Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 58 din 19 Ianuarie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 58 din 19 Ianuarie 2022

Monitorul Oficial 58 din 19 Ianuarie 2022 (M. Of. 58/2022)

1.  ORDIN nr. 17 din 18 ianuarie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 266.135/2022 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 92 alin. (5) şi ale anexei nr. 1 la legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării ...

2.  ORDIN nr. 211 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

Având în vedere: - prevederile art. 16-18 din legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 15, 16 şi 24 din ordonanţa guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 16, 17, 20, 21 şi 23-25 din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 956/2011;– adresa direcţiei generale testare antitrafic ...

3.  DECIZIE nr. 66 din 19 ianuarie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen Moraru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea ministerului energiei nr. 10.083/vdp din 7 ianuarie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/106 din 7 ianuarie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 1.976/2022,în temeiul art. 29, al art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 6 februarie 2022, doamna carmen moraru, director al direcţiei monitorizare, direcţia generală organism intermediar ...

4.  DECIZIE nr. 65 din 19 ianuarie 2022 privind numirea doamnei Irina Leulescu în funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989, republicată, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna irina leulescu se numeşte în funcţia de secretar de stat al secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul ...

5.  DECIZIE nr. 64 din 19 ianuarie 2022 privind eliberarea doamnei Irina Leulescu din funcţia de subsecretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989, republicată, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna irina leulescu se eliberează din funcţia de subsecretar de stat al secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 79 din 12 ianuarie 2022 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi concesionate Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice şi actualizarea ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 75 din 12 ianuarie 2022 pentru actualizarea datelor din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a unei părţi de imobil între structuri din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Protecţie Internă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, art. 296 alin. (1) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor înregistrate la nr. mf 159337, 115046, ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 74 din 12 ianuarie 2022 privind înscrierea unui imobil, teren şi construcţie, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 226 alin. (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului, teren şi construcţie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi darea acestuia în ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 73 din 12 ianuarie 2022 privind înscrierea unui imobil, construcţii şi teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 226 alin. (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea universităţii „alexandru ioan cuza“ din iaşi, instituţie care funcţionează în coordonarea ministerului educaţiei, a unui imobil, construcţie ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 72 din 12 ianuarie 2022 privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, a codului de clasificaţie şi modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi transmiterea acestuia din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1)şi (2) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016