Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 552 din 30 August 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 552 din 30 August 2013

Monitorul Oficial 552 din 30 August 2013 (M. Of. 552/2013)

1.  HOTĂRÂRE nr. 28 din 21 august 2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 şi 27 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii parlamentului româniei nr. 54/2013 privind numirea membrilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară,în urma deliberărilor din şedinţa din data de 21 august 2013,consiliul autorităţii de supraveghere financiară emite următoarea hotărâre:art. 1 se aprobă regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea ...

2.  REGULAMENT nr. 3 din 21 august 2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentul regulament stabileşte norme privind autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale, în conformitate cu prevederile regulamentului (ue) nr. 648/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, denumit în continuare regulamentul (ue) nr. 648/2012, precum şi în conformitate cu prevederile normelor europene emise în aplicarea acestuia.(2) normele europene emise în aplicarea regulamentului (ue) nr. 648/2012 reprezintă regulamentele europene delegate de completare a acestuia cu privire la o serie de standarde tehnice de reglementare, regulamentele europene de punere în aplicare a unor ...

3. ORDIN nr. 579 din 28 august 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacientii acuti EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Văzând referatul de aprobare nr. en 8.422/cb 8.502 din 28 august 2013,având în vedere prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) şi c) şi ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele casei naţionale de asigurări de sănătate emit următorul ordin:art. i ordinul ministrului sănătăţii şi ...

4. ORDIN nr. 577 din 28 august 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n. 8.432 din 28 august 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 1.474 din 28 august 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014;- hotărârii guvernului nr. 413/2013 privind înfiinţarea institutului de urgenţă pentru boli cardiovasculare şi transplant târgu mureş prin reorganizarea spitalului ...

5. ORDIN nr. 561 din 20 august 2013 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n./8.408 din 28 august 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.426 din 19 august 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului ...

6. HOTARARE nr. 646 din 21 august 2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.art. 2anexele nr. 1 şi 2 la hotărârea guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, publicată în monitorul ...

7. HOTARARE nr. 610 din 14 august 2013 privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Ocna Mures, judetul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă desfiinţarea spitalului orăşenesc ocna mureş, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul ocna mureş, str. axente sever nr. 43a, judeţul alba, pentru care managementul asistenţei medicale a fost preluat de către consiliul local ocna mureş, judeţul alba.art. 2componentele bazei materiale ale spitalului orăşenesc ocna mureş achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de guvern şi ...

8. ACORD din 15 iulie 2013 de cooperare intre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Republica Socialista Vietnam EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Ministerul justiţiei din românia şi ministerul justiţiei din republica socialistă vietnam (denumite în continuare părţi),fiind convinse de rolul important pe care îl au autorităţile din domeniul justiţiei atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional,fiind conştiente de importanţa cooperării internaţionale şi de necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale,dorind să intensifice şi să îmbunătăţească buna cooperare în domeniul justiţiei între cele două ţări, au convenit următoarele:art. 1părţile îşi dezvoltă cooperarea în baza acestui acord, în conformitate cu competenţa lor şi în concordanţă cu legile naţionale, precum şi cu angajamentele internaţionale ale fiecăreia dintre părţi.art. 2prezentul acord se aplică următoarelor ...

9. HOTARARE nr. 611 din 14 august 2013 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Republica Socialista Vietnam, semnat la Bucuresti la 15 iulie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul de cooperare dintre ministerul justiţiei din românia şi ministerul justiţiei din republica socialistă vietnam, semnat la bucureşti la 15 iulie 2013. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul justiţiei,robert marius cazanciucp. ministrul afacerilor externe,radu podgorean,secretar de statbucureşti, 14 august 2013.nr. 611. acord  de cooperare între ministerul justiţiei din româniaşi ministerul justiţiei din republica socialistă vietnamministerul justiţiei din românia şi ministerul justiţiei din republica socialistă vietnam (denumite în continuare părţi),fiind convinse de rolul important pe care îl au autorităţile din domeniul justiţiei atât la ...

10. HOTARARE nr. 612 din 14 august 2013 privind recunoasterea Fundatiei IMPREUNA ca fiind de utilitate publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte fundaţia ÎmpreunĂ, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în galaţi, str. aviatorilor nr. 1, bl. u10, sc. 1, parter, ap. 1, ca fiind de utilitate publică. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  p. ministrul muncii,  familiei, protecţiei sociale   şi persoanelor vârstnice,georgeta bratu,secretar de stat   viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, daniel chiţoiu   p. ministrul delegat pentru buget,  gheorghe gherghina,secretar de statbucureşti, 14 august 2013.nr. 612. -----

11. ORDIN nr. 4.815 din 19 august 2013 privind aprobarea standardului de pregatire profesionala, a planului de invatamant si a curriculumului de pregatire profesionala de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar postliceal EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Având în vedere prevederile art. 44, 64, 65 şi 94 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă standardul de pregătire profesională de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal.(2) standardul de pregătire profesională pentru această calificare este prevăzut în anexa nr. 1.art. 2(1) se aprobă planul de învăţământ de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul ...

12. ORDIN nr. 1.033 din 28 august 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacientii acuti EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Văzând referatul de aprobare nr. en 8.422/cb 8.502 din 28 august 2013,având în vedere prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) şi c) şi ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele casei naţionale de asigurări de sănătate emit următorul ordin:art. i ordinul ministrului sănătăţii şi ...

13. ORDIN nr. 1.035 din 28 august 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n. 8.432 din 28 august 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 1.474 din 28 august 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014;- hotărârii guvernului nr. 413/2013 privind înfiinţarea institutului de urgenţă pentru boli cardiovasculare şi transplant târgu mureş prin reorganizarea spitalului ...

14. ORDIN nr. 1.032 din 28 august 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii, interimar, nr. 1.085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. e.n. 8.414 din 28 august 2013,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi art. 100-102 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) şi c) şi ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale ...

15. ORDIN nr. 1.031 din 28 august 2013 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n./8.408 din 28 august 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.426 din 19 august 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului ...

16. HOTARARE nr. 609 din 14 august 2013 pentru modificarea art. 66 alin. (2) lit. b) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 66 alineatul (2) din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 166 din 28 martie 2013, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) 1% pentru complexitatea suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie intensivă, în condiţiile stabilite prin norme." prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------p. ministrul sănătăţii,  raed arafat,secretar de stat   viceprim-ministru, ministrul finanţelor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice