Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 515 din 22 Iunie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 515 din 22 Iunie 2018

Monitorul Oficial 515 din 22 Iunie 2018 (M. Of. 515/2018)

3.  ORDIN nr. 604 din 22 mai 2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) hotărârea guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 ...

4.  ORDIN nr. 397 din 5 iunie 2018 privind încetarea aplicabilităţii Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (6) din normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, ministrului finanţelor publice, preşedintelui institutului naţional de statistică, directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară şi al preşedintelui autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 289/147/7.325/2017/ 437/1.136/2018/1.588/2017/3/2018,în temeiul art. 3 alin. ...

5.  ORDIN nr. 1.263 din 17 mai 2018 pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor regulamentului de punere în aplicare (ue) 2018/503 al comisiei de modificare a regulamentului (ce) nr. 684/2009 de implementare a directivei 2008/118/ce a consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, luând în considerare calendarul de implementare al emcs şi specificaţiile funcţionale ale sistemului destinat urmăririi deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize prin implementarea sistemului informatizat,ţinând cont de avizul conform al ministerului ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 iunie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM(2018) 321 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/297 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 iunie 2018, camera deputaţilor:1. subliniază necesitatea concretizării agendei pozitive propuse de preşedintele comisiei europene şi asupra căreia au convenit liderii statelor membre ale ue, precum şi reflectarea acesteia în viitorul cadru financiar multianual.2. recomandă alocarea ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 iunie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase COM(2018) 233 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/283, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 5 iunie 2018, camera deputaţilor:1. recomandă ca măsurile ce vizează reforma şi rezilienţa sistemelor de sănătate să ia în considerare şi includerea datelor referitoare la domenii conexe, care ar reprezenta oportunităţi de acţiune sinergică, cum ar ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 39 din 18 iunie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/282 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 5 iunie 2018, camera deputaţilor:1. recomandă sporirea eforturilor comisiei europene şi a parlamentelor statelor membre ale ue pentru a se asigura un cadru de concurenţă solid pe piaţa unică, pentru a se combate monopolurile şi pentru încurajarea întreprinderilor ...

9.  DECRET nr. 488 din 19 iunie 2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 19 iunie 2018.nr. 488.----

10.  LEGE nr. 147 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 31 ianuarie 2018.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlase p. preŞedintele senatului,adrian ŢuŢuianubucureşti, 20 iunie 2018.nr. 147.----

11.  DECRET nr. 486 din 19 iunie 2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 19 iunie 2018.nr. 486.-----

12.  LEGE nr. 145 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 260 din 23 martie 2018, cu următoarea completare:- la articolul i, după punctul 67 se introduc şase noi puncte, punctele 68-73, cu următorul cuprins:"68. după articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 294^1, cu următorul cuprins:art. 294^1plata tva aferentă mijloacelor de transport înstrăinate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora, precum şi de cetăţenii străini cu statut diplomatic sau ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice