Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 611 din 08 Septembrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 611 din 08 Septembrie 2009

Monitorul Oficial 611 din 08 Septembrie 2009 (M. Of. 611/2009)

1. ORDIN nr. 1.167 din 1 septembrie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - INCDM Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - INCDDD Tulcea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

Ordin nr. 1.167 din 1 septembrie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru protecţia mediului - icim bucureşti, institutului naţional de cercetare-dezvoltare marinã "grigore antipa" - incdm constanţa şi institutului naţional de cercetare-dezvoltare "delta dunãrii" - incddd tulcea emitent: ministerul mediului publicat În: monitorul oficial nr. 611 din 8 septembrie 2009 având în vedere referatul de aprobare nr. 4.219/nn din 28 mai 2009, care cuprinde şi avizele ministerului finanţelor publice şi ...

2. METODOLOGIE din 17 august 2009 de monitorizare a implementarii proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

A. dispoziţii generale art. 1 prezenta metodologie stabileşte cadrul legal de realizare a activitãţii de monitorizare a proiectelor finanţate de autoritatea naţionalã pentru persoanele cu handicap, denumitã în continuare autoritatea. art. 2 scopul monitorizãrii este verificarea conformitãţii activitãţilor derulate de cãtre beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabilã cu indicatorii prestabiliţi prin proiectele finanţate de autoritate. b. domeniul de aplicare art. 3 sunt supuse activitãţii de monitorizare atât proiectele finanţate de autoritate aflate în perioada de implementare, cât şi cele aflate ...

3. ORDIN nr. 369 din 17 august 2009 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementarii proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

Ordin nr. 369 din 17 august 2009 privind aprobarea metodologiei de monitorizare a implementãrii proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap emitent: autoritatea naŢionala pentru persoanele cu handicap publicat În: monitorul oficial nr. 611 din 8 septembrie 2009 vãzând referatul nr. 11.981 din data de 6 august 2009, având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009, aprobatã prin ordinul ...

4. ORDIN nr. M.92 din 2 septembrie 2009 pentru modificarea Normelor privind reconversia profesionala in Ministerul Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.5/2008 EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

Ordin nr. m.92 din 2 septembrie 2009 pentru modificarea normelor privind reconversia profesionalã în ministerul apãrãrii naţionale , aprobate prin ordinul ministrului apãrãrii nr. m.5/2008 emitent: ministerul apÃrÃrii naŢionale publicat În: monitorul oficial nr. 611 din 8 septembrie 2009 pentru aplicarea prevederilor cap. iii din ordonanţa guvernului nr. 7/1998 privind unele mãsuri de protecţie socialã a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurãrii marilor unitãţi, unitãţilor şi formaţiunilor din compunerea ministerului apãrãrii naţionale, aprobatã cu ...

5. ORDIN nr. M.90 din 31 august 2009 pentru modificarea Normelor privind stabilirea calitatii de veteran de razboi de catre Ministerul Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.127/2008 EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

Ordin nr. m.90 din 31 august 2009 pentru modificarea normelor privind stabilirea calitãţii de veteran de rãzboi de cãtre ministerul apãrãrii naţionale , aprobate prin ordinul ministrului apãrãrii nr. m.127/2008 emitent: ministerul apÃrÃrii naŢionale publicat În: monitorul oficial nr. 611 din 8 septembrie 2009 pentru aplicarea unitarã a prevederilor art. 5 , 6 şi 23 din legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ...

6.  RECTIFICARE nr. 1.784/C din 1 iulie 2009 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.784/C/2009 EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 8 septembrie 2009

La ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.784/c/2009 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 472 din 8 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexă, la poziţia 48──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----------

7. HOTARARE nr. 9 din 6 august 2009 privind corectitudinea evidentelor contabile electorale si legalitatea platilor efectuate de partidele politice, aliantele politice si electorale, organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si de candidatii independenti in campania electorala pentru alegerile europarlamentare 2009 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (4) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autoritatea electoralã permanentã adoptã decizii, hotãrâri şi instrucţiuni, care se semneazã de preşedinte şi se contrasemneazã de vicepreşedinţi. În temeiul art. 39 alin. (3) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activitãţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ...

8. ORDIN nr. 2.609 din 8 septembrie 2009 privind contractarea unui imprumut sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate in euro pe pietele externe de capital, in suma de minimum 500 milioane euro si maximum 1.500 milioane euro, cu o scadenta de minimum 5 ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

Ordin nr. 2.609 din 8 septembrie 2009 privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe pieţele externe de capital, în sumã de minimum 500 milioane euro şi maximum 1.500 milioane euro, cu o scadenţã de minimum 5 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 611 din 8 septembrie 2009 În temeiul art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, ...

9. ORDIN nr. 1.445 din 27 august 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

Ordin nr. 1.445 din 27 august 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 363/2009 pentru aprobarea listei contribuabililor declaraţi inactivi emitent: agenŢia naŢionalà de administrare fiscalà publicat În: monitorul oficial nr. 611 din 8 septembrie 2009 având în vedere art. 11 alin. (1^2) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza art. 1 alin. (2) din ordinul preşedintelui agenţiei naţionale ...

10. ORDIN nr. 57 din 3 septembrie 2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

Ordin nr. 57 din 3 septembrie 2009 privind modificarea ordinului preşedintelui autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind codul produselor medicinale veterinare emitent: autoritatea naŢionalà sanitarà veterinarà Şi pentru siguranŢa alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 611 din 8 septembrie 2009 vãzând referatul de aprobare nr. 151 din 26 iunie 2009, întocmit de direcţia coordonare tehnicã a institutelor de referinţã, lsvsa şi farmacovigilenţã din cadrul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi ...

11. ORDIN nr. 56 din 3 septembrie 2009 privind completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009

Ordin nr. 56 din 3 septembrie 2009 privind completarea normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor a activitãţilor de obţinere şi de vânzare directã şi/sau cu amãnuntul a produselor alimentare de origine animalã sau nonanimalã, precum şi a activitãţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimalã, aprobatã prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 111/2008 emitent: autoritatea naŢionalà sanitarà veterinarà Şi pentru siguranŢa alimentelor publicat În: ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice