Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 173 din 8 iunie 2022  pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 173 din 8 iunie 2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014.

    ART. 2
    (1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita Curţii Europene a Drepturilor Omului emiterea unui aviz consultativ cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea ori aplicarea drepturilor şi libertăţilor din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau din protocoalele la aceasta, în cazul în care apreciază că avizul consultativ este necesar pentru clarificarea unor aspecte ale cauzei în vederea pronunţării hotărârii:
    a) în materie civilă, când este învestită cu judecarea cauzei în recurs sau, după caz, în procedura sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
    b) în materie penală, când este învestită cu judecarea cauzei în primă instanţă ori în ultimă instanţă în căile ordinare de atac sau, după caz, în procedura sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

    (2) Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului se face de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la alin. (1), din oficiu sau la cererea unei părţi, a persoanei vătămate ori a procurorului, după dezbateri contradictorii. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă asupra sesizării prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac.
    (3) Sesizarea este întocmită în limba română şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) natura şi obiectul cauzei, precum şi o scurtă prezentare a împrejurărilor de fapt relevante;
    b) dreptul intern pertinent;
    c) aspecte privind drepturile sau libertăţile din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau protocoalele la aceasta, care sunt propuse a fi analizate prin raportare la cauza aflată în curs de soluţionare;
    d) o prezentare pe scurt a argumentelor părţilor în proces şi, după caz, ale procurorului şi ale persoanei vătămate;
    e) punctul de vedere al instanţei cu privire la aspectele semnalate, dacă este posibil şi aceasta apreciază oportun.

    (4) Sesizarea întocmită potrivit alin. (3), precum şi alte documente solicitate sau transmise în cadrul procedurii se traduc, prin grija şi pe cheltuiala Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în una dintre limbile oficiale ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. Sesizarea va fi transmisă Curţii Europene a Drepturilor Omului însoţită de această traducere.
    (5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu, poate retrage sesizarea oricând în cursul procedurii de emitere a avizului consultativ de pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, după dezbateri contradictorii, prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac.
    (6) O nouă sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru rezolvarea aceleiaşi chestiuni de principiu nu poate fi formulată în cursul aceluiaşi proces.
    (7) Dispoziţiile alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător şi în procedura sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
    (8) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate dispune suspendarea judecării cauzei până la comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română. Asupra suspendării, instanţa se pronunţă prin încheiere motivată, după dezbateri contradictorii.
    (9) În materie civilă, încheierea prevăzută la alin. (8) teza a II-a poate fi atacată, în mod separat, cu recurs la completul de 5 judecători, în termen de 3 zile de la comunicare. În cazul în care încheierea este pronunţată de un complet de 5 judecători, recursul se soluţionează de un alt complet de 5 judecători. În cazul respingerii suspendării, de la data pronunţării încheierii de respingere şi până la data împlinirii termenului de recurs sau, după caz, până la soluţionarea recursului formulat împotriva acestei încheieri nu se va face niciun act de procedură în cauză. Recursul se soluţionează de urgenţă.
    (10) În materie penală, încheierea prevăzută la alin. (8) teza a II-a poate fi atacată separat cu contestaţie la completul de 5 judecători. În cazul în care încheierea este pronunţată de un complet de 5 judecători, contestaţia se soluţionează de un alt complet de 5 judecători. Dacă instanţa nu dispune suspendarea judecării cauzei, până la împlinirea termenului de exercitare a contestaţiei sau, după caz, până la soluţionarea acesteia, în cauză nu se va îndeplini niciun act de procedură. Contestaţia se soluţionează de urgenţă. Dispoziţiile art. 425^1 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.
    (11) Până la comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română, se suspendă de drept judecarea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Încheierea de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului se publică, de îndată, pe pagina de internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, alături de încheierea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (12) Judecarea cauzei suspendate potrivit prevederilor alin. (8)-(10) sau, după caz, alin. (11) se reia din oficiu după comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română. În cazul prevăzut la alin. (5), judecarea cauzei se reia din oficiu după retragerea sesizării.
    (13) În cauzele penale, cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe perioada suspendării judecării cauzei dispuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în condiţiile alin. (8).

    ART. 3
    (1) În exercitarea competenţelor prevăzute la art. 146 lit. d) şi k) din Constituţia României, republicată, Curtea Constituţională, din oficiu, poate solicita Curţii Europene a Drepturilor Omului să emită un aviz consultativ cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea ori aplicarea drepturilor şi libertăţilor din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau din protocoalele la aceasta, ridicate într-o cauză aflată pe rolul său, în cazul în care apreciază că avizul consultativ este necesar pentru soluţionarea acesteia.
    (2) Sesizarea se face după dezbateri contradictorii, prin încheiere motivată.
    (3) Soluţionarea cauzei în faţa Curţii Constituţionale se suspendă de drept până la comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română.
    (4) Prevederile art. 2 alin. (3) şi (5), precum şi ale art. 5 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 4
    Avizul consultativ al Curţii Europene a Drepturilor Omului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) nu este obligatoriu pentru instanţa naţională.

    ART. 5
    (1) Traducerea în limba română a avizelor consultative, solicitate de instanţele române, este asigurată de Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin intermediul Institutului European din România sau prin recurgerea la servicii specializate pentru efectuarea traducerii din limbile oficiale ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, în condiţiile legii.
    (2) După comunicarea avizului consultativ de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului va solicita, de îndată, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să îl înştiinţeze în termen scurt dacă a fost soluţionată cauza în care a fost solicitată emiterea avizului.
    (3) Dacă a fost soluţionată cauza, termenul pentru realizarea traducerii este de 3 luni de la primirea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a răspunsului instanţei potrivit prevederilor alin. (2).
    (4) Dacă nu a fost soluţionată cauza, termenul pentru realizarea traducerii este de 45 de zile de la primirea răspunsului instanţei potrivit prevederilor alin. (2). Agentul guvernamental comunică, de îndată, instanţei avizul consultativ tradus în limba română.
    (5) În cazul avizului consultativ solicitat de Curtea Constituţională sau de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în procedura sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, termenul pentru realizarea traducerii este de 45 de zile de la comunicarea avizului de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
    (6) Traducerea în limba română a avizului consultativ solicitat de instanţa română se publică, în mod gratuit, în Monitorul Oficial al României, Partea I. Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului iniţiază demersurile pentru publicare în termen de 10 zile de la data primirii textului traducerii.

    ART. 6
    Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului în vederea emiterii unui aviz consultativ nu împiedică formularea ulterioară a unei cereri individuale în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în legătură cu aceeaşi cauză.

    ART. 7
    Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 509 alineatul (1), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
    "10^1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat în cauză un aviz consultativ asupra unei chestiuni de principiu privind interpretarea sau aplicarea unor drepturi şi libertăţi prevăzute de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau de protocoalele adiţionale la această convenţie, care are o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii, dacă aceasta a fost pronunţată anterior comunicării de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ, tradus în limba română;"

    2. La articolul 511, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru motivele prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 10, 10^1 şi 11, termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii sau, după caz, a avizului consultativ al Curţii Europene a Drepturilor Omului, tradus în limba română, respectiv a deciziei Curţii Constituţionale, în Monitorul Oficial al României, Partea I."    ART. 8
    Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Denumirea marginală a articolului 465 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Revizuirea în cazul hotărârilor şi avizelor Curţii Europene a Drepturilor Omului"

    2. La articolul 465, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Hotărârea definitivă pronunţată în cauza în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis un aviz consultativ poate fi supusă revizuirii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) hotărârea definitivă a fost pronunţată anterior comunicării de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ, tradus în limba română;
    b) contrarietatea dintre interpretarea din hotărârea definitivă şi cea stabilită prin aviz generează o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale şi vreuna dintre consecinţele grave ale încălcării Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta continuă să se producă şi nu poate fi remediată decât prin revizuirea hotărârii pronunţate."

    3. La articolul 465, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Cererea de revizuire, formulată potrivit alin. (1^1), se poate face cel mai târziu în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a avizului emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului."    ART. 9
    La articolul 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Agentul guvernamental poate prezenta observaţii scrise şi poate lua parte la audieri în procedurile de aviz consultativ iniţiate de o instanţă română, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, după consultarea autorităţilor interne cu competenţe în domeniul vizat de cererea de aviz."


    ART. 10
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, se va modifica în vederea asigurării numărului corespunzător de posturi al Ministerului Afacerilor Externe, în limitele bugetului aprobat, în scopul pregătirii pentru aplicarea, în limitele competenţelor Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a dispoziţiilor art. 2-6 din prezenta lege.

    ART. 11
    Prevederile prezentei legi se aplică şi proceselor şi executărilor silite în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. 12
    Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare, pentru România, a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 8 iunie 2022.
    Nr. 173.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016