Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*)  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009
DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*)
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

-----------
*) Republicat în temeiul <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea <>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 13 mai 2008, aprobatã prin <>Legea nr. 271/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 14 noiembrie 2008, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, iar ulterior a mai fost modificat şi completat prin:
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea <>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, aprobatã cu completãri prin <>Legea nr. 18/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 10 martie 2000;
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, respinsã prin <>Legea nr. 206/2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 24 aprilie 2002, abrogatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001;
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 189/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000;
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea <>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, respinsã prin <>Legea nr. 292/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 11 iunie 2001;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea <>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 30 octombrie 2000, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 563/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 30 octombrie 2001;
- <>Legea nr. 232/2006 pentru modificarea <>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 13 iunie 2006;
- <>Legea nr. 349/2006 pentru completarea <>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006;
- <>Legea nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea <>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 1008, aprobatã prin <>Legea nr. 184/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 29 mai 2009.

ART. 1
(1) Constituie vechime în muncã şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordã, în funcţie de vechimea în muncã, timpul cât o persoanã, dupã data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsã privativã de libertate în baza unei hotãrâri judecãtoreşti rãmase definitivã sau a fost lipsitã de libertate în baza unui mandat de arestare preventivã pentru infracţiuni politice;
b) a fost privatã de libertate în locuri de deţinere în baza unor mãsuri administrative sau pentru cercetãri de cãtre organele de represiune;
c) a fost internatã în spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost strãmutatã într-o altã localitate.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiazã şi persoana care:
a) a fost deportatã în strãinãtate dupã 23 august 1944;
b) a fost constituitã în prizonier de cãtre partea sovieticã dupã data de 23 august 1944 ori, fiind constituitã ca atare, înainte de aceastã datã, a fost reţinutã în captivitate dupã încheierea armistiţiului.
(3) Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) se considerã ca vechime în muncã un an şi şase luni.
(4) Perioadele prevãzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în muncã, dacã persoanele în cauzã fac dovada cã nu au putut sã se încadreze în muncã în funcţii pentru care aveau pregãtirea profesionalã.
(5) Se considerã vechime în muncã şi perioada în care o persoanã aflatã într-una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invaliditãţi de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacã dovedeşte cã aceasta s-a produs din cauza ori în legãturã cu persecuţia la care a fost supusã.
(6) Perioadele prevãzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntreruptã în muncã şi în aceeaşi unitate şi intrã în calculul acestor vechimi.
ART. 2
(1) Persoanele prevãzute la art. 1, încadrate în baza unui contract individual de muncã sau a unui raport de serviciu, pot continua activitatea dupã îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstã prevãzutã de lege, pentru o perioadã de timp egalã cu cea în care persoana respectivã a fost privatã de libertate.
(2) Continuarea activitãţii în condiţiile prevãzute la alin. (1) se face la cerere, cu acordul angajatorului.
ART. 3
(1) De prevederile art. 1 beneficiazã şi persoanele care au decizii de pensionare.
(2) În cazul celor decedaţi, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.
ART. 4
(1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie lunarã de 200 lei pentru fiecare an de detenţie, strãmutare în alte localitãţi, deportare în strãinãtate sau prizonierat, indiferent dacã sunt sau nu sunt pensionate.
(2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul la o indemnizaţie lunarã de 100 lei pentru fiecare an de internare abuzivã în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacã sunt sau nu sunt pensionate.
(3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, indemnizaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului, o datã cu indexãrile aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurãri sociale de stat.
ART. 5
(1) Soţul (soţia) celui decedat, din categoria celor dispãruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cãrora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunarã de 200 lei neimpozabilã, dacã ulterior nu s-a recãsãtorit.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiazã soţul (soţia) celui decedat dupã ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, dupã întoarcerea din strãmutare, din deportare, din prizonierat sau dupã încetarea mãsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacã ulterior nu s-a recãsãtorit.
(3) Aceastã indemnizaţie se indexeazã prin hotãrâre a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie.
(4) Beneficiazã de indemnizaţia prevãzutã la alin. (1) şi soţul (soţia) celui decedat în condiţiile prevãzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit (nevoitã) sã divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strãmutat sau cãruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacã nu s-a recãsãtorit şi dacã poate face dovada cã a convieţuit cu victima pânã la decesul acesteia.
ART. 6
Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevãzute la art. 1 alin. (1) şi (2) nu pot beneficia şi de drepturile prevãzute la art. 5.
ART. 7
Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afecteazã plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.
ART. 8
(1) Persoanele aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor şi a taxelor locale.
(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. 1 vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) asistenţã medicalã şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizãrilor;
b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societãţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societãţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se deconteazã integral de la bugetul local al unitãţii administrativ-teritoriale în a cãrei razã domiciliazã beneficiarul;
c) douãsprezece cãlãtorii gratuite, anual, pe calea feratã românã, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, dupã caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilã şi de cãtre însoţitori, membri de familie, în cadrul numãrului de cãlãtori stabilit pentru titular;
d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimatericã;
e) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
(3) De drepturile prevãzute la alin. (1) şi (2) beneficiazã şi persoanele prevãzute la art. 5.
ART. 9
Persoanele prevãzute la art. 1 beneficiazã de:
a) prioritate la repartizarea de cãtre consiliile locale a unei locuinţe din fondul locativ de stat;
b) prioritate la acordarea, prin unitãţile CEC Bank, de credite avantajoase pentru cumpãrarea, construirea sau repararea de locuinţe proprietate personalã; acordarea creditului se va face în condiţiile prevãzute de <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 10
(1) Dovedirea situaţiilor prevãzute la art. 1 se face, de cãtre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probã prevãzut de lege.
(2) Prevederile art. 1-9 se aplicã, dupã caz, de cãtre conducerile unitãţilor la care sunt încadraţi cei în cauzã, de cãtre direcţiile de muncã şi protecţie socialã sau de cãtre consiliile locale, pe baza hotãrârilor comisiilor pentru aplicarea <>Decretului-lege nr. 118/1990 , republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, emise pânã la data de 31 iulie 1997.
(3)*) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevãzute de prezentul decret-lege, se pot depune la direcţiile generale de muncã şi protecţie socialã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pânã cel mai târziu la data de 15 martie 2000. Dupã aceastã datã direcţiile generale de muncã şi protecţie socialã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor primi spre rezolvare numai cererile depuse de soţii, soţiile celor decedaţi, prevãzuţi la art. 5, şi de cetãţenii români cu domiciliul în strãinãtate, prevãzuţi la art. 12.
-----------
*) Art. 8 alin. (3) [prin renumerotare <>art. 10 alin. (3)] din Decretul-lege nr. 118/1990 , republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a fost declarat neconstituţional prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 148/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001.

(4) Organele prevãzute la alin. (3) sunt obligate sã se pronunţe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivatã.
(5) Împotriva deciziei persoana interesatã poate face contestaţie potrivit <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 11
Persoanele care fac dovada, prin hotãrâre judecãtoreascã de constatare, cã nu au putut sã-şi exercite profesia sau, dupã caz, ocupaţia pe perioada în care au fost persecutate sau urmãrite din motive politice beneficiazã de vechime în muncã pe perioada în care s-au aflat în atare situaţie.
ART. 12
(1) Beneficiazã de prevederile prezentului decret-lege şi cetãţenii români cu domiciliul în strãinãtate.
(2) Stabilirea şi plata acestor drepturi se fac de cãtre direcţiile de muncã şi protecţie socialã, cu consultarea, dupã caz, a filialelor judeţene ale Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România.
(3) Direcţiile de muncã şi protecţie socialã sunt obligate sã se pronunţe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevãzute de prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivatã.
(4) Împotriva deciziei persoana interesatã poate face contestaţie potrivit <>Legii nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Drepturile persoanelor prevãzute la alin. (1) se plãtesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procurã specialã pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la CEC Bank sau la o altã instituţie bancarã cu care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a încheiat în acest sens convenţie.
ART. 13
Prevederile prezentului decret-lege nu se aplicã persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanitãţii sau celor în cazul cãrora s-a dovedit cã au desfãşurat o activitate fascistã în cadrul unei organizaţii sau mişcãri de acest fel.
ART. 14
(1)*) Direcţiile generale de muncã şi protecţie socialã, atunci când sunt sesizate sau din proprie iniţiativã, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege pânã la data publicãrii <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 41/1997 ,**) în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)*) În cazul în care se constatã încãlcãri ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.
(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) persoana interesatã poate introduce contestaţie, în condiţiile <>Legii nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
----------
*) Art. 13 alin. (1) şi (2) [prin renumerotare <>art. 14 alin. (1) şi (2)] din Decretul-lege nr. 118/1990 , republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a fost declarat neconstituţional prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 55/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 7 august 2000 şi prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 56/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 8 august 2000.
**) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997.

ART. 15
Drepturile prevãzute în prezentul decret-lege se acordã de la data de 1 a lunii urmãtoare depunerii cererii.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016