Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 629 din 29 Iulie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 629 din 29 Iulie 2019

Monitorul Oficial 629 din 29 Iulie 2019 (M. Of. 629/2019)

1. DECIZIE nr. 168 din 29 iulie 2019 privind eliberarea doamnei Liana Andreea Negoiţă din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei formulată prin adresa nr. 9/mvf din 29 iulie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.748 din 29 iulie 2019,în temeiul art. 21, 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna liana andreea negoiţă se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. secretarul general al guvernului,ioana-andreea lambrubucureşti, 29 iulie 2019.nr. 168.----

2. RAPORT nr. 13.185 din 24 iunie 2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul anual de control pe anul 2019, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11.02.2019 - 15.03.2019 şi în perioada 9.04.2019 - 31.05.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de uniunea naţională pentru progresul româniei în anii 2016, 2017 şi 2018, perioada verificată fiind 1.01.2016 - 31.12.2018.i. ...

3. NORMĂ nr. 19 din 18 iulie 2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat şi pentru modificarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (2)-(4), art. 59 alin. (1), art. 60, 61, art. 62 alin. (4), art. 63, 68, art. 70 lit. d), art. 72 alin. (2) lit. d), art. 78 alin. (1), art. 82 şi ale art. 84 lit. b) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii ...

4. ORDIN nr. 2.702 din 16 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

În temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 şi 8 din hotărârea guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea centrului naţional al cinematografiei, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi identităţii naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:art. inormele metodologice pentru aplicarea ordonanţei guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. ...

5. DECIZIE nr. 174 din 29 iulie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florinel-Marian Sgărdea, director general al Direcţiei Generale de Management al Resurselor din cadrul Institutului Naţional de Statistică, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

Având în vedere propunerea institutului naţional de statistică, formulată prin adresa nr. 2.806/t.a. din 9 iulie 2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.558/t.g. din 9 iulie 2019, precum şi adresa nr. 34.794/2019 a agenţiei naţionale a funcţionarilor publici,în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 511 şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 1 august 2019, domnul florinel-marian sgărdea, director general al direcţiei generale de management al resurselor din cadrul institutului naţional ...

6. DECIZIE nr. 173 din 29 iulie 2019 privind suspendarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului George Răzvan Profiroiu, secretar general al Institutului Naţional de Statistică EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

Având în vedere cererea domnului george răzvan profiroiu, formulată prin adresa înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.147 din 2 iulie 2019,în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 512 alin. (1), art. 515 alin. (1) şi art. 531 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1raportul de serviciu al domnului george răzvan profiroiu, secretar general al institutului naţional de statistică, se suspendă, prin acordul părţilor, în perioada 1 august 2019-31 martie 2020.art. 2domnul george răzvan profiroiu predă lucrările şi bunurile care iau fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen ...

7. DECIZIE nr. 172 din 29 iulie 2019 pentru numirea domnului Maricel Floricel Dima în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

Având în vedere adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 113.634 din 26 iulie 2019,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul maricel floricel dima se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. secretarul general al guvernului,ioana-andreea lambrubucureşti, 29 iulie 2019.nr. 172.-----

8. DECIZIE nr. 171 din 29 iulie 2019 pentru eliberarea domnului Maricel Floricel Dima din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

Având în vedere adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 113.634 din 26 iulie 2019,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul maricel floricel dima se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. secretarul general al guvernului,ioana-andreea lambrubucureşti, 29 iulie 2019.nr. 171.-----

9. DECIZIE nr. 170 din 29 iulie 2019 privind eliberarea doamnei Teodora Gabriela Gheniu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

Având în vedere adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 113.633 din 26 iulie 2019,în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna teodora gabriela gheniu se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. secretarul general al guvernului,ioana-andreea lambrubucureşti, 29 iulie 2019.nr. 170.-----

10. DECIZIE nr. 169 din 29 iulie 2019 privind numirea doamnei Liana Andreea Negoiţă în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei formulată prin adresa nr. 9/mvf din 29 iulie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.748 din 29 iulie 2019,în temeiul art. 21, 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna liana andreea negoiţă se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. secretarul general al guvernului,ioana-andreea lambrubucureşti, 29 iulie 2019.nr. 169.-----

11. DECIZIE nr. 167 din 29 iulie 2019 privind eliberarea domnului Simion-Adrian Purza din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei formulată prin adresa nr. 9/mvf din 29 iulie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.748 din 29 iulie 2019,în temeiul art. 21, 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul simion-adrian purza se eliberează din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. secretarul general al guvernului,ioana-andreea lambrubucureşti, 29 iulie 2019.nr. 167.-----

12. HOTĂRÂRE nr. 536 din 24 iulie 2019 privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului membrilor Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 58 alin. (3) din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constată încetarea, prin efectul legii, a mandatului de membru al plenului oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor exercitat de domnul constantin-cătălin radu în conformitate cu dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 3/2017 privind numirea unui membru al plenului oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor, publicată în monitorul oficial ...

13. HOTĂRÂRE nr. 530 din 24 iulie 2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada sebeş-turda“, prevăzuţi în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.art. 3ministerul transporturilor, ...

14. HOTĂRÂRE nr. 525 din 24 iulie 2019 pentru modificarea poziţiei nr. 102 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din capitolul iii al anexei nr. iv la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:"102. ...

15. DECRET nr. 643 din 26 iulie 2019 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea ordinului naţional steaua româniei, republicată, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere şi recunoaştere pentru câştigarea trofeului de tenis de la wimbledon, pentru rezultatele sportive excepţionale obţinute de-a lungul carierei, pentru desăvârşirea poziţiei în rândul celor mai bune jucătoare ale lumii, precum şi pentru talentul, dăruirea, devotamentul şi profesionalismul puse în slujba afirmării sportului ...

16. DECRET nr. 641 din 26 iulie 2019 pentru promulgarea Legii privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind completarea art. 12 din legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 26 iulie 2019.nr. 641.-----

17. LEGE nr. 160 din 26 iulie 2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 29 iulie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 12 din legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În sensul prezentei legi, operaţiunile financiare constau în operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale. pentru a fi efectuate ca ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice