Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 560 din 31 Mai 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 560 din 31 Mai 2021

Monitorul Oficial 560 din 31 Mai 2021 (M. Of. 560/2021)

5. NORMĂ din 18 mai 2021 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 707/877/828/2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 560 din 31 mai 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activităţile de operare a plajelor turistice.art. 2În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute în ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările ulterioare.art. 3Începând cu data publicării prezentului ordin, sunt permise activităţile de operare a plajelor turistice.cap. iimăsuri specifice sanitare, economice şi cerinţe pentru operarea plajelor turisticesecŢiunea 1 cerinţe speciale privind măsurile specifice sanitare, economice şi cerinţe pentru operarea ...

6. ORDIN nr. 707 din 18 mai 2021 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

Văzând referatul de aprobare nr. im 1.771 din 18.05.2021 al direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică,având în vedere prevederile art. 71 alin. (2) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei mării negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 10 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 394/2020 privind ...

7. ORDIN nr. 556 din 27 mai 2021 pentru completarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

Având în vedere:- referatul de aprobare nr 1.254 din 12.05.2021 al direcţiei farmaceutice, clawback, cost volum;– legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul ...

8. ORDIN nr. 3.858 din 27 mai 2021 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

Având în vedere:- prevederile art. 76 alin. (4) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;– referatul de aprobare nr. 3.053 din 14.05.2021,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ...

9. ORDIN nr. 607 din 28 mai 2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2021 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6 alin. (2) din ordonanţă de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ...

10. ORDIN nr. 822 din 27 mai 2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 786/2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

Luând în considerare referatul administraţiei fondului pentru mediu nr. 273/st din 21.05.2021 privind modificarea ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 786/2021 pentru modificarea şi completarea ghidului de finanţare a programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, ...

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

În prezent, art. 246 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare doar cadrele didactice membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional (cneme).având în vedere atribuţiile ministerului educaţiei în ceea ce priveşte stabilirea politicilor publice în domeniul educaţiei, precum şi faptul că la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar contractele de management încheiate pentru ocuparea unei funcţii de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar/inspectorate şcolare şi-au încetat valabilitatea în foarte multe cazuri, toate funcţiile de conducere urmând ...

12. DECIZIA nr. 114 din 23 februarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

┌──────────────────┬───────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├──────────────────┼───────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├──────────────────┼───────────────────┤│marian enache │- judecător │├──────────────────┼───────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar │ │├──────────────────┼───────────────────┤│mona-maria │- judecător ...

13. DECRET nr. 666 din 31 mai 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 393/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 2 iunie 2021, domnul mihai tudose, ...

14. DECRET nr. 665 din 31 mai 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 396/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 1 iunie 2021, domnul colonel magistrat ...

15. DECRET nr. 664 din 31 mai 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 392/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 1 iunie 2021, domnul claudiu mirel dinculescu, ...

16. DECRET nr. 663 din 31 mai 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 31 mai 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 397/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 31 mai 2021, doamna aura Şchiopu, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016