Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 534 din 24 Iulie 2003 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 534 din 24 Iulie 2003

Monitorul Oficial 534 din 24 Iulie 2003 (M. Of. 534/2003)

1. ORDIN nr. 457 din 14 iulie 2003 pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) şi ale art. 9 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, vazand lista cu gradatori autorizaţi propuşi de comisia nationala de gradare a seminţelor de consum, vazand referatul de aprobare nr. 127.218 din 8 iulie 2003 al direcţiei generale de implementare şi reglementare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului, ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului emite urmãtorul ordin: ...

2. HOTARARE nr. 831 din 10 iulie 2003 privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 13 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 201/2003 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se aproba bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2002, care cuprinde atât în activ, cat şi în pasiv suma de 377.690.419 milioane lei, potrivit anexei nr. 1. art. 2 se aproba contul de execuţie a bugetului de ...

3. HOTARARE nr. 849 din 17 iulie 2003 privind trecerea unor imobile, situate in municipiul Bucuresti, din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in proprietatea privata a statului si in administrarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 8 alin. (1) şi al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 3 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 51/2002 privind mãsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clãdirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa i de risc seismic şi care prezintã pericol public, ...

4. HOTARARE nr. 854 din 17 iulie 2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru sprijinirea unor unitati de cult ce apartin cultelor religioase recunoscute in Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 3 alin. (1) din ordonanta guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 125/2002 , al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi al art. 19 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se aproba suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor cu ...

5. HOTARARE nr. 853 din 17 iulie 2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru finalizarea investitiei "Amenajare si extindere Camin Spital Liliesti - Baicoi - corp spalatorie" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 30 alin. (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi al art. 19 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se aproba suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 2,5 miliarde lei, pentru judeţul prahova, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului pe anul 2003 şi alocarea acesteia consiliului local al oraşului baicoi pentru finalizarea investiţiei "amenajare ...

6. HOTARARE nr. 852 din 17 iulie 2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Braila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 30 alin. (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi al art. 19 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se aproba suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 2 miliarde lei pentru judeţul brãila, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, şi alocarea acesteia consiliului local al municipiului ...

7. HOTARARE nr. 842 din 10 iulie 2003 pentru modificarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 300/2002 privind transmiterea cu plata a unui imobil din proprietatea Societatii Comerciale "Nazarcea-Ovidiu" - S.A. si a unui teren agricol, proprietate privata a statului, aflat in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si in folosinta Patriarhiei Romane - Arhiepiscopia Tomisului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. articol unic articolul 3 din hotãrârea guvernului nr. 300/2002 privind transmiterea cu plata a unui imobil din proprietatea societãţii comerciale "nazarcea-ovidiu" s.a. şi a unui teren agricol, proprietate privatã a statului, aflat în administrarea agenţiei domeniilor statului, în proprietatea publica a statului şi administrarea ministerului culturii şi cultelor şi în folosinta patriarhiei romane arhiepiscopia tomisului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 241 din 10 aprilie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi va ...

8. HOTARARE nr. 838 din 10 iulie 2003 privind garantarea de catre Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut intern contractat de Societatea Comerciala "Sicomed" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 27 din legea datoriei publice nr. 81/1999 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se aproba contractarea de cãtre societatea comercialã "sicomed" - s.a. a unui împrumut intern în limita sumei de 8,0 milioane dolari s.u.a., în vederea realizãrii investiţiilor necesare implementarii cerinţelor "regulilor de buna practica de fabricaţie". art. 2 ministerul finanţelor publice garanteazã în numele şi în contul statului, în proporţie de 80%, împrumutul intern în valoare de 8,0 milioane dolari s.u.a., precum ...

9. HOTARARE nr. 836 din 10 iulie 2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor de consolidare si restaurare a sinagogii din Orastie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, al art. 19 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 , precum şi al art. 3 alin. (1) din ordonanta guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 125/2002 , guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se aproba finanţarea cheltuielilor aferente lucrãrilor de consolidare şi ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 833 din 10 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valuta şi celelalte drepturi în valuta şi în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2pe lângă drepturile prevăzute la art. 1, unităţile trimitatoare suporta costul transportului în trafic internaţional, cheltuielile de chirie, întreţinere şi dotare ale locuinţei din străinătate, indemnizaţia pentru concediul de odihnă, costul ...

11. HOTARARE nr. 763 din 3 iulie 2003 privind efectuarea anchetei asupra conditiilor de viata - ACOVI EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 cheltuielile aferente realizãrii de cãtre institutul naţional de statistica a anchetei asupra condiţiilor de viata acovi, desfasurata în perioada 1-15 iunie 2003, se asigura din bugetul pe anul 2003 al institutului naţional de statistica, în limita sumei de 1.375 milioane lei. art. 2 activitatea de colectare a datelor necesare obţinerii unor informaţii statistice care sa caracterizeze evoluţia de ansamblu a diferitelor aspecte ale condiţiilor de viata ale populaţiei din românia se efectueazã ...

12. DECRET nr. 440 din 7 iulie 2003 pentru promulgarea Legii privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultura pe principiile comunitare de piata EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din constituţia româniei, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulga legea privind organizarea pieţei plantelor ornamentale şi a produselor din floricultura pe principiile comunitare de piata şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

13. LEGE nr. 305 din 8 iulie 2003 privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultura pe principiile comunitare de piata EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 24 iulie 2003

Parlamentul româniei adopta prezenta lege. art. 1 prezenta lege reglementeazã cadrul de organizare a pieţei plantelor ornamentale şi a produselor din floricultura. art. 2 prin mãsuri de organizare a producerii şi a comercializãrii produselor prevãzute la art. 1 se încurajeazã initiativele organizaţiilor profesionale şi interprofesionale din domeniu pentru îmbunãtãţirea calitãţii, a dezvoltãrii şi utilizãrii lor. art. 3 În sensul prezentei legi, autoritatea competenta a statului este ministerul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului. art. 4 (1) pentru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016