Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 224 din 3 iunie 2021  pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 224 din 3 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021
    În temeiul art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (2) pct. 10 şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
    ART. I
    Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 30 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio utilizate prin exceptare de la regimul de licenţiere, în condiţiile legii, de către anumite categorii de echipamente radio;"

    2. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) echipamente care operează în cadrul unor reţele în serviciile mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit;"

    3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Utilizarea frecvenţelor radio exclusiv prin recepţie în cazul echipamentelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3) lit. b) este permisă numai după obţinerea LUF şi/sau AAF, după caz, când această măsură este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-un acord internaţional la care România este parte.
(3^2) Utilizarea frecvenţelor radio exclusiv prin recepţie în cazul echipamentelor radio prevăzute la alin. (3) lit. a) este permisă numai după obţinerea AAF, când asigurarea protecţiei radio pentru recepţie într-un amplasament dat este implicită."

    4. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Nu este necesară obţinerea AAF pentru echipamentele terminale prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b) care funcţionează în regim de emisie sau emisie/recepţie şi exclusiv sub controlul unei reţele de comunicaţii electronice pentru care există LUF, dacă respectivele echipamente utilizează spectrul radio în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanţa-cadru."

    5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) În cazul utilizării frecvenţelor radio prin intermediul unor staţii de radiocomunicaţii ce utilizează frecvenţe radio exclusiv prin recepţie în condiţiile art. 5 alin. (2), se poate asigura, la cerere, protecţie radio în cazul staţiilor de radiocomunicaţii ce funcţionează în cadrul serviciilor auxiliar meteorologic sau meteorologic prin satelit, serviciilor ştiinţifice prin satelit în regim activ sau pasiv (explorarea Pământului prin satelit, cercetare spaţială ori exploatare spaţială) sau în cadrul serviciului de radioastronomie.
    (2) În vederea determinării posibilităţilor tehnice de asigurare a protecţiei radio conform alin. (1), solicitantul se poate adresa ANCOM prin transmiterea unei cereri în acest sens, însoţită de documentaţia necesară susţinerii solicitării.
    (3) În situaţia în care, în urma analizei efectuate, se constată că documentaţia este incompletă ori că solicitantul nu justifică, în mod satisfăcător, necesitatea de asigurare a protecţiei radio pentru recepţie, ANCOM comunică solicitantului observaţiile necesare. ANCOM poate solicita informaţii şi documente justificative suplimentare, după caz.
    (4) În termen de cel mult 4 săptămâni de la data transmiterii solicitării prevăzute la alin. (2) şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM comunică, în scris, rezultatul analizei privind posibilitatea de asigurare a protecţiei radio pentru utilizarea spectrului radio exclusiv prin recepţie, în condiţii tehnice şi operaţionale minimale specificate.
    (5) În cazul în care analiza implică procesarea unei cantităţi semnificative de date şi/sau informaţii, termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit cu până la două săptămâni, cu condiţia înştiinţării solicitantului înaintea expirării termenului respectiv."

    6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi semnată de reprezentantul legal. În cazul persoanelor fizice, cererea va fi semnată de către acestea."

    7. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, care să conţină cel puţin informaţiile de identificare, asociaţi/acţionari, administratori şi menţiuni referitoare la insolvenţă, reorganizare judiciară sau faliment în cazul persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în condiţiile legii, cu ultimele modificări;"

    8. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Acordarea LUF şi a AAF pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii, a documentaţiei tehnice prevăzute la art. 11 alin. (6), precum şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, dacă este cazul, dar nu mai devreme de 30 de zile anterior începerii efective a transmisiilor temporare."

    9. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Cererile pentru obţinerea LUF şi AAF temporare destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional pot fi depuse cu maximum 4 luni, dar nu mai târziu de 10 zile, înainte de începerea efectivă a transmisiilor temporare."

    10. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f)-h) se verifică la data transmiterii cererii. În cazul în care solicitantul a achitat, în termen de 15 zile de la data transmiterii cererii, eventualele restanţe la plata tarifului de utilizare a spectrului, precum şi eventualele accesorii, dacă este cazul, existente la data transmiterii cererii, solicitarea depusă este soluţionată potrivit prevederilor prezentei decizii."

    11. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), formatul de prezentare şi modalitatea de transmitere a notificărilor în vederea autorizării staţiilor de radiocomunicaţii se stabilesc de către ANCOM şi vor fi comunicate în conformitate cu prevederile art. 31."

    12. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul LUF şi AAF temporare destinate transmisiilor cu caracter experimental, termenul de valabilitate poate fi prelungit în condiţiile alin. (1), fără a depăşi termenul prevăzut la art. 9 lit. a)."

    13. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea prelungirii valabilităţii LUF acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. a), titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puţin 30 de zile, dar nu mai devreme de 90 de zile, înaintea expirării termenului de valabilitate, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea va fi însoţită, acolo unde este cazul, de certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, care să conţină cel puţin informaţiile de identificare, asociaţi/acţionari, administratori şi menţiuni referitoare la insolvenţă, reorganizare judiciară sau faliment, în condiţiile legii, cu ultimele modificări."

    14. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Termenul de valabilitate al LUF acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. a) se prelungeşte în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii prevăzute la alin. (2), respectiv a răspunsului titularului la informarea primită din partea autorităţii cu privire la noile condiţii de prelungire a valabilităţii, în situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele stabilite potrivit prezentei decizii."

    15. La articolul 19 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cererea a fost depusă cu nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6);"

    16. La articolul 19 alineatul (7), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) survine una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. c), d), f) sau g) din Ordonanţa-cadru;"

    17. La articolul 23 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) numele, prenumele şi semnătura reprezentantului/ reprezentanţilor legal(i) al/ai cedentului, respectiv al/ai cesionarului."

