Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 606 din 17 Iunie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 606 din 17 Iunie 2021

Monitorul Oficial 606 din 17 Iunie 2021 (M. Of. 606/2021)

1. ORDIN nr. 3.994 din 16 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării, respectiv a activităţilor de evaluare externă periodică pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.488/2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile art. 37 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ...

2. ORDIN nr. 691 din 17 iunie 2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 22 iunie-12 iulie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b)1^1. subpct. 5 din normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea ...

3. ORDIN nr. 683 din 15 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea ...

4. HOTĂRÂRE nr. 650 din 16 iunie 2021 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2002 privind direcţia naţională anticorupţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2002 privind direcţia naţională anticorupţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 90 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară. (2) numărul maxim de posturi prevăzut la art. ...

5. HOTĂRÂRE nr. 648 din 16 iunie 2021 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 31/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, destinat sprijinirii agricultorilor afectaţi de secetă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (1) al articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 31/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat şi acordarea de către românia a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru republica moldova, destinat sprijinirii agricultorilor afectaţi de secetă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 5 februarie 2021, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se aprobă scoaterea din rezervele de stat ...

6. HOTĂRÂRE nr. 649 din 16 iunie 2021 privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sănătăţii, cu titlu gratuit, pentru Ucraina şi Republica Serbia, precum şi acordarea unor servicii medicale, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 41 alin. (4) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, din rezerva ministerului sănătăţii, pentru ucraina, în vederea gestionării epidemiei de covid-19, ce constă în 100.800 de doze de vaccin împotriva covid-19, din numărul de doze achiziţionate de ministerul sănătăţii şi livrate de către compania astrazeneca.(2) În vederea acordării ajutorului umanitar prevăzut la alin. (1) urmează a se încheia un acord tripartit între românia, ucraina, prin ...

7. ORDIN nr. 643 din 10 iunie 2021 privind modificarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (34^6) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. iprocedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 819/2016, publicat în monitorul ...

8. DECIZIE nr. 359 din 17 iunie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Mihaela Cămărăşan a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

Având în vedere memorandumul nr. a/5.619/2021 iniţiat de ministerul afacerilor externe şi aprobat de prim-ministru,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) lit. c) din legea nr. 269/2003 privind statutul corpului diplomatic şi consular al româniei, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 18 iunie 2021, doamna daniela mihaela cămărăşan, ministru consilier, exercită, cu caracter temporar, funcţia ...

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

Ţinând cont că structurile din cadrul aparatului de lucru al guvernului contribuie la promovarea drepturilor şi a intereselor românilor de pretutindeni, în conformitate cu normele internaţionale relevante şi cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internaţional, prin întărirea legăturilor cu românii de pretutindeni, susţinerea şi promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase, conservarea patrimoniului cultural şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor în rândul românilor de pretutindeni, având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor necesare funcţionării în cele mai bune condiţii a acestor structuri, astfel încât să poată fi atinse obiectivele avute în vedere de legiuitor la înfiinţarea acestor structuri, precum şi pentru îndeplinirea ...

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

Luând în considerare prevederile legii nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care s-a statuat preluarea de la agenţia naţională de administrare fiscală, direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice a activităţii de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal în cadrul ministerului finanţelor,având în vedere faptul că, în plus faţă de atribuţiile prevăzute de hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu ...

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 16 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

Iniţial, scopul reglementării prevăzute la art. 84 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, era acela de a asigura dreptul fundamental la învăţătură pentru toţi elevii şi de a diminua rata abandonului şcolar, pentru elevii proveniţi din medii sociale dezavantajate, prin asigurarea transportului gratuit de la domiciliu la unitatea şcolară, precum şi de la şcoală la domiciliu.modificările aduse prin legea nr. 226/2020 pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 produc confuzie legislativă prin raportare la componenta de finanţare, în sensul că, pe de o parte, decontarea cheltuielilor de transport se face de la bugetul de stat ...

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 16 iunie 2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021

În contextul evoluţiei, la nivel internaţional, a situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, la data de 11 martie 2020, organizaţia mondială a sănătăţii a declarat pandemia de covid-19.Ţinând cont de consecinţele pandemiei de covid-19 reflectate şi în datele statistice în ceea ce priveşte rata mortalităţii, până în luna mai 2021, fiind raportate peste 165 milioane de cazuri confirmate şi peste 3 milioane de decese la nivel mondial,în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice şi trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept, acesta a abilitat ministerul sănătăţii să încheie un număr de patru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016