Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 211 din 15 decembrie 2021  pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 211 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2022
    Având în vedere:
    - prevederile art. 16-18 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 15, 16 şi 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 16, 17, 20, 21 şi 23-25 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011;
    – Adresa Direcţiei generale testare antitrafic substanţe interzise relaţii publice şi internaţionale nr. 4.160 din 6 decembrie 2021,

    în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    vicepreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă formularul-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Formularul-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de către agenţii constatatori din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, stabilite prin Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 156/2012 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 4 septembrie 2012.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
                    Doina Ofelia Melinte

    Bucureşti, 15 decembrie 2021.
    Nr. 211.
    ANEXA 1

    Seria A.N.A.D. nr. .........................
    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
    Municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39,
    sectorul 2, tel./fax 021/311.55.41
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi sancţionare a contravenţiei, încheiat astăzi, ziua ....... luna .............. anul ...................,
    Subsemnatul/Subsemnaţii, ............................................................ , având funcţia de ...................................., în calitate de agent/agenţi constatator/constatatori în cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, împuternicit/împuterniciţi prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. ........ /................, legitimaţi cu legitimaţia/legitimaţiile de control nr. .................. şi nr. .................., în urma controlului efectuat în ziua de ........... luna ............... anul ..........., ora ........., la .............................., din localitatea ................., str. .................... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..........., am constatat următoarele:
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ...........................................................................................

    Fapta/Faptele descrisă/descrise mai sus încalcă prevederea/prevederile:
    art. .......... alin. .......... din .......................... şi este/sunt sancţionată/sancţionate de art. .......... alin. .......... din .......................
    cu amendă de la ...................................... lei la ................................................. lei;
    art. .......... alin. ........ din ........................... şi este/sunt sancţionată/sancţionate de art. ........... alin. ........... din ........................
    cu amendă de la ...................................... lei la ................................................. lei;
    art. .......... alin. .......... din .......................... şi este/sunt sancţionată/sancţionate de art. .......... alin. .......... din .......................
    cu amendă de la ...................................... lei la ................................................. lei;
    art. ........ alin. ........... din .......................... şi este/sunt sancţionată/sancţionate de art. ........ alin. .......... din ............................
    cu amendă de la ...................................... lei la ................................................. lei

    şi cu următoarele sancţiuni complementare prevăzute de actul normativ de sancţionare a contravenţiei
    ..........................................................................................

    De săvârşirea acestei/acestor fapte se face vinovat(ă):
    A. persoana juridică ..........................................., înmatriculată/înregistrată în ......................... cu nr. ................., cod unic de înregistrare ........................., cu sediul în ........................, str. .......................... nr. ........, bl. .........., sc. .........., et. ........., ap. ...., judeţul/sectorul ................., reprezentată prin dl/dna ...................................., în calitate de ......................, cu domiciliul în .............., str. .................... nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ..............., posesor/posesoare al/a CI seria ........... nr. ......, eliberată de .................................. la data de ......................, CNP ............................, având funcţia de .....................;
    B. persoana fizică ............................., cu domiciliul în ............................ str. ....................... nr. ........, bl. ........., sc. ........., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..........., posesor/posesoare al/a CI/paşaport seria .......... nr. ........., eliberată/eliberat de .............. la data de .................., CNP ............................ .

    Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni:
    Contravenientul ................................................................... se amendează cu:
    1. ............ lei, conform art. ....... alin. ....... lit. ...... din ......;
    2. ............. lei, conform art. ..... alin. ..... lit. ... din .........;
    3. ......... lei, conform art. ..... alin. ...... lit. .... din .................;
    4. ....... lei, conform art. ...... alin. ....... lit. .... din ................,

    în sumă totală de ....................... lei, şi sancţiunea complementară .........................., prevăzută de art. ........ din ............ .
    Agenţi constatatori,
    ...............................................
    Martor,
    ...............................................
    Contravenient,
    ...............................................
    Seria A.N.A.D. nr. .........................
    Amenda contravenţională aplicată persoanei juridice/fizice poate fi achitată în termen de 48 de ore de la data înmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv suma de....................................lei, la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal în a cărei evidenţă fiscală se află contravenientul/organele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică.
    Dovada achitării amenzii contravenţionale se comunică Agenţiei Naţionale Anti-Doping în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.
    În termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal însoţit de înştiinţarea de plată, contravenientul poate formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
    Plângerea, împreună cu procesul-verbal, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    Alte menţiuni
    a) Menţiuni ale agentului constatator:
    ...........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    b) Obiecţii ale contravenientului cu privire la conţinutul actului de constatare:
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    Contravenientul nu se află de faţă/refuză să semneze/nu poate semna.
    Nu a fost de faţă niciun martor, deoarece...........................................
    ...........................................................................................

    Martor: Numele şi prenumele ........................................., domiciliat în localitatea ............................, str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ........, judeţul/sectorul ........., posesor al CI seria ............. nr. ........, eliberată de ............................ la data de ..............., CNP ..........................., ocupaţia ..................... locul de muncă ........................................................
    Declar că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient deoarece refuză/nu poate/nu este de faţă să semneze.
    Semnătura martorului .............................................


    Agenţi constatatori,
    ...............................................
    ...............................................
    Martor,
    ...............................................
    Contravenient,
    ...............................................
    ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
    seria A.N.A.D. nr. .....................
    Numele şi prenumele/Denumirea ..............................., cu domiciliul/sediul în ............................, str. .................... nr. ........., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul .............., CNP ................................., posesor al CI seria ....... nr. ....., eliberată de ......................... la data de ......................, CUI ..................................., înregistrată la .................................... cu nr. ................
    În baza Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ................. nr. ....................., încheiat în ziua de ........ luna ......... anul ..........., la ....................., vă comunicăm prezenta înştiinţare de plată pentru suma de ........................ lei.
    Prezenta înştiinţare de plată vi se comunică pentru opozabilitate împreună cu procesul-verbal în cauză.
    Agenţi constatatori,
    ...............................................
    ...............................................
    Martor,
    ...............................................
    Contravenient,
    ...............................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016