Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 631 din 23 Septembrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 631 din 23 Septembrie 2009

Monitorul Oficial 631 din 23 Septembrie 2009 (M. Of. 631/2009)

1. DECIZIE nr. 1.022 din 9 iulie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Decizie nr. 1.022 din 9 iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în românia emitent: curtea constituŢionalà publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru ...

2. DECIZIE nr. 1.021 din 9 iulie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Decizie nr. 1.021 din 9 iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în românia emitent: curtea constituŢionalà publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru ...

3. RECTIFICARE nr. 41 din 16 septembrie 2009 la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 41/2009 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

La hotãrârea camerei deputaţilor nr. 41/2009 privind modificarea hotãrârii camerei deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 626 din 21 septembrie 2009, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în formula de atestare a legalitãţii, în loc de: "aceastã lege a fost adoptatã ...." se va citi: "aceastã hotãrâre a fost adoptatã .....". ...

4. DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Decret-lege nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri emitent: consiliul provizoriu de uniune naŢionalà publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 ----------- *) republicat în temeiul art. ii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din ...

5. ORDIN nr. 708 din 14 septembrie 2009 pentru suspendarea desemnarii Laboratorului de Protectie Termica si Economie de Energie apartinand de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor INCERC Bucuresti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Ordin nr. 708 din 14 septembrie 2009 pentru suspendarea desemnãrii laboratorului de protecţie termicã şi economie de energie aparţinând de institutul naţional de cercetare-dezvoltare în construcţii şi economia construcţiilor incerc bucureşti emitent: ministerul dezvoltÃrii regionale Şi locuinŢei publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 În baza concluziilor din procesul-verbal nr. 55 din 31 august 2009 al comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificãrii la comisia europeanã a organismelor pentru atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate ...

6. CIRCULARA nr. 34 din 16 septembrie 2009 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2009 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

În baza art. 8 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, în aplicarea prevederilor regulamentului bãncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 48 alin. (2) din legea nr. 312/2004 , consiliul de administraţie al bãncii naţionale a româniei hotãrãşte: Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2009, ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii sunt urmãtoarele: - 4,09 %/an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei; - ...

7. ORDIN nr. 221 din 15 septembrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 681/2008 privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul Administratiei si Internelor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

În temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite urmãtorul ordin: art. i ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 681/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în ministerul administraţiei şi internelor, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 887 din 29 decembrie 2008, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: ...

8. ORDIN nr. 216 din 10 septembrie 2009 privind cercetarea penala a personalului din structurile Ministerului Administratiei si Internelor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Ordin nr. 216 din 10 septembrie 2009 privind cercetarea penalã a personalului din structurile ministerului administraţiei şi internelor emitent: ministerul administraŢiei Şi internelor publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 având în vedere prevederile art. 201 , 207 , 208 şi 209 din codul de procedurã penalã , ale art. 27 din legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 6 şi 8 din legea nr. 364/2004 ...

9. ORDIN nr. M.95 din 14 septembrie 2009 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Ordin nr. m.95 din 14 septembrie 2009 privind stabilirea procedurii de efectuare a plãţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din ministerul apãrãrii naţionale emitent: ministerul apÃrÃrii naŢionale publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 2 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevãzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, în temeiul dispoziţiilor ...

10. ORDIN nr. 78 din 10 septembrie 2009 privind modificarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Ordin nr. 78 din 10 septembrie 2009 privind modificarea codului reţelei pentru sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 54/2007 emitent: autoritatea naŢionalà de reglementare În domeniul energiei publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. ...

11. ORDIN nr. 66 din 27 august 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 48/2009 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport EMITENT: AGENTIA NATIONALA ANTIDOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Ordin nr. 66 din 27 august 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale anti-doping nr. 48/2009 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevãzute de legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport emitent: agenŢia naŢionalà antidoping publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale agenţiei ...

12. DECIZIE nr. 610 din 22 septembrie 2009 privind prelungirea promovarii temporare a doamnei Virginia Stefanica in functia publica vacanta de secretar general al Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Având în vedere: - decizia primului-ministru nr. 205/2009 privind promovarea temporarã a doamnei virginia Ştefãnicã în funcţia publicã de secretar general al ministerului mediului; - solicitarea ministerului mediului, transmisã prin adresa nr. 6.674/2009; - avizul favorabil al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 1.901.502/2009 pentru prelungirea exercitãrii cu caracter temporar (pânã la data de 30 octombrie 2009) de cãtre doamna virginia Ştefãnicã a funcţiei publice vacante, corespunzãtoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general al ministerului mediului, în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind ...

13. DECRET nr. 1.335 din 21 septembrie 2009 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Cavaler EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Decret nr. 1.335 din 21 septembrie 2009 privind conferirea ordinului meritul cultural în grad de cavaler emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã , precum şi ale art. 4 alin. (1) , ale art. 7 lit. a şi ale art. 11 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

14. DECRET nr. 1.334 din 21 septembrie 2009 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Cavaler EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Decret nr. 1.334 din 21 septembrie 2009 privind conferirea ordinului meritul cultural în grad de cavaler emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009 În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã , precum şi ale art. 4 alin. (1) , ale art. 7 lit. a şi ale art. 11 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

15.  HOTĂRÂRE nr. 32 din 21 septembrie 2009 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2009 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 23 septembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 1 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea serviciului român de informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din hotărârea parlamentului româniei nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla hotărârea parlamentului româniei nr. 2/2009 privind alegerea membrilor şi a biroului comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 83 din 11 februarie 2009, la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016