Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 150 din 9 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 150 din 9 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. 238.024 din 25.05.2022 al Direcţiei generale politici agricole şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    având în vedere prevederile:
    - Regulamentului delegat (UE) 2021/2.026 al Comisiei din 13 septembrie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 în ceea ce priveşte anumite derogări temporare de la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru a aborda perturbarea pieţei în sectorul vitivinicol provocată de pandemia de COVID-19 şi perioada lor de aplicare;
    – Regulamentului delegat (UE) 2021/2.027 al Comisiei din 13 septembrie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/884 în ceea ce priveşte derogările de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 în vederea abordării crizei provocate de pandemia de COVID-19 în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1.149;
    – art. 5 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2021/2.117 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii;
    – art. 2^1 din^ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.516/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.104 din 27 decembrie 2018, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 3^2 se introduc două noi articole, articolele 3^3 şi 3^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^3
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. b), în cursul exerciţiilor financiare 2022 şi 2023, valoarea sprijinului financiar reprezintă maximum 80% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:
    a) pierderilor prevăzute la art. 3 lit. a) şi împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice;
    b) pierderilor cauzate de animale, boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători;
    c) pierderilor cauzate de pandemii umane.
    (2) Cota procentuală de 80% prevăzută la alin. (1) se completează în mod corespunzător în cadrul cererii de plată al cărei model este prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice.
    ART. 3^4
    Pentru exerciţiul financiar 2023, dispoziţiile prevăzute la art. 3^3 se aplică cererilor de plată aprobate până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv."

    2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (1), pentru exerciţiile financiare 2022 şi 2023, cererea de plată se depune până la data de 15 iulie 2022 inclusiv, la A.P.I.A., însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;
    b) copia poliţei de asigurare;
    c) document de identitate bancară.
    (2) Dovada plăţii poliţei de asigurare prevăzute la art. 5 alin. (10) lit. b) se transmite la A.P.I.A. odată cu cererea de plată sau cel târziu până la 1 septembrie 2022 inclusiv.
    (3) În situaţia în care unele dintre documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, se aplică prevederile art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare."    ART. II
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 3, după subpunctul 3.1^2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1^3, cu următorul cuprins:
    "3.1^3. Prin excepţie de la prevederile subpct. 3.1, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 70% din costurile eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 30% şi se aplică programelor de investiţii aprobate în cursul exerciţiului financiar 2022, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2.026 al Comisiei din 13 septembrie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 în ceea ce priveşte anumite derogări temporare de la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru a aborda perturbarea pieţei în sectorul vitivinicol provocată de pandemia de COVID-19 şi perioada lor de aplicare."

    2. La punctul 3, după subpunctul 3.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.3.1, cu următorul cuprins:
    "3.3.1 Prin excepţie de la prevederile subpct. 3.3, pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane de euro şi care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau a microîntreprinderilor, intensitatea maximă a ajutorului se reduce la jumătate pentru programele de investiţii aprobate potrivit prevederilor subpct. 3.1^3."

    3. La punctul 3 subpunctul 3.4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în tranşe, cu condiţia ca fiecare tranşă să reprezinte costuri de cel puţin 30% din valoarea totală a programului, să reprezinte acţiuni finalizate, iar imobilizările necorporale stabilite în conformitate cu prevederile pct. 6 subpct. 6.3 să fie proporţionale cu costurile tranşei solicitate;"

    4. La punctul 4, subpunctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2. Programele de investiţii se depun în sesiune continuă, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2022 inclusiv, la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A."

    5. La punctul 4, după subpunctul 4.2 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 4.3-4.6, cu următorul cuprins:
    "4.3. Termenul-limită pentru implementarea integrală de către beneficiar a programelor de investiţii aferente Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 este 31 iulie 2023 inclusiv, iar efectuarea plăţilor aferente de către A.P.I.A. se realizează până la 15 octombrie 2023 inclusiv.
4.4. Prin excepţie de la prevederile subpct. 4.3, termenul-limită prevăzut la subpct. 4.3 pentru implementarea integrală a programelor de către beneficiari se extinde la 31 iulie 2025 inclusiv, cu condiţia ca aceste programe să fi fost implementate parţial până la 15 octombrie 2023 inclusiv şi cheltuielile efectuate să reprezinte cel puţin 30% din totalul cheltuielilor planificate, iar efectuarea plăţilor aferente implementării integrale a programelor se realizează de către APIA până la 15 octombrie 2025 inclusiv.
4.5. Termenul-limită de la subpct. 4.3 şi 4.4 se corelează cu termenele prevăzute la subpct. 2.4.
4.6. În cazul programelor care se implementează integral până la data de 31 iulie 2025 inclusiv, solicitantul depune la A.P.I.A., până la data de 15 octombrie 2023, documentele justificative, conform Ghidului solicitantului, cu privire la cheltuielile efectuate la zi care să reprezinte cel puţin 30% din totalul cheltuielilor planificate în cadrul programului."

    6. La punctul 5, după subpunctul 5.1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 5.1.1 şi 5.1.2, cu următorul cuprins:
    "5.1.1. În situaţia în care unele dintre documentele prevăzute la subpct. 5.1 sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, se aplică prevederile art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.
5.1.2. A.P.I.A., în ordinea înregistrării programelor de investiţii depuse, verifică şi încadrarea sumei totale a sprijinului financiar solicitat în plafonul disponibil alocat măsurii, pentru fiecare exerciţiu financiar, şi notifică beneficiarul cu privire la încadrarea valorii în plafon."

    7. La punctul 5 subpunctul 5.2, a patra liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " să se încadreze în valoarea aprobată a programului;"

    8. La punctul 5, subpunctul 5.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.4. Următoarele tipuri de modificări sunt considerate modificări minore, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/1.149:
    - modificarea graficului de execuţie pe acţiuni, cu respectarea termenului maxim;
    – transferuri financiare între acţiunile care fac obiectul unei operaţiuni aprobate anterior, până la maximum 20% din sumele aprobate iniţial pentru fiecare acţiune, cu condiţia ca valoarea totală a sprijinului aprobat pentru operaţiune să nu fie depăşită şi cu condiţia prezentării de oferte informative pentru bunuri/echipamente/lucrări/servicii care să justifice preţurile, caracteristicile modificate;
    – modificarea caracteristicilor tehnice auxiliare nerelevante pentru realizarea funcţionalităţilor, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modificat şi să rezulte din fişele tehnice ale bunurilor prezentate la finalizarea programului."

    9. La punctul 5, după subpunctul 5.4^4 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 5.4^5-5.4^7, cu următorul cuprins:
    "5.4^5. Prin excepţie de la prevederile subpct. 5.2-5.4, în cursul exerciţiului financiar 2021-2022, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea adresată A.P.I.A. de către acesta cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acţiunii, modificări ale programului de investiţii aprobat, cu condiţia ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2022 inclusiv şi să nu afecteze obiectivele generale şi nici eligibilitatea niciunei părţi a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depăşită.
5.4^6. Prin excepţie de la prevederile subpct. 5.2-5.4, în cursul exerciţiului financiar 2021-2022, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului de investiţii, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a acestuia, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2022 inclusiv, cu condiţia să fie finalizate eventualele acţiuni individuale care fac parte din programul aprobat.
5.4^7. Modificările prevăzute la subpct. 5.4^6 necesită aprobarea prealabilă a A.P.I.A."

    10. La punctul 6, după subpunctul 6.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.4.1, cu următorul cuprins:
    "6.4.1. În situaţia în care unele dintre documentele prevăzute la subpct. 6.4 sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, se aplică prevederile art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare."

    11. La punctul 6, subpunctul 6.5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6.5.1. Cota procentuală de 70% prevăzută la subpct. 3.1^1, 3.1^2 şi 3.1^3 se completează în mod corespunzător în cadrul modelului cererii pentru acordarea sprijinului financiar, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice."

    12. La punctul 6, după subpunctul 6.11 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 6.12 şi 6.13, cu următorul cuprins:
    "6.12. În cazul în care în urma controalelor se constată că programul nu a fost pus în aplicare integral, sprijinul se calculează potrivit prevederilor art. 54 alin. (1)-(3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.149/2016 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, cu modificările ulterioare.
6.13. În cazul plăţilor necuvenite, beneficiarul trebuie să restituie sumele acordate, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate începând cu data încasării acestora până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. III
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 şi 36 bis din 14 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 6^6 se introduc două noi articole, articolele 6^7 şi 6^8, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^7
    Prin excepţie de la prevederile art. 6, contribuţia U.E. pentru măsura de promovare a vinurilor este de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2.026 al Comisiei din 13 septembrie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 în ceea ce priveşte anumite derogări temporare de la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru a aborda perturbarea pieţei în sectorul vitivinicol provocată de pandemia de COVID-19 şi perioada lor de aplicare, şi se aplică programelor aprobate în cursul exerciţiului financiar 2022 până la data de închidere a perioadei de depunere a acestora.
    ART. 6^8
    Cotele procentuale prevăzute la art. 6^7 se completează în mod corespunzător în cadrul modelului contractului privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin."

    2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), durata unui program de promovare este de un an pentru programele aprobate în cursul exerciţiului financiar 2022 până la data de închidere a perioadei de depunere a acestora potrivit art. 8 alin. (2)."

    3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Programele de promovare a vinurilor se depun în sesiune continuă, până la data de 24 iunie 2022 inclusiv, la sediul M.A.D.R. din municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, cod poştal 030163, sau prin poştă."

    4. La articolul 9, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
    "(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (7) şi (8), în termen de 7 zile de la data depunerii programelor de promovare în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (4), M.A.D.R. va comunica solicitanţilor rezultatul selecţiei şi va transmite la A.P.I.A rezultatul selecţiei avizat de conducerea M.A.D.R., precum şi originalul documentaţiilor programelor selectate, numerotate şi vizate de funcţionarul public abilitat pentru aceasta.
(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), pentru programele aprobate în condiţiile prevăzute la alin. (11), A.P.I.A. încheie cu beneficiarul contractul privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor, în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii comunicării de aprobare a programului de promovare din partea M.A.D.R."

    5. La articolul 13, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
    "(14) Prin excepţie de la prevederile alin. (12), în cursul exerciţiului financiar 2023, termenul-limită pentru depunerea cererii de plată a soldului anual este 14 august 2023 inclusiv."

    6. La articolul 14, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cursul exerciţiului financiar 2023, efectuarea plăţilor soldurilor anuale se realizează de către A.P.I.A. până la 15 octombrie 2023 inclusiv, pentru acţiunile puse în aplicare în cadrul programului, dacă aceste acţiuni, cu excepţia unei situaţii de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, au fost puse în aplicare integral şi au făcut obiectul unor controale administrative şi, după caz, la faţa locului, în conformitate cu dispoziţiile privind controlul."    ART. IV
    Prevederile art. II pct. 2 se aplică programelor de investiţii depuse după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 9 iunie 2022.
    Nr. 150.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016