Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 560 din 08 Iunie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 560 din 08 Iunie 2022

Monitorul Oficial 560 din 08 Iunie 2022 (M. Of. 560/2022)

1. ORDIN nr. 3.971 din 7 iunie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

Având în vedere:- prevederile art. 23 şi 29 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 90 alin. (1) din regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare nr. 1.350 din 6.06.2022 al proiectului de ordin privind aprobarea modificării ordinului ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea ...

2. ORDIN nr. 863 din 2 iunie 2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "VIITOR PENTRU TINERII NEETs II", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs", obiectivul specific 2.1 "Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile" şi obiectivul specific 2.2 "Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.201/2020 EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

Luând în considerare:- prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 347 ...

3. ORDIN nr. 70 din 7 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. iordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul fondului pentru securitate internă şi fondului pentru azil, migraţie şi integrare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 din 10 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea ...

4. HOTĂRÂRE nr. 746 din 8 iunie 2022 pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziţionată de salariaţii Societăţii "OMV Petrom" - S.A. şi momentul la care se va realiza achiziţionarea acţiunilor de către aceştia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 9 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea societăţii naţionale a petrolului „petrom“ - s.a. bucureşti, aprobată cu modificări prin legea nr. 70/1998, cu modificările ulterioare, precum şi decizia civilă nr. 2.370 din 8.05.2019 pronunţată de Înalta curte de casaţie şi justiţie - secţia de contencios administrativ şi fiscal, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă vânzarea de către ministerul energiei a unui număr de acţiuni nominative, dematerializate, emise de societatea „omv petrom“ - s.a., reprezentând o cotă procentuală de 1% ...

5. DECIZIA nr. 174 din 24 martie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

6. DECRET nr. 879 din 8 iunie 2022 privind promulgarea Legii pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a protocolului nr. 16 la convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de românia la strasbourg la 14 octombrie 2014, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 8 iunie 2022.nr. 879.----

7. LEGE nr. 173 din 8 iunie 2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional a protocolului nr. 16 la convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin legea nr. 30/1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 135 din 31 mai 1994, adoptat la strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de românia la strasbourg la 14 octombrie 2014.art. 2(1) Înalta curte de casaţie şi justiţie poate solicita curţii europene a drepturilor omului emiterea unui aviz consultativ cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea ori aplicarea drepturilor şi libertăţilor din convenţia pentru apărarea ...

8. DECRET nr. 878 din 8 iunie 2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru ratificarea protocolului nr. 16 la convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de românia la strasbourg la 14 octombrie 2014, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 8 iunie 2022.nr. 878.----

9. PROTOCOLUL nr. 16 din 2 octombrie 2013 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

──────────ratificat prin legea nr. 172 din 8 iunie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 560 din 8 iunie 2022.──────────*) traducerepreambulstatele membre ale consiliului europei şi celelalte înalte părţi contractante la convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare „convenţia“), semnatare ale prezentului protocol,având în vedere dispoziţiile convenţiei, în special articolul 19 privind înfiinţarea curţii europene a drepturilor omului (denumită în continuare „curtea“),considerând că extinderea competenţei curţii pentru a emite avize consultative va intensifica interacţiunea dintre curte şi autorităţile naţionale şi va consolida astfel punerea în aplicare a convenţiei, ...

10. LEGE nr. 172 din 8 iunie 2022 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se ratifică protocolul nr. 16 la convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin legea nr. 30/1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 135 din 31 mai 1994, adoptat la strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de românia la strasbourg la 14 octombrie 2014.art. 2(1) cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, în conformitate cu art. 10 din protocolul nr. 16 la convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, românia declară că, pentru scopul art. 1 paragraful 1 din protocolul nr. 16, sunt desemnate următoarele instanţe naţionale:a) curtea ...

11. DECRET nr. 877 din 8 iunie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 8 iunie 2022.nr. 877.----

12. LEGE nr. 171 din 8 iunie 2022 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de către administrator pe specii şi gestionar până la data de 15 aprilie pentru specia căprior şi până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, care se pot vâna în cadrul unui fond cinegetic;"2. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016