Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 533 din 22 Iunie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 533 din 22 Iunie 2020

Monitorul Oficial 533 din 22 Iunie 2020 (M. Of. 533/2020)

1. HOTĂRÂREA in 24 iulie 2018 în Cauza Societatea Profesională Notarială "Etica" împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

SecŢia a patra(cererea nr. 43.190/10)strasbourgprezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă. În cauza societatea profesională notarială „etica“ împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-un comitet compus din: paulo pinto de albuquerque, preşedinte, egidijus kūris, iulia motoc, judecători, şi andrea tamietti, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 3 iulie 2018,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.procedura1. la originea cauzei se află o cerere (nr. 43.190/10) îndreptată împotriva româniei, prin care o persoană juridică română, biroul notarial „etica“ („societatea reclamantă“), a sesizat curtea la 17 iunie 2010, în temeiul ...

2. HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/352 pentru a permite organelor de administrare sau autorităţilor competente să prevadă o flexibilitate în ceea ce priveşte perceperea taxei de utilizare a infrastructurii portuare în contextul pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 177 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/184 din 29.05.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei apreciază că modificarea regulamentului este necesară ca răspuns prompt la impactul puternic pe care pandemia covid-19 îl are asupra transportului maritim şi a sustenabilităţii financiare a operatorilor din domeniu.art. 2senatul ...

3. HOTĂRÂRE nr. 48 din 12 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistenţă financiară statelor membre şi ţărilor care negociază aderarea lor la Uniune grav afectate de o urgenţă majoră de sănătate publică - COM (2020) 114 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/103 din 9.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: a) consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ce) nr. 2.012/2002 al consiliului pentru a oferi asistenţă financiară statelor membre şi ţărilor ...

4. HOTĂRÂRE nr. 47 din 12 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, având în vedere pandemia de COVID-19 - COM (2020) 178 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/185 din 29.05.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din ...

5. HOTĂRÂRE nr. 46 din 12 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind valabilitatea anumitor certificate, licenţe şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor - COM (2020) 176 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/183 din 29.05.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei apreciază că perioada propusă pentru extinderea valabilităţii documentelor/termenelor (6 luni) trebuie să fie de maximum 6 luni (din considerente de siguranţă rutieră şi de asigurare a aplicării corespunzătoare a legislaţiei specifice ...

6. HOTĂRÂRE nr. 45 din 12 iunie 2020 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE privind drepturile omului şi democraţia 2020-2024 - JOIN (2020) 5 final şi referitoare la Propunerea comună de Recomandare a Consiliului către Consiliul European privind adoptarea unei decizii de stabilire a obiectivelor strategice ale Uniunii care trebuie urmărite prin Planul de acţiune al UE privind drepturile omului şi democraţie 2020-2024 - JOIN (2020) 6 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/178 din 28.05.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) dimensiunea drepturilor omului, pe lângă latura tradiţională, a înglobat în ultimul timp şi conotaţiile moderne legate de digitalizare sau schimbările climatice şi efectul acestora asupra mediului;b) acţiunea externă ...

7. HOTĂRÂRE nr. 44 din 12 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Sprijinirea Balcanilor de Vest pentru combaterea COVID-19 şi redresarea postpandemică - Contribuţia Comisiei în perspectiva reuniunii liderilor UE şi ai Balcanilor de Vest din 6 mai 2020 - COM (2020) 315 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/181 din 29.05.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: 1. salută reafirmarea priorităţii geostrategice a regiunii pentru ue şi a perspectivei europene, a solidarităţii faţă de regiunea balcanilor de vest - parteneri privilegiaţi ai ue, văzuţi ca parte a ...

8. HOTĂRÂRE nr. 43 din 12 iunie 2020 referitoare la Pachetul privind Semestrul European 2020 - COM (2020) 55 final - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind evaluarea guvernanţei economice - COM (2019) 651 final - Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raportul privind mecanismul de alertă 2020 - COM (2019) 653 final - Propunere de Raport comun privind ocuparea forţei de muncă al Comisiei Europene şi al Consiliului care însoţeşte Comunicarea Comisiei referitoare la strategia anuală privind creşterea durabilă 2020 - SDW (2020) 522 final - Document de lucru al Serviciilor Comisiei Raportul de ţară din 2020 privind România EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/180 din 29.05.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată:a) că acest proces de reflecţie şi rapoartele de ţară au fost publicate înainte de criza declanşată de covid-19, aşadar relevanţa acestora este în prezent diferită;b) necesitatea ajustării abordării ...

9. HOTĂRÂRE nr. 42 din 12 iunie 2020 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicare privind răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19 - JOIN (2020) 11 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/174 din 25.05.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută:a) iniţiativa team europe, abordarea generală propusă în comunicarea comună şi domeniile de acţiune identificate ca prioritare;b) distribuirea geografică echilibrată a resurselor disponibile.2. apreciază că este prioritară asigurarea unui ...

10. HOTĂRÂRE nr. 41 din 12 iunie 2020 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020: Consolidarea rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi - JOIN (2020) 7 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/164 din 15.05.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută:a) eforturile ambelor părţi pentru aducerea statelor membre ale parteneriatului către ue şi piaţa unică (de exemplu, vizele, conectivitatea energetică, coridoarele de transport etc.);b) adoptarea prezentei comunicări, reamintind că ...

11. HOTĂRÂRE nr. 40 din 12 iunie 2020 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - JOIN (2020) 4 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/165 din 15.05.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. apreciază că această nouă abordare, mai ambiţioasă, în ceea ce priveşte relaţiile uniunii cu statele africane este deosebit de importantă, atât din perspectivă securitară, pentru generarea unei vecinătăţi stabile, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016