Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 538 din 26 August 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 538 din 26 August 2013

Monitorul Oficial 538 din 26 August 2013 (M. Of. 538/2013)

1. DECIZIE nr. 2.340 din 13 august 2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, coroborate cu dispoziţiile art. 9 din regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 22/2013, cu modificările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezenta decizie:art. 1 se numeşte comisia de examinare pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor ...

2. ORDIN nr. 4.479 din 9 august 2013 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in luna iunie 2013, incepand cu anul scolar 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

3. AMENDAMENT din 24 mai 2012 la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, asa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

Anexa banexele convenţiei, aşa cum au fost modificate de protocolul din 1988 referitor la aceastaanexa iizone, regiuni şi perioade sezoniereregula 47 - zona periodică de iarnă în emisfera sudicătextul existent al regulii 47 se înlocuieşte cu următorul:"limita de nord a zonei periodice de iarnă din emisfera sudică este astfel definită:loxodroma de la capul tres puntas de pe coasta de est a continentului american până la punctul de latitudine 34° s şi longitudine 50° v; în continuare paralela 34° s până la meridianul 16° e; în continuare loxodroma până la punctul de latitudine 36° s şi longitudine 20° e; în continuare ...

4. REZOLUTIE nr. MSC. 329(90) din 24 mai 2012 privind adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, asa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale, referitor la funcţiile comitetului,amintind în plus articolul vi din protocolul din 1988 privind convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumit în continuare protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare) referitor la procedurile de amendare,luând în considerare, la cea de-a nouăzecea sesiune a sa, amendamentele la protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, propuse şi difuzate în conformitate cu paragraful 2(a) al articolului vi din acesta,1. adoptă, în conformitate cu paragraful 2(d) al articolului vi din protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele la protocolul ...

5. ORDIN nr. 1.040 din 14 august 2013 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.329(90) a Comitetului de siguranta maritima din 24 mai 2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

Având în vedere prevederile art. vi (1) din protocolul din 1988 privind convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, la care românia a aderat prin ordonanţa guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la londra la 1 noiembrie 1974, la convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la londra la 5 aprilie 1966, şi la convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocolul încheiat la londra la 17 februarie 1978, şi ale art. 4 alin. ...

6. AMENDAMENTE din 1 octombrie 2010 privind anexa III la MARPOL EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 538 din 26 august 2013

Textul existent al anexei iii la marpol, aşa cum a fost adoptat prin rezoluţia mepc.156(55), este înlocuit de către următorul:reguli pentru prevenirea poluării cu substanţe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalatăregula 1aplicare1 dacă nu se prevede în mod expres altfel, regulile prezentei anexe se aplică tuturor navelor care transportă substanţe dăunătoare sub formă ambalată..1 În sensul prezentei anexe, substanţe dăunătoare sunt acele substanţe care sunt identificate ca poluanţi marini în codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (codul imdg) sau care respectă criteriile prevăzute în apendicele la prezenta anexă..2 În sensul prezentei anexe, expresia sub formă ambalată este definită ca ...

7. REZOLUTIA nr. MEPC. 193(61) din 1 octombrie 2010 privind acceptarea amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (Anexa III revizuita la MARPOL) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013     Comitetul pentru protectia mediului marin,     amintind articolul 38(a) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului pentru protectia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin conventiile internationale pentru prevenirea si controlul poluarii marine,     luand nota de articolul 16 al Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (de aici inainte denumita Conventia din 1973) si de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (de aici inainte denumit Protocolul din 1978) care impreuna specifica procedura de amendare a Protocolului din 1978 si confera organului competent al Organizatiei functia de a examina si de a adopta amendamente la Conventia din 1973, astfel cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78),     luand in considerare proiectul de amendamente la Anexa III la MARPOL 73/78,     1. adopta, in conformitate cu articolul 16(2)(d) al Conventiei din 1973, amendamentele la Anexa III la MARPOL 73/78, al caror text este prezentat in anexa la prezenta rezolutie;     2. stabileste, in conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Conventiei din 1973, ca amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2013, in afara cazului in care, inainte de aceasta data, cel putin o treime din parti sau partile ale caror flote comerciale reprezinta in total nu mai putin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizatiei obiectiile lor la aceste amendamente;     3. invita partile sa noteze ca, in conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Conventiei din 1973, amendamentele mentionate vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2014, dupa acceptarea lor in conformitate cu paragraful 2 de mai sus;     4. solicita secretarului general, in conformitate cu articolul 16(2)(e) al Conventiei din 1973, sa transmita tuturor partilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute in anexa;     5. solicita, in plus, secretarului general sa transmita membrilor Organizatiei care nu sunt parti la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezolutii si ale anexei sale.

AnexĂla rezoluţia mepc.193(61)   amendamente la anexa iii la marpoltextul existent al anexei iii la marpol, aşa cum a fost adoptat prin rezoluţia mepc.156(55), este înlocuit de către următorul:reguli pentru prevenirea poluării cu substanţe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalatăregula 1aplicare1 dacă nu se prevede în mod expres altfel, regulile prezentei anexe se aplică tuturor navelor care transportă substanţe dăunătoare sub formă ambalată..1 În sensul prezentei anexe, substanţe dăunătoare sunt acele substanţe care sunt identificate ca poluanţi marini în codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (codul imdg) sau care respectă criteriile prevăzute în apendicele la prezenta anexă..2 În sensul prezentei anexe, ...

8. ORDIN nr. 1.039 din 14 august 2013 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (Anexa III revizuita la MARPOL), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.193(61) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 1 octombrie 2010 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

 având în vedere prevederile art. 16 pct. (2) lit. (f) (iii) şi ale art. 16 pct. (2) lit. (g) (ii) din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocolul încheiat la londra la data de 17 februarie 1978 referitor la aceasta, la care românia a aderat prin legea nr. 6/1993,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi ...

9. HOTARARE nr. 617 din 14 august 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala LITORAL - S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, ...

10. HOTARARE nr. 616 din 14 august 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala MAMAIA - S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

11. HOTARARE nr. 135 din 16 mai 2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, aprobat prin Hotararea plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010 EMITENT: CURTEA DE CONTURI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

Având în vedere nota nr. 45.064 din 13 mai 2013 privind propunerea de modificare şi completare a regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice curţii de conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin hotărârea plenului curţii de conturi nr. 130/2010,în baza dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi (3) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 5.11 lit. d) din regulamentul propriu al plenului curţii de conturi, aprobat prin hotărârea nr. 153 din 15 decembrie 2010,în temeiul prevederilor art. 59 din legea nr. 94/1992, ...

12. ORDIN nr. 2.211 din 26 iunie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte", indicativ GP 123-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 3/2013 al comitetului tehnic de specialitate nr. 13 "performanţa energetică a clădirilor" şi procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al comitetului tehnic de coordonare generală,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii ...

13. DECRET nr. 735 din 26 august 2013 pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 10 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea prim-ministrului,preşedintele româniei decretează:articol unic se numeşte în funcţia de membru al guvernului doamna ramona-nicole mănescu, ministru al transporturilor. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 26 august 2013.nr. 735. --------

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice