Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 614 din 22 Iunie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 614 din 22 Iunie 2021

Monitorul Oficial 614 din 22 Iunie 2021 (M. Of. 614/2021)

1.  HOTĂRÂRE nr. 619 din 7 iunie 2021 privind completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a EMITENT: Corpul Experţilor Contabili PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

În temeiul:- art. 27 alin. (1) şi al art. 32 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– pct. 3,18 şi 147 din regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, cu consultarea preşedinţilor de filiale, emite următoarea hotărâre:art. 1se aprobă completarea codului etic naţional al profesioniştilor contabili, ...

2.  DECIZIE nr. 224 din 3 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

În temeiul art. 36 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (2) pct. 10 şi art. 12 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii emite prezenta decizie.art. idecizia preşedintelui autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a ...

3.  ORDIN nr. 656 din 15 iunie 2021 pentru completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (38), art. 11 alin. (2) şi ale art. 20 din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. iregulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1/2020, publicat în monitorul oficial al ...

5.  ORDIN nr. 643 din 10 mai 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

Având în vedere: - referatul de aprobare nr. im 965 din 10 mai 2021 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.336 din 26 aprilie 2021 al casei naţionale de asigurări de sănătate;– art. 30 alin. (2), art. 280 alin. (2) şi art. 346^6 alin. (7) şi (7^1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ...

6.  REGULAMENT din 7 iunie 2021 de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 101 din 7 iunie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 614 din 22 iunie 2021.──────────cap. imisiune şi atribuţiiart. 1(1) colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare cccdi, este principalul organism consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, al ministerului cercetării, inovării şi digitalizării, denumit în continuare mcid.(2) cccdi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) cccdi are misiunea de a asigura, la nivel naţional, suportul ştiinţific ...

7.  ORDIN nr. 101 din 7 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia, pentru un mandat de cel mult două luni EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

Având în vedere:- prevederile art. 4 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– prevederile hotărârii guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (pncdi iii), cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile hotărârii guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi ...

8.  DECIZIE nr. 362 din 22 iunie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Corvin Nedelcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

Având în vedere propunerea formulată de ministerul mediului, apelor şi pădurilor prin adresa nr. 30.187 din 7 iunie 2021, înregistrată la cabinetul primministrului cu nr. 5/3.983 din 7 iunie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 25.472/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 5 iulie 2021, domnul corvin nedelcu, consilier superior în cadrul ...

9.  DECIZIE nr. 361 din 22 iunie 2021 privind numirea doamnei Kacsó-Doboly Izabella-Mária în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului, formulată prin adresa înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.526 din 16 iunie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna kacsó-doboly izabella-mária se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul tineretului şi sportului.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 22 iunie 2021.nr. 361.----

10.  DECIZIE nr. 360 din 22 iunie 2021 pentru numirea domnului Marian Murguleţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul marian murguleţ se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul cercetării, inovării şi digitalizării.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 22 iunie 2021.nr. 360.----

11.  DECIZIA nr. 162 din 4 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016