Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 514 din 22 Iunie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 514 din 22 Iunie 2018

Monitorul Oficial 514 din 22 Iunie 2018 (M. Of. 514/2018)

1. HOTĂRÂRE nr. 431 din 21 iunie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alexandria, judeţul Teleorman EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 3.937 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

2. NORME METODOLOGICE din 14 mai 2018 de punere în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 2.047 din 14 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 514 din 22 iunie 2018.──────────art. 1Înregistrarea asociaţiilor şi fundaţiilor se face la nivelul serviciului de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă (scrpmmt).art. 2se organizează la nivelul ministerului finanţelor publice (mfp) registrul de evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.art. 3pentru a fi luată în evidenţă, o asociaţie sau fundaţie trebuie să activeze în domeniul de activitate al mfp.art. 4(1) luarea în evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor interesate se face pe baza unui ...

3. ORDIN nr. 2.047 din 14 mai 2018 pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

Având în vedere prevederile art. 51 şi 52 din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1se desemnează serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă să ţină evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera de competenţă a ministerului finanţelor publice, să acorde avizul pentru înscrierea acestora în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi să intermedieze colaborarea ...

4. HOTĂRÂRE nr. 432 din 21 iunie 2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanţarea cheltuielilor privind administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2018 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 5.000 mii lei, la capitolul 51.01 „autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 20 „bunuri şi servicii“, pentru finanţarea cheltuielilor privind administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, potrivit prevederilor art. ...

5. DECIZIA nr. 157 din 27 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 420 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

┌───────────────────┬──────────────────┐│petre lăzăroiu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│simona-maya ...

6. HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 mai 2018 privind modificarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 2/2014 EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

Având în vedere desfăşurarea lucrărilor celui de-al xvii-lea congres anual al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti,în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) şi ale art. 32 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din statutul uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin hotărârea congresului extraordinar al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 95 alin. (5) din regulamentul de punere în aplicare a legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin ...

7. HOTĂRÂRE nr. 11 din 11 mai 2018 privind modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

Având în vedere desfăşurarea lucrărilor celui de-al xvii-lea congres anual al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti,în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) şi ale art. 32 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din statutul uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin hotărârea congresului extraordinar al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 95 alin. (5) din regulamentul de punere în aplicare a legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin ordinul ...

8. NORMĂ nr. 10 din 5 iunie 2018 pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 5 lit. a) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară ...

9. ORDIN nr. 3.915 din 7 iunie 2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

În temeiul art. 22 din ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului naţional pentru finanţarea Învăţământului superior, cu modificările ulterioare,şi al hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. iordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea consiliului naţional pentru finanţarea Învăţământului superior, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 460 din 25 iunie 2015, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, punctul 15 va avea următorul cuprins:"15. onofrei mihaela - universitatea «alexandru ioan cuza» din iaşi;"2. ...

10. ORDIN nr. 1.947/C din 29 mai 2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi (5) din legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din administraţia naţională a penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 41 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/c/2013 pentru aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna şi ...

11. ORDIN nr. 627 din 13 iunie 2018 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 147.388/ic/06.06.2018, în temeiul prevederilor art. 5 şi ale art. 53 din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. ianexele nr. 1-5 la ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al româniei în fonduri de vânătoare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 317 din 14 mai 2002, cu modificările şi completările ...

12. DECRET nr. 487 din 19 iunie 2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 19 iunie 2018.nr. 487.-----

13. LEGE nr. 146 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 4 din 15 februarie 2018 privind modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 152 din 19 februarie 2018, cu următoarele completări:1. la articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. la articolul 2 alineatul (1), litera r) se modifică şi va ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice