Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 538 din 10 Iunie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 538 din 10 Iunie 2024

Monitorul Oficial 538 din 10 Iunie 2024 (M. Of. 538/2024)

1. ORDIN nr. 649 din 29 mai 2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

Având în vedere:- art. 241 şi art. 278 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 27, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care ...

2. ORDIN nr. 228 din 5 iunie 2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 105/2023 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, documentelor justificative, condiţiilor şi modului de implementare a intervenţiilor aferente sectorului apicol prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 141.972/2024 al direcţiei generale dezvoltare rurală - autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală, în calitate de autoritate de management pentru planul strategic pac 2023-2027,în baza prevederilor planului strategic pac 2023-2027 al româniei, aprobat prin decizia de punere în aplicare a comisiei europene nr. c (2022) 8783 din 7 decembrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) şi (6) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi ...

3. HOTĂRÂRE nr. 611 din 6 iunie 2024 privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 şi 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară bun de interes public naţional şi se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea universităţii de artă şi design din cluj-napoca, instituţie aflată în coordonarea ministerului educaţiei, a terenului cu destinaţia de spaţiu de învăţământ, având datele ...

4. HOTĂRÂRE nr. 610 din 6 iunie 2024 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare asupra Societăţii ROMAERO - S.A. Bucureşti - în insolvenţă, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2, 3 şi 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 49/2024 privind reglementarea cadrului general de preluare de către autoritatea pentru administrarea activelor statului a unor creanţe bugetare restante aflate în administrarea agenţiei naţionale de administrare fiscală asupra unor societăţi cu capital majoritar sau integral de stat,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă preluarea de către autoritatea pentru administrarea activelor statului a creanţelor bugetare asupra societăţii romaero - s.a. bucureşti - în insolvenţă, administrate de agenţia naţională de administrare fiscală, prin direcţia generală regională a finanţelor publice bucureşti, calculate şi ...

5. AMENDAMENT din 23 noiembrie 2023 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea Proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 607 din 6 iunie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 538 din 10 iunie 2024.──────────românia, ministerul finanţelorcătre: domnul carlo monticelli, guvernatorbanca de dezvoltare a consiliului europeibucureşti, 23 noiembrie 2023referitor: f/p 1573 (2006) - „proiectul privind reforma educaţiei timpurii“stimate domnule monticelli,dorim să vă informăm cu privire la progresul proiectului privind reforma educaţiei timpurii, al cărui principal obiectiv a fost acela de a îmbunătăţi infrastructura în educaţia timpurie din românia în vederea reducerii dezechilibrelor de calitate dintre zonele rurale sărace şi zonele urbane, după cum urmează: - din cele 400 de grădiniţe, 354 ...

6. HOTĂRÂRE nr. 607 din 6 iunie 2024 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2023 şi la Paris la 25 martie 2024 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea Proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la 12 iulie 2007 la bucureşti şi la 26 iulie 2007 la paris, pentru finanţarea proiectului „reforma educaţiei timpurii în românia“, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul*) convenit prin schimbul de scrisori semnate la bucureşti la 23 noiembrie 2023 şi la paris la 25 martie 2024 între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, la acordul-cadru de împrumut dintre ...

7. DECRET nr. 927 din 7 iunie 2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a deciziei (ue) 2022/197 a comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 7 iunie 2024.nr. 927.----

8. LEGE nr. 181 din 7 iunie 2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2 din 18 ianuarie 2024 privind amânarea punerii în aplicare a deciziei (ue) 2022/197 a comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 48 din 18 ianuarie 2024.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,alfred-robert simonispreŞedintele senatuluinicolae-ionel ciucĂ bucureşti, 7 iunie 2024.nr. 181.----

9. DECRET nr. 926 din 7 iunie 2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 35^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 35^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 7 iunie 2024.nr. 926.-----

10. LEGE nr. 180 din 7 iunie 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 35^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22 din 14 martie 2024 pentru modificarea art. 35^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 216 din 14 martie 2024, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂpentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 şi pentru completarea art. 3 din ordonanţa ...

11. DECRET nr. 925 din 7 iunie 2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 7 iunie 2024.nr. 925.------

12. LEGE nr. 179 din 7 iunie 2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 19 din 25 martie 2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 315 din 29 martie 2021.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,alfred-robert simonispreŞedintele senatuluinicolae-ionel ciucĂ bucureşti, 7 iunie 2024.nr. 179.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016