Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 53 din 19 Ianuarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 53 din 19 Ianuarie 2023

Monitorul Oficial 53 din 19 Ianuarie 2023 (M. Of. 53/2023)

1. NORMĂ TEHNICĂ din 18 ianuarie 2023 privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 3 din 18 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 53 din 19 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1prezenta normă tehnică stabileşte cerinţele tehnice minimale pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice la reţelele electrice de interes public.art. 2prezenta normă tehnică stabileşte modul de desfăşurare şi etapele procesului de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare, precum şi conţinutul testelor de verificare a conformităţii instalaţiilor de stocare cu cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public.secŢiunea a 2-adomeniu de aplicareart. 3(1) cerinţele tehnice de racordare stabilite în ...

2. ORDIN nr. 3 din 18 ianuarie 2023 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (2) lit. d) din regulamentul (ue) 2019/943 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare), precum şi ale art. 36 alin. (7) lit. v) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu ...

3. ORDIN nr. 743 din 18 ianuarie 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.505/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2023 EMITENT: Ministerul Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea ...

4. ORDIN nr. 30 din 11 ianuarie 2023 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2022" EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 10 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între ...

5. DECIZIE nr. 14 din 19 ianuarie 2023 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

Având în vedere propunerea ministrului sănătăţii formulată prin adresa nr. 603 din 13 ianuarie 2023, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/248 din 13 ianuarie 2023,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 286 alin. (1) lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul celea cristian-georgică se numeşte în calitate de membru în consiliul de administraţie al casei naţionale de asigurări de sănătate pentru ...

6. HOTĂRÂRE nr. 43 din 18 ianuarie 2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara", lucrare de utilitate publică de interes naţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „realizare conexiune feroviară cu aeroportul internaţional traian vuia timişoara“, lucrare de utilitate publică de interes naţional, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, planul naţional de redresare şi rezilienţă (pnrr), de la bugetul de stat prin bugetul ministerului transporturilor şi infrastructurii şi din veniturile ...

7. HOTĂRÂRE nr. 42 din 18 ianuarie 2023 privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, în vederea asigurării protecţiei populaţiei în contextul conflictului din Ucraina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3^1, art. 4^1 alin. 2, art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3, art. 8 alin. 3 şi al art. 13 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către românia a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru ucraina, constând în cantităţile de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 412.387,20 lei, fără tva, exclusiv transportul.art. 2administraţia naţională a rezervelor de stat şi ...

8. HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 6 din hotărârea guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din românia în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1048 din 9 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatele (3)-(6) se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:"(3) În cadrul programului operaţional educaţie şi ocupare, autoritatea de ...

9. HOTĂRÂRE nr. 38 din 18 ianuarie 2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia", judeţul Ilfov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală bucureşti - lărgire la 4 benzi dn 1a şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între centura bucureşti şi intersecţia cu şoseaua chitila-mogoşoaia“, judeţul ilfov, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii, prevăzut la art. 1, se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin programul operaţional ...

10. HOTĂRÂRE nr. 37 din 18 ianuarie 2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reparaţie capitală Pod pe DN 3B km 0 + 822 peste Canal la Călăraşi", judeţul Călăraşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „reparaţie capitală pod pe dn 3b km 0 + 822 peste canal la călăraşi“, judeţul călăraşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor şi infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum ...

11. ORDONANŢĂ nr. 4 din 18 ianuarie 2023 privind stabilirea destinaţiei unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.3 din legea nr. 365/2022 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicsumele prevăzute la art. xx alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se fac venit la bugetul de stat.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:viceprim-ministru,kelemen hunorministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,cseke attila-zoltánp. ministrul finanţelor,alin chitu,secretar de statbucureşti, 18 ianuarie 2023.nr. 4.----

12. DECIZIA nr. 502 din 2 noiembrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (4) şi ale art. 465 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016