    18. La articolul 23 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în LUF, semnat de reprezentantul/ reprezentanţii legal(i) al/ai acestuia, în original;"

    19. La articolul 24 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) data încheierii acordului de cesiune, semnătura reprezentantului/reprezentanţilor legal(i) al/ai cedentului, respectiv al/ai cesionarului."

    20. La articolul 25 alineatul (1), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) împotriva titularului a fost pronunţată o hotărâre privind intrarea în faliment;
g) ca urmare a dizolvării titularului;"

    21. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de renunţare la dreptul de utilizare a frecvenţelor radio în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se transmite în original, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3) şi (4). Data la care produce efecte cererea de renunţare este data înregistrării în registrul de corespondenţă al ANCOM sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică, după caz, cu excepţia cazului în care titularul precizează o dată ulterioară."

    22. La articolul 25, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia prevăzută la alin. (2), în cazul reţelelor de comunicaţii electronice destinate transmisiilor temporare cu caracter ocazional, cererea de renunţare la drepturile de utilizare a frecvenţelor radio, incluzând motivele acesteia, se transmite cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data începerii efective a transmisiilor temporare în cauză.
(2^2) Nerespectarea termenului stabilit la alin. (2^1) atrage obligaţia titularului de licenţă de plată a tarifului de utilizare a spectrului radio."

    23. La articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) şi j), ANCOM emite o decizie prin care se va constata apariţia situaţiei ce a condus la încetarea dreptului de utilizare, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4^1)."

    24. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În situaţia în care titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio renunţă la drepturile de utilizare a frecvenţelor radio înainte de intrarea în vigoare a acestora, ANCOM emite o decizie de desfiinţare a actului administrativ prin care au fost conferite drepturile de utilizare a frecvenţelor radio."

    25. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În toate situaţiile în care comunicarea deciziei prevăzute la alin. (4) şi (4^1) nu poate fi realizată în conformitate cu dispoziţiile legale, decizia se va considera comunicată de la data afişării la sediul şi pe pagina de internet a ANCOM."

    26. Anexa nr. 1 „Benzi de frecvenţe radio în care se acordă licenţe de utilizare a frecvenţelor radio prin procedură de selecţie pentru anumite categorii de reţele publice“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1

    Benzi de frecvenţe radio în care se acordă licenţe de utilizare a frecvenţelor radio prin procedură de selecţie pentru anumite categorii de reţele publice de comunicaţii electronice

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Banda de │ │
│crt.│frecvenţe│Categorii de reţele │
│ │radio │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │694-790 │Reţele de comunicaţii │
│1 │MHz │mobile în regim FDD sau│
│ │ │în regim SDL │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│2 │790-862 │Reţele de comunicaţii │
│ │MHz │mobile în regim FDD │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │880-915 │ │
│3 │MHz/ │Reţele de comunicaţii │
│ │925-960 │mobile în regim FDD │
│ │MHz │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│4 │1452-1492│Reţele de comunicaţii │
│ │MHz │mobile în regim SDL │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │1710-1785│ │
│5 │/ │Reţele de comunicaţii │
│ │1805-1880│mobile în regim FDD │
│ │MHz │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │1920-1980│Reţele de comunicaţii │
│6 │MHz/ │mobile în regim FDD │
│ │2110-2170│(componenta terestră a │
│ │MHz │sistemelor IMT) │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │2500-2690│Reţele de comunicaţii │
│7 │MHz │mobile în regim FDD sau│
│ │ │în regim TDD │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │3400-3800│Reţele de comunicaţii │
│8 │MHz │mobile/fixe (MFCN) în │
│ │ │regim TDD │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │26,5-27,5│Reţele de comunicaţii │
│9 │GHz │mobile/fixe (MFCN) în │
│ │ │regim TDD │
└────┴─────────┴───────────────────────┘

"

    27. Anexa nr. 2 „Benzi de frecvenţe radio în care sunt permise cedări parţiale ale drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio incluse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 2

    Benzi de frecvenţe radio în care sunt permise cedări parţiale ale drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio incluse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Banda de │Cedarea parţială poate │
│crt.│frecvenţe│fi luată în considerare│
│ │radio │pentru: │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │- blocuri pereche de │
│ │ │2X5 MHz, numai pentru │
│1 │694-790 │modul de operare FDD │
│ │MHz │- blocuri nepereche de │
│ │ │5 MHz, numai pentru │
│ │ │modul de operare SDL │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│2 │790-862 │blocuri pereche de 2X5 │
│ │MHz │MHz │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │880-915 │ │
│3 │MHz/ │blocuri pereche de 2X5 │
│ │925-960 │MHz │
│ │MHz │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│4 │1452-1492│blocuri nepereche de 5 │
│ │MHz │MHz │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │1710-1785│ │
│5 │/ │blocuri pereche de 2X5 │
│ │1805-1880│MHz │
│ │MHz │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │1920-1980│ │
│6 │MHz/ │blocuri pereche de 2X5 │
│ │2110-2170│MHz │
│ │MHz │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │- blocuri pereche de │
│ │ │2X5 MHz, numai pentru │
│7 │2500-2690│modul de operare FDD │
│ │MHz │- blocuri nepereche de │
│ │ │15 MHz, numai pentru │
│ │ │modul de operare TDD │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│8 │3400-3800│blocuri nepereche de 5 │
│ │MHz │MHz │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│9 │26,5-27,5│blocuri nepereche de │
│ │GHz │200 MHz │
└────┴─────────┴───────────────────────┘

"    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                    Vlad Ştefan Stoica

    Bucureşti, 3 iunie 2021.
    Nr. 224.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016