Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 582 din 20 Iulie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 582 din 20 Iulie 2017

Monitorul Oficial 582 din 20 Iulie 2017 (M. Of. 582/2017)

1. ORDIN nr. 775 din 4 iulie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

Văzând referatul de aprobare nr. d.g. 1.108 din 3.07.2017 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele casei naţionale de asigurări de ...

2. ORDIN nr. 946 din 12 iulie 2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. iordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii ...

3. DECIZIE nr. 555 din 20 iulie 2017 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului,în temeiul art. 3 alin. (5), art. 15 lit. c) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna ramona-ioana lohan se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al guvernului.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:secretarul general al guvernului,mihai busuiocbucureşti, 20 iulie 2017.nr. 555.-----

4. DECIZIE nr. 554 din 20 iulie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anca Ioana Urda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

Având în vedere adresa ministerului educaţiei naţionale nr. 9.663 din 14 iulie 2017, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/12.790/m.b. din 14 iulie 2017, precum şi avizul favorabil nr. 41.818/2017 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al ministerului educaţiei naţionale de către doamna anca ioana urda,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 ...

5. DECIZIE nr. 553 din 20 iulie 2017 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piaţă de capital şi insolvenţă domnului Gheorghe Piperea EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1se acordă domnului gheorghe piperea calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piaţă de capital şi insolvenţă.art. 2activitatea domnului gheorghe piperea este neremunerată.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:secretarul general al guvernului,mihai busuiocbucureşti, 20 iulie 2017.nr. 553.-----

6. DECIZIA nr. 369 din 30 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

┌───────────────────────┬────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────────┼────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────────┼────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────────┼────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├───────────────────────┼────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├───────────────────────┼────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător ...

7. DECRET nr. 648 din 17 iulie 2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul naţional de investiţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 17 iulie 2017.nr. 648.-----

8. LEGE nr. 183 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul naţional de investiţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. după articolul 2, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"art. 2^1(1) creanţele reprezentând obligaţii rezultate din nereguli constatate în derularea contractelor de finanţare încheiate de ministerul energiei, ...

9. DECRET nr. 647 din 17 iulie 2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 17 iulie 2017.nr. 647.----

10. LEGE nr. 182 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27 din 30 martie 2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 3 aprilie 2017.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor, petru-gabriel vlase preŞedintele senatului cĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanu bucureşti, 18 iulie 2017.nr. 182.----

11. DECRET nr. 646 din 17 iulie 2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale româniei pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la ordonanţa guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 17 iulie 2017.nr. ...

12. LEGE nr. 181 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale româniei pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la ordonanţa guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 3 aprilie 2017, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: "ordonanŢĂ de urgenŢĂ privind plata cotizaţiilor restante ale româniei pentru participarea ...

13. DECRET nr. 645 din 17 iulie 2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 17 iulie 2017.nr. 645.-----

14. LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 154 din 1 martie 2017, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, sub îndrumarea medicului de familie, în special către persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;"2. la articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) contractarea serviciilor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice