Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 586 din 16 Iunie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 586 din 16 Iunie 2022

Monitorul Oficial 586 din 16 Iunie 2022 (M. Of. 586/2022)

1.  ORDIN nr. 880 din 7 iunie 2022 privind modificarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.057/2020 EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

Luând în considerare:- prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 347 ...

2.  ORDIN nr. 150 din 9 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. 238.024 din 25.05.2022 al direcţiei generale politici agricole şi al agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură,având în vedere prevederile:- regulamentului delegat (ue) 2021/2.026 al comisiei din 13 septembrie 2021 de modificare a regulamentului delegat (ue) 2020/592 în ceea ce priveşte anumite derogări temporare de la regulamentul (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului pentru a aborda perturbarea pieţei în sectorul vitivinicol provocată de pandemia de covid-19 şi perioada lor de aplicare;– regulamentului delegat (ue) 2021/2.027 al comisiei din 13 septembrie 2021 de modificare a regulamentului delegat (ue) 2020/884 în ceea ...

3.  METODOLOGIE din 8 iunie 2022 de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 772 din 8 iunie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 586 din 16 iunie 2022.──────────art. 1(1) În vederea facilitării învăţării pe tot parcursul vieţii şi a recunoaşterii competenţelor şi calificărilor în procesul de formare profesională a adulţilor se stabileşte un sistem de credite transferabile utilizat în formarea profesională a adulţilor.(2) un credit transferabil reprezintă volumul de muncă intelectuală, dirijată şi independentă necesară pentru finalizarea individuală, de către cursant, a unei unităţi componente a unui program de formare profesională, completată cu validarea rezultatelor învăţării prin evaluare, fiind o unitate de măsură ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 772 din 8 iunie 2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 347 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă metodologia de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările şi completările ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 763 din 8 iunie 2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în domeniul public al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, al oraşelor Brezoi şi Horezu, judeţul Vâlcea, şi al comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa, şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 292 alin. (1), (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unor bunuri imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 762 din 8 iunie 2022 privind recunoaşterea Asociaţiei "Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare", judeţul Satu Mare, ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia „grup de acţiune locală sud-vest satu mare“, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în comuna petreşti, satul petreşti, str. principală nr. 1, judeţul satu mare, ca fiind de utilitate publică.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,adrian-ionuţ chesnoiuministrul mediului, apelor şi pădurilor,tánczos barnabucureşti, 8 iunie 2022.nr. 762.----

7.  HOTĂRÂRE nr. 761 din 8 iunie 2022 privind închirierea unor părţi din imobilele 1535 şi 2771 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă închirierea unor părţi din imobilele 1535 şi 2771 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării unor activităţi medicale.(2) Închirierea părţilor din imobilele ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 753 din 8 iunie 2022 privind aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia Autonomă "Monetăria Statului" pentru exerciţiul financiar al anului 2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iv alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din munţii apuseni şi în rezervaţia biosferei „delta dunării“, şi al art. 1 alin. (1) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 744 din 2 iunie 2022 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 41 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. iiserviciul de informaţii externe îşi ...

10.  DECIZIA nr. 95 din 10 martie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- judecător ││tănăsescu │ ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016