Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 637 din 07 Septembrie 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 637 din 07 Septembrie 2012

Monitorul Oficial 637 din 07 Septembrie 2012 (M. Of. 637/2012)

1. REGULAMENT din 17 iulie 2012 pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1regulamentul pentru aplicarea legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare regulament, asigură cadrul organizatoric şi metodologia pentru desfăşurarea procedurilor în vederea acordării protecţiei noilor soiuri de plante.art. 2acordarea protecţiei se face pe baza testului de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (testul dus), care constă în examinarea tehnică a soiurilor în condiţii de câmp în centrele de testare ale institutului de stat pentru testarea şi Înregistrarea soiurilor (istis) şi a verificării caracterului de noutate al soiului candidat.art. 3prevederile prezentului regulament se referă la drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante, ...

2. ORDIN nr. 150 din 17 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4.955 din 19 iunie 2012 al institutului de stat pentru testarea şi Înregistrarea soiurilor,în baza prevederilor art. ii alin. (4) din legea nr. 204/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a legii nr. 186/2000 privind aderarea româniei la convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării ...

3. ORDIN nr. 1.303 din 4 septembrie 2012 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 590 din 25 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se ...

4. RECTIFICARE nr. 1.043 din 13 octombrie 2010 la Hotararea Guvernului nr. 1.043/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

La hotărârea guvernului nr. 1.043/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului administraţiei şi internelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 771 din 18 noiembrie 2010, se fac următoarele rectificări:- la art. 1, în loc de: "... înregistrat la nr. 28.456 (parţial) ..." se va citi: "... înregistrat la nr. 28.456...";- în anexa nr. 1, la coloana "nr. m.f.p.", în loc de: "28.456 (parţial)" se va citi: "28.456".  ----

5. COMUNICAT nr. 2 din 27 august 2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă lista instituţiilor de credit participante la fond ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, în condiţiile şi limitele prevăzute de ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ─────────────────────────────────────────────────────────────────  nr. denumirea instituţiei de credit  crt. ─────────────────────────────────────────────────────────────────   i. bănci - persoane juridice române   1. banca comercială română - s.a.   2. raiffeisen bank - s.a.   3. brd - groupe societe generale - s.a.   4. ate bank ...

6. REGULAMENT nr. 6 din 3 septembrie 2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Art. 1 prezentul regulament stabileşte norme în vederea aplicării art. 41 din regulamentul (ue) nr. 236/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare regulamentul (ue) nr. 236/2012 .art. 2 termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în regulamentul (ue) nr. 236/2012 , în legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise de comisia naţională a valorilor mobiliare (c.n.v.m.) în aplicarea ...

7. ORDIN nr. 99 din 3 septembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,comisia naţională a valorilor mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 3 septembrie 2012, emiterea următorului ordin:art. 1 se aprobă regulamentul nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din regulamentul (ue) nr. 236/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe ...

8. DECIZIE nr. 10 din 31 august 2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE - AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Având în vedere:● hotărârea guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;● ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.321/2010*) privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al direcţiei generale autoritatea de management pentru programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane;_________*) ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.321/2010 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.● hotărârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;● articolul 60 din regulamentul (ce) nr. 1.083/2006 ...

9. ORDIN nr. 2.330 din 31 august 2012 pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Având în vedere:● programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, aprobat prin decizia ce nr. 5811/2007;● regulamentul (ce) nr. 1.081/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iulie 2006 privind fondul social european şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.784/1999 ;● regulamentul (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune, şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare;● regulamentul (ce) nr. 1.828/2006 al comisiei ...

10. ORDIN nr. 213 din 31 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:art. iordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul ministerului administraţiei şi internelor, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 427 din 27 iunie 2012, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2. - ministrul administraţiei şi internelor coordonează:a) direcţia generală audit intern;b) corpul de ...

11. ORDIN nr. 210 din 28 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 142/2010 privind conditiile si cerintele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unitatilor de productie a explozivilor de uz civil EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

În temeiul art. iii din hotărârea guvernului nr. 718/2012 pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil şi al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:art. i ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 142/2010 privind condiţiile şi cerinţele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unităţilor de producţie a explozivilor de uz civil, ...

12.  DECIZIE nr. 469 din 6 septembrie 2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 364/2012 privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 7 septembrie 2012

Având în vedere propunerea formulată de ministerul administraţiei şi internelor prin adresa nr. 75.102/rs din 30 august 2012, precum şi prevederile art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.art. unicarticolul unic al deciziei primului-ministru nr. 364/2012 privind stabilirea atribuţiilor domnului mircea dragoş valentin, inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

13.  DECIZIE nr. 468 din 6 septembrie 2012 privind modificarea şi completarea Deciziei primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 7 septembrie 2012

Având în vedere adresa autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor nr. 574/gb din 10 iulie 2012,în temeiul art. 18 şi 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.art. unicdecizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 811 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"art. 1^1membrii comitetului sunt desemnaţi, conform ...

14.  HOTĂRÂRE nr. 899 din 1 septembrie 2012 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 7 septembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 14 alin. (2) şi al art. 15 alin. (2) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se revocă din funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul iuliu păcurariu - reprezentant al primului-ministru.art. 2se numeşte în funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul bogdan alexandru fătu - reprezentant al primului-ministru.art. 3poziţia nr. 1 din anexa la hotărârea guvernului nr. 1.356/2009 privind revocarea şi numirea unor membri în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016