Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 581 din 20 Iulie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 581 din 20 Iulie 2017

Monitorul Oficial 581 din 20 Iulie 2017 (M. Of. 581/2017)

1.  ORDIN nr. 150 din 12 iulie 2017 privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

Având în vedere:- referatul direcţiei generale de management al calităţii în sănătate şi al direcţiei economice aprobat sub nr. 386/c.v. din data de 12.07.2017;– prevederile legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 173 alin. (10) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 7 alin. (1) lit. c) din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale art. 101 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de ...

2.  ORDIN nr. 148 din 12 iulie 2017 privind aprobarea modalităţii de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

Având în vedere:- referatul direcţiei generale de management al calităţii în sănătate şi al direcţiei economice, aprobat cu nr. 381/c.v. din data de 12.07.2017;– dispoziţiile art. 173 alin. (8) coroborate cu cele ale art. 215, precum şi ale art. 249 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate nr. 1.350/668/2016 privind aprobarea modalităţii de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021,în temeiul art. 10 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, ...

3.  DECIZIA nr. 431 din 21 iunie 2017 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149^1, art. 149^2 alin. (6), art. 149^3 şi art. 149^4 din Regulamentul Senatului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

┌─────────────────────┬────────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼────────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător ...

4.  DECIZIA nr. 67 din 21 februarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

┌─────────────────────┬────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│livia doina stanciu │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│simona-maya teodoroiu│- judecător ...

5.  DECRET nr. 644 din 17 iulie 2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 17 iulie 2017.nr. 644.----

6.  LEGE nr. 179 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 490 din 30 iunie 2016, cu următoarele modificări:1. la articolul 14, punctul v.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. la articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice solicită extras de pe cazierul judiciar, în baza ...

7.  DECRET nr. 643 din 17 iulie 2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din ordonanţa guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi se dispune publicarea acestei legi ...

8.  LEGE nr. 178 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 29 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din ordonanţa guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 235 din 5 aprilie 2017.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ...

9.  DECRET nr. 641 din 17 iulie 2017 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor aflate în concesiunea companiei naţionale „administraţia porturilor dunării maritime“ - s.a. galaţi în domeniul public al judeţului tulcea şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 17 iulie 2017.nr. 641.----

10.  LEGE nr. 176 din 18 iulie 2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) se aprobă transmiterea imobilelor aferente infrastructurii portuare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor aflate în concesiunea companiei naţionale „administraţia porturilor dunării maritime“ - s.a. galaţi în domeniul public al judeţului tulcea, în scopul realizării unor obiective de investiţii în portul tulcea şi al desfăşurării unor activităţi de interes public judeţean sau local, în condiţiile legii.(2) bunurile prevăzute în anexă se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public judeţean.(3) contractul de concesiune ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice