acord, au convenit ca cea de-a VIII-a Sesiune a împuterniciţilor sã aibã loc în luna mai 2009, pe teritoriul Ucrainei, cu urmãtoarea ordine de zi provizorie:
1. informarea împuterniciţilor asupra îndeplinirii hotãrârilor adoptate la Sesiunea a VII-a a împuterniciţilor (14-16 mai 2008, Snagov, Bucureşti, România);
2. stadiul aplicãrii regulamentelor de colaborare, pe bazine hidrografice;
3. situaţia lucrãrilor hidrotehnice existente, în execuţie şi propuse a fi proiectate;
4. aprobarea programului de lucru pe anul 2009 pentru aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã;
5. stabilirea locului, datei şi ordinii de zi preliminare pentru cea de a IX-a Sesiune a împuterniciţilor;
6. diverse.
Locul şi data desfãşurãrii sesiunii urmeazã a fi stabilite de comun acord de cãtre împuterniciţi.
La punctul 6
Partea românã solicitã informatii privind derularea proiectului ucrainean a cãii navigabile de mare adâncime Dunãre-Marea Neagrã.
Partea ucraineanã informeazã cã în ultimii 2 ani nu s-au efectuat niciun fel de lucrãri în zona de frontierã.
În acest context, ambele pãrţi au menţionat poziţia lor, având în vedere cã realizarea oricãrei lucrãri în zona de frontierã nu poate fi executatã unilateral, fãrã a fi concordate conform documentelor bilaterale în domeniul gospodãririi apelor şi normelor internaţionale.
Partea românã a mentionat cã partea ucraineanã este obligatã sã informeze în cazul reînceperii lucrãrilor de adâncire a albiei în zona româno-ucraineanã pe fluviul Dunãrea.
La punctul 7
7.1. Referitor la aprobarea perimetrelor şi volumelor pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor pentru râul Tisa:
a) Partea românã prezintã situaţia exploatãrilor de nisip şi pietriş pe anul 2007:


Volum de exploatat
convenit pentru 2007 Exploatat în 2007

Crãciuneşti (SF 304-305) 5.000 mc -
Sighet - UIL (SF 295) 15.000 mc 1.494 mc
Confluenţa cu Iza (SF 289) 15.000 mc 1.670 mc
Sarasãu 4 (SF 284-285) 30.000 mc 368 mc
Remeţi (SF 264) 10.000 mc 974 mc
Teceu (SF 259-260) 5.000 mc 800 mcb) Partea ucraineanã, prin Adresa nr. 02/11-30-33 din 14 ianuarie 2008, a fost de acord cu exploatarea de cãtre partea românã în anul 2008 a urmãtoarelor perimetre cu volumele aferente de nisipuri şi pietrişuri:


Volum de exploatat pe anul 2008

Teceu SF 256 8.000 mc
Teceu SF 259-260 5.000 mc
Remeţi 2 SF 262 7.500 mc
Remeţi SF 262-263 5.000 mc
Remeţi SF 264 9.000 mc
Sarasãu SF 282-283 8.400 mc
Sarasãu SF 284-285 15.000 mc
Sarasãu SF 284 5.000 mc
Pod istoric SF 292 5.000 mc
Tisa confluenţã Iza SF 289 10.000 mc
Tisa UIL SF 295 8.500 mc
Tepliţa SF 298 4.440 mc
Sighet SF 291 4.000 mc
Tepliţa SF 300-301 10.000 mc
Remeţi SF 264-265 3.000 mc
Câmpulung SF 276-277 10.300 mc7.2. Referitor la aprobarea perimetrelor şi volumelor pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor pentru râurile Prut şi Siret:
a) La întâlnirea de la Suceava, România, 23-25 mai 2007, partea românã a transmis pãrţii ucrainene, spre concordare, documentaţia tehnicã privind exploatarea de balast pe râul Siret, la circa 250 m aval de frontierã, pentru un volum de 18.000 mc. Partea ucraineanã şi-a dat acordul pentru realizarea acestei exploatãri în condiţiile specificate în memoriul tehnic înaintat. Partea românã informeazã cã în anul 2007 a fost exploatat un volum de 4.610 mc, urmând ca volumul de 13.390 mc sã fie exploatat în anul 2008. Pentru volumele de nisipuri şi pietrişuri ce vor depãşi cantitatea convenitã (6.610 mc) va transmite pãrţii ucrainene documentaţia tehnicã pentru lucrãri de exploatare în cursul anului 2008, pentru concordare.
b) Cu ocazia verificãrilor de toamnã ale lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor pe râul Prut efectuate pe teritoriul ucrainean (18-19 septembrie 2007), au fost verificate:
- amplasament exploatare balast Costiceni:
- malul românesc prezintã eroziuni din cauza depunerilor de aluviuni pe malul ucrainean;
- partea ucraineanã va realiza o exploatare de balast pentru corectarea situaţiei;
- amplasament exploatare balast Vancikivţi:
- s-a verificat terenul în urma exploatãrii realizate în anul 2006 de partea ucraineanã; situaţia în teren este corespunzãtoare.
c) Partea românã prezintã situaţia volumelor de nisipuri şi pietriş exploatate de partea românã pe anul 2007 şi volumele propuse pentru exploatare pentru anul 2008, pe râul Prut:


Exploatat în Volum de exploatat
anul 2007 convenit pentru
anul 2008

Oroftiana SF 906 - 5.000 mc
Oroftiana-Negru SF 907 - 3.000 mc
Oroftiana-Potcoava SF 908 - 11.300 mc
Baranca II SF 912 - 6.375 mc
Baranca I SF 913-914 7.000 mc 14.000 mc
Pescarus SF 915 1.872 mc 6.000 mc
Teioasa SF 918 - 5.500 mc
Baranca-Burechioaia SF 913 - 3.000 mc
Pescarus I SF 915-916 3.900 mc 29.750 mc
Dealul Doamnei SF 908-909 - 45.000 mc
Teioasa II-Darabani SF 919 - 16.000 mc7.3. Coordonatorul pãrţii ucrainene în Grupul de lucru pentru Tisa a propus pãrţii române sã fie partener la douã teme de proiecte cu scopul aplicaţiei în comun în cadrul Programului Uniunii Europene de bunã vecinãtate România-Ucraina. La întâlnirea desfãşuratã la Slatina, Ucraina (27 martie 2007), experţii au discutat posibilitatea participãrii la realizarea acestor proiecte, condiţiile de eligibilitate pe care trebuie sã le îndeplineascã şi proiectele prioritare ale fiecãrei pãrţi.
Partea românã a precizat cã este interesatã în realizarea proiectului "Creşterea asigurãrii gradului de apãrare împotriva inundaţiilor al zonei transfrontiere şi regularizarea bazinului hidrografic al râurilor Holt (Ucraina) şi Tarna Mare (România)", având în vedere şi hotãrârea împuterniciţilor adoptatã la Sesiunea a VII-a.
Partea ucraineanã a informat cã prioritar este proiectul "Elaborarea schemei complexe pentru stabilizarea albiei râului Tisa, apãrarea împotriva inundaţiilor a localitãţilor de frontierã şi reabilitarea zonei pe sectorul de frontierã româno-ucrainean".
Cu ocazia întâlnirii experţilor pentru verificarea lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor (octombrie 2007), partea ucraineanã a informat cã şi în continuare prioritar rãmâne proiectul menţionat la întâlnirea din martie 2007, pe care îl va depune la Comisia Europeanã pentru finanţare prin Programul de bunã vecinãtate România-Ucraina. Partea românã a sprijinit acţiunile întreprinse de experţii Direcţiei de Gospodãrirea Apelor şi Hidroamelioraţii Transcarpatia privind organizarea unei întâlniri cu autoritãţile locale din zonã.
La sesiune pãrţile au cãzut de acord sã facã demersuri pentru ca proiectul pentru râul Tisa, care este prioritar, sã fie realizat.
7.4. În conformitate cu hotãrârea împuterniciţilor, experţii pãrţilor au participat la întâlnirea pentru efectuarea unei evaluãri a stãrii ecologice a bazinului superior al râului Siret, în zona izvoarelor acestuia, în cadrul proiectului de colaborare pe probleme de ecologie între Consiliul Judeţean Suceava şi Regiunea Cernãuţi.
În urma vizitei, Direcţia de Bazin a Resurselor de Apã Nistru-Prut a hotãrât mãsurile ce trebuie luate pentru amenajarea şi igienizarea zonei, pentru declararea acesteia ca zonã protejatã, precum şi pentru conştientizarea populaţiei asupra necesitãţii protejãrii apelor.
7.5. Cu ocazia verificãrilor lucrãrilor cu rol de apãrare de pe teritoriul român, partea ucraineanã a solicitat participarea pãrţii române (Direcţia Apelor Prut) în calitate de partener în cadrul proiectului "în oglindã" "Apãrarea populaţiei privind situaţiile de urgenţã pe râul Prut" - Programul de vecinãtate România-Ucraina 2004-2006. În data de 23 decembrie 2007 partea ucraineanã a transmis prin e-mail o notã privind conceptul proiectului. Direcţia Apelor Prut nu poate fi partener în acest proiect întrucât nu este eligibilã, neavând locaţia în judeţul de graniţã direct cu partea ucraineanã. SGA Botoşani nu poate fi partener neavând personalitate juridicã. Pentru derularea proiectului, care este în interesul ambelor pãrţi, poate fi propusã Agenţia de Protecţia Mediului Botoşani, unitate care este în subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile şi care întruneşte toate condiţiile legale. Partea ucraineanã cunoaşte aceastã posibilitate şi este interesatã de continuarea proiectului.
7.6. Cu ocazia îndeplinirii sarcinii prevãzute la pct. 6 din Programul de lucru 2007, la întâlnirea care a avut loc la Suceava, în perioada 23-25 mai 2007, partea românã a prezentat legislaţia europeanã în domeniul apelor transpusã în legislaţia româneascã, precum şi stadiul implementãrii directivelor europene în România, cu exemplificare pentru spaţiile hidrografice Siret şi Prut. Totodatã, au fost prezentate implicaţiile implementãrii directivelor europene în România reflectate şi în modul de organizare al Administraţiei Naţionale "Apele Române".
Totodatã, în vederea documentãrii modalitãţilor de gospodãrire a cursurilor de apã din România, experţii au efectuat o vizitã în teren la 3 obiective de regularizare a râurilor Siret şi Suceava prin exploatãri de balast, precum şi la lucrãri de regularizare şi apãrãri de mal pe râurile Suceava şi Suceviţa.
Împuternicitul pãrţii române propune ca o astfel de acţiune privind aplicarea legislaţiei europene în domeniul gospodãririi apelor sã aibã loc şi în cadrul grupelor de lucru Tisa şi fluviul Dunãrea. Împuternicitul pãrţii ucrainene este de acord.

Ca rezultat al lucrãrilor celei de a VII-a Sesiuni, împuterniciţii au hotãrât:
1. aprobã procesele-verbale ale întâlnirilor secretarilor împuterniciţilor, grupelor de lucru şi de experţi pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontierã a râurilor Tisa, Siret şi Prut şi fluviului Dunãrea;
2. aprobã programul de lucru pe anul 2008 (anexã la protocol);
3. aprobã volumele de nisipuri şi pietrişuri în sectoarele de frontierã pe râul Tisa exploatate de cãtre partea românã pe anul 2007 [conform celor prezentate la pct. 7.1 lit. a)] şi exploatarea în anul 2008 a volumelor nisipurilor şi pietrişurilor în sectoarele de frontierã pe râul Tisa [conform celor prezentate la pct. 7.1 lit. b)];
4. aprobã volumele de nisipuri şi pietrişuri pe râul Siret exploatate de cãtre partea românã pe anul 2007 şi exploatarea volumelor nisipurilor şi pietrişurilor pe anul 2008 [conform celor prezentate la pct. 7.2 lit. a)];
5. aprobã volumele de nisipuri şi pietrişuri pe râul Prut exploatate de cãtre partea românã pe anul 2007 şi exploatarea de cãtre partea românã în anul 2008 a volumelor nisipurilor şi pietrişurilor în sectoarele de frontierã pe râul Prut [conform celor prezentate la pct. 7.2 lit. c)];
6. aprobã exploatarea de cãtre partea ucraineanã a volumelor de nisipuri şi pietrişuri pe râul Prut în zona de frontierã pe anul 2008:
- Vancivitki - 4.000 mc;
- Costiciani - 2.000 mc;
- Tarasovti - 8.000 mc;
7. aprobã exploatarea de cãtre partea ucraineanã a volumelor de nisipuri şi pietrişuri pe râul Siret în zona de frontierã pe anul 2008:
- Tereblecea - 4.000 mc;
8. continuarea de cãtre pãrţi a lucrãrilor de decolmatare a albiei râului Tisa în zona podului istoric Sighet-Solotvino şi în cursul anului 2008;
9. continuarea executãrii ridicãrilor de profile transversale pe râul Tisa, cu prioritate în zonele SF 255-258 şi SF 261-268;
10. analiza stãrii lucrãrilor executate, în curs de execuţie sau proiectate pe râul Tisa va continua şi în anul 2008. Locţiitorii împuterniciţilor vor urmãri realizarea acestei acţiuni;
11. intercompararea pentru analiza de metale grele pentru râul Tisa se face pe probe filtrate prin spectrometrie de absorbţie atomicã;
12. continuarea acţiunilor pentru realizarea temei proiectului privind îmbunãtãţirea schimbului de date în timp real pe râurile Siret şi Prut;
13. la întâlnirea locţiitorilor împuterniciţilor se va analiza stadiul elaborãrii regulamentelor privind apãrarea împotriva inundaţiilor şi privind schimbul de date hidrometeorologice şi a Regulamentului privind evaluarea calitãţii apelor şi procedura de urmat în cazul poluãrilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apã de frontierã.
Anexa face parte integrantã din prezentul protocol.
Prezentul protocol a fost semnat la data de 16 mai 2008 la Bucureşti, România, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã şi ucraineanã, ambele texte fiind egal autentice.

Împuternicitul Guvernului României,
Lucia Ana Varga

Împuternicitul Guvernului Ucrainei,
Micola Babici


ANEXĂ

PROGRAMUL DE LUCRU PE ANUL 2008
pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României
şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi
apelor de frontierã
┌────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ Acţiunea │ Ţara │ Perioada │ Participanţii │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 1. │Întâlnirea experţilor │România │iunie │Experţii din cadrul celor 3 │
│ │pentru finalizarea │ │ │grupe de lucru, experţi ai │
│ │anexelor la regulamentele │ │ │institutelor de meteorologie │
│ │privind schimbul de date │ │ │ │
│ │hidrometeorologice şi de │ │ │ │
│ │apãrare împotriva │ │ │ │
│ │inundaţiilor │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 2.│Întâlnirea Grupei de lucru│Ucraina │iulie │Grupa de lucru pentru │
│ │pentru problemele bazinului │ │problemele bazinului │
│ │hidrografic Tisa │ │ │hidrografic Tisa, experţi │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 3.│Întâlnirea Grupei de lucru│România │iulie │Grupa de lucru pentru │
│ │pentru problemele bazinului │ │problemele bazinului │
│ │hidrografic Siret şi │ │ │hidrografic Siret şi bazinului
│ │bazinului hidrografic Prut│ │ │hidrografic Prut, experţi │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 4.│Întâlnirea Grupei de lucru│Ucraina │august │Grupa de lucru pentru │
│ │pentru problemele │ │ │problemele fluviului Dunãrea │
│ │fluviului Dunãrea │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 5.│Întâlnirea locţiitorilor │România │septembrie │Locţiitorii împuterniciţilor,│
│ │împuterniciţilor pentru │ │ │secretarii împuterniciţilor, │
│ │problemele de aplicare a │ │ │coordonatorii grupelor de │
│ │acordului │ │ │lucru, experţi │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 6.│Întâlnirea pentru │Ucraina │septembrie │Împuterniciţii, locţiitorii, │
│ │sãrbãtorirea a 10 ani de │ │ │secretarii, coordonatorii │
│ │la semnarea acordului │ │ │grupelor de lucru │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 7.│Verificarea pe teren │România │septembrie, │Grupele de lucru, ministerele│
│ │anualã obligatorie a │Ucraina │octombrie, │de resort din România şi │
│ │lucrãrilor de apãrare │ │conform │Ucraina │
│ │împotriva inundaţiilor │ │regulamentului│ │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 8.│Mãsurãtori comune de debit│Ucraina │periodic, │Experţi din grupele de lucru │
│ │pe toate râurile,respectiv│România │conform │ │
│ │pe fiecare teritoriu │ │regulamentului│ │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 9.│Efectuarea în comun a │Ucraina │periodic, │Experţi din grupele de lucru │
│ │analizelor de calitate a │România │conform │ │
│ │apelor de frontierã │ │regulamentului│ │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 10.│Intercompararea labora- │Ucraina │o datã pe an, │Experţi din grupele de lucru │
│ │toarelor │România │conform │ │
│ │ │ │înţelegerilor │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 11.│Pregãtirea Sesiunii a │Ucraina │mai 2009 │Secretarii împuterniciţilor, │
│ │VIII-a a împuterniciţilor │ │ │experţi │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 12.│Sesiunea a VIII-a a │Ucraina │mai 2009 │Împuterniciţii, locţiitorii │
│ │împuterniciţilor guvernelor │ │împuterniciţilor, experţi │
│ │României şi Ucrainei │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ 13.│Alte întâlniri în vederea │Ţara │conform │Grupe de lucru, experţi │
│ │concordãrii documenta- │solicitantã│înţelegerilor │ │
│ │ţiilor, aplicãrii │ │ │ │
│ │regulamentelor etc. │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────────────────────┘------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016