Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 510 din 19 Iulie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 510 din 19 Iulie 2011

Monitorul Oficial 510 din 19 Iulie 2011 (M. Of. 510/2011)

1. NORME METODOLOGICE din 24 iunie 2011 privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, altele decat irigatiile EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) lit. b) şi art. 67 din legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 90 din anexa la hotãrârea guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificãrile ulterioare, prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementeazã modul de stabilire a structurii tarifelor pentru servicii de îmbunãtãţiri funciare, altele decât irigaţiile, modalitatea de ajustare periodicã a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor şi termenul ...

2. ORDIN nr. 157 din 24 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, altele decat irigatiile EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Vãzând referatul de aprobare nr. 71.343 din 2 iunie 2011 al direcţiei generale politici în sectorul vegetal,în baza art. 66 şi 67 din legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a art. 90 din normele metodologice de aplicare a legii îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.872/2005, cu modificãrile ulterioare,în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin.art. 1se aprobã normele metodologice privind calculul ...

3. ORDIN nr. 13.026 din 23 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructura critica nationala - "Securitate nationala" EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 18/2011,în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi ...

4. ORDIN nr. 150 din 10 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructura critica nationala - "Securitate nationala" EMITENT: SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 18/2011,în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi ...

5. ORDIN nr. 111 din 1 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructura critica nationala - "Securitate nationala" EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 18/2011,în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi ...

6. ORDIN nr. 107.101 din 15 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructura critica nationala - "Securitate nationala" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 18/2011,în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi ...

7. ORDIN nr. 10.216 din 7 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructura critica nationala - "Securitate nationala" EMITENT: SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 18/2011,în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi ...

8. DECRET nr. 648 din 8 iulie 2011 pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenta comunei Racu, judetul Harghita, in Garciu EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind schimbarea denumirii satului satu nou din componenţa comunei racu, judeţul harghita, în gârciu şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂnieitraian bÃsescubucureşti, 8 iulie 2011.nr. 648.----------

9.  LEGE nr. 164 din 11 iulie 2011 privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 din 19 iulie 2011

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1denumirea satului satu nou din componenţa comunei racu, judeţul harghita, se schimbă în gârciu.art. 2anexa la legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului republicii socialiste românia, republicată în buletinul oficial, partea i, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.art. 3poziţia 47 coloana 2 punctul 5 din anexa nr. 1/12 la normele de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.206/2001, publicată în ...

10. DECRET nr. 632 din 4 iulie 2011 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru completarea legii nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.   preŞedintele romÂniei  traian bÃsescubucureşti, 4 iulie 2011.nr. 632. ----------

11. LEGE nr. 154 din 5 iulie 2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege articol uniclegea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 34, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:"(2) uniunea naţionalã a executorilor judecãtoreşti va înfiinţa şi va administra, în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, registrul electronic de publicitate a vânzãrii bunurilor supuse executãrii silite, ce va funcţiona ca un sistem informatic prin intermediul cãruia toţi executorii judecãtoreşti vor ...

12. DECRET nr. 626 din 4 iulie 2011 pentru promulgarea Legii privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind desfiinţarea unor instanţe judecãtoreşti şi a parchetelor de pe lângã acestea şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.   preŞedintele romÂniei  traian bÃsescubucureşti, 4 iulie 2011.nr. 626. -----------

13. LEGE nr. 148 din 5 iulie 2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.art. 1(1) instanţele judecãtoreşti şi parchetele de pe lângã acestea prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta lege se desfiinţeazã.(2) posturile din cadrul instanţelor şi al parchetelor prevãzute la alin. (1) se transferã, cu prioritate, la instanţele şi parchetele care preiau competenţa teritorialã a instanţei şi parchetului desfiinţat ori, în funcţie de necesitãţi, la alte instanţe sau parchete.(3) ministerul justiţiei, cu avizul conform al consiliului superior al magistraturii, va stabili modul de distribuire a posturilor de judecãtor şi procuror prevãzute la alin. (2), prin modificarea corespunzãtoare a statelor de funcţii şi de personal.art. 2(1) ...

14. AMENDAMENT din 18 februarie 2011 convenit prin scrisoarea semnata la Paris la 9 februarie 2011 si la Bucuresti la 18 februarie 2011, intre Guvernul Romaniei si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internationala, succesoare a Bancii Japoniei pentru Cooperare Internationala, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Japoniei pentru Cooperare Internationala privind Proiectul de reducere a poluarii la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

AgenŢia japoniei pentru cooperare internaŢionalĂbiroul jica din franţastr. sainte anne nr. 8, 75001, paris, franţatel: +33-1-4020-0421fax: +33-1-4020-9768   data: 9 februarie 2011   ref: jica (fr) 2010-124domnului gheorghe ialomiţianu,ministru,ministerul finanţelor publicestr. apolodor nr. 17sectorul 5, bucureştiromâniaref.: notificare privind amendarea acordului de împrumut pentru proiectul de reducere a poluãrii la termocentrala turceni (a/i nr. rom-p4)domnule ministru,referitor la scrisoarea dumneavoastrã din data de 29 decembrie 2010, vã informãm prin prezenta scrisoare cã nu avem obiecţii privind amendarea acordului de împrumut mai sus menţionat dupã cum se aratã mai jos, în conformitate cu prevederile relevante ale acordului de împrumut privind proiectul menţionat, datat 31 martie 2005, (a/Î ...

15. HOTARARE nr. 702 din 13 iulie 2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Paris la 9 februarie 2011 si la Bucuresti la 18 februarie 2011, intre Guvernul Romaniei si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internationala, succesoare a Bancii Japoniei pentru Cooperare Internationala, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Japoniei pentru Cooperare Internationala privind Proiectul de reducere a poluarii la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 5 din legea nr. 257/2005 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca japoniei pentru cooperare internaţionalã privind proiectul de reducere a poluãrii la termocentrala turceni, semnat la bucureşti la 31 martie 2005,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnatã la paris la 9 februarie 2011 şi la bucureşti la 18 februarie 2011, între guvernul româniei şi agenţia japoniei pentru cooperare internaţionalã, succesoare a bãncii japoniei pentru cooperare internaţionalã, la acordul de împrumut dintre românia şi banca japoniei pentru cooperare internaţionalã privind proiectul de ...

16. DECRET nr. 617 din 4 iulie 2011 pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Statutului personalului aeronautic din aviatia militara a Romaniei, aprobat prin Legea nr. 35/1990 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind modificarea şi completarea statutului personalului aeronautic din aviaţia militarã a româniei, aprobat prin legea nr. 35/1990, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.   preŞedintele romÂniei  traian bÃsescubucureşti, 4 iulie 2011.nr. 617.-------------

17. LEGE nr. 139 din 5 iulie 2011 privind modificarea si completarea Statutului personalului aeronautic din aviatia militara a Romaniei, aprobat prin Legea nr. 35/1990 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unicstatutul personalului aeronautic din aviaţia militarã a româniei, aprobat prin legea nr. 35/1990, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 134 din 5 decembrie 1990, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - prezentul statut reglementeazã activitãţile aeronautice militare, categoriile de personal aeronautic din ministerul apãrãrii naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfãşoarã activitãţi aeronautice militare, îndatoririle şi drepturile acestuia."2. articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 2. - personalul aeronautic din ministerul apãrãrii naţionale şi din alte ...

18. ORDIN nr. M.37 din 17 mai 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructura critica nationala - "Securitate nationala" EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 18/2011,în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din legea nr. 14/1992 privind organizarea şi ...

19. REGULAMENT nr. 7 din 6 iulie 2011 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

Având în vedere prevederile:- art. 22 alin. (1) şi art. 36 alin. (1) din legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedã electronicã;- art. 8 lit. b), art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 22 alin. (4^1) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi recomandãrile emise de financial action task force on money laundering;- art. 17 alin. (1) şi (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice