Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 498 din 29 Mai 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 498 din 29 Mai 2024

Monitorul Oficial 498 din 29 Mai 2024 (M. Of. 498/2024)

1. REGULAMENT din 24 mai 2024 de organizare şi funcţionare a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.912 din 24 mai 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 498 din 29 mai 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor, potrivit legii.(2) pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor se constituie, în funcţie de obiectul contestaţiilor, câte o comisie de soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare comisia de contestaţii, care funcţionează ca ...

2. ORDIN nr. 2.912 din 24 mai 2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

În conformitate cu prevederile art. 55^1 din legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2direcţia patrimoniu cultural şi direcţia economică din cadrul ministerului culturii vor duce ...

3. ORDIN nr. 2.897 din 21 mai 2024 pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", cu sediul în municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

În baza propunerii comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor nr. 2.775 din 14.05.2024,în conformitate cu prevederile art. 12 şi 18 din criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi (4) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.art. 1se reacreditează muzeul naţional de istorie naturală „grigore antipa“, cu sediul în ...

4. ORDIN nr. 2.896 din 21 mai 2024 pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Istorie a României, cu sediul în municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

În baza propunerii comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor nr. 2.582 din 14.05.2024,în conformitate cu prevederile art. 12 şi 18 din criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi (4) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.art. 1se reacreditează muzeul naţional de istorie a româniei, cu sediul în municipiul ...

5. ORDIN nr. 633 din 28 mai 2024 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

Având în vedere:- directiva 2003/87/ce a parlamentului european şi a consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul uniunii şi de modificare a directivei 96/61/ce, cu modificările şi completările ulterioare; – regulamentul de punere în aplicare (ue) 2020/1.001 al comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a directivei 2003/87/ce a parlamentului european şi a consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice ...

6. ORDIN nr. M.106 din 24 mai 2024 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.121/2010 pentru aprobarea Normelor privind consumurile de combustibili pentru încălziri centrale, ventilaţii şi activităţi administrativ-gospodăreşti în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 17, art. 64 alin. (1) şi ale art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se abrogă ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.121/2010 pentru aprobarea normelor privind consumurile de combustibili pentru încălziri centrale, ventilaţii şi activităţi administrativ-gospodăreşti în unităţile militare ale ministerului apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 774 şi 774 bis ...

7. DECIZIE nr. 183 din 29 mai 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

Având în vedere propunerea formulată de ministerul educaţiei prin adresa nr. 10.497 din 22 mai 2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/17.601/m.a. din 22 mai 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 21.257/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 16 iunie 2024, doamna ioana lazăr, şef serviciu, ...

8. DECIZIE nr. 182 din 29 mai 2024 privind detaşarea domnului Pârvu Dumitru-Viorel din funcţia publică de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în funcţia publică vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

Având în vedere propunerea formulată de agenţia naţională pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate nr. 1.915 din 7 mai 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.220 din 8 mai 2024 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/16.335/m.a. din 13 mai 2024, adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 20.265/2024, precum şi acordul scris al domnului pârvu dumitru-viorel înregistrat cu nr. 1.914 din 7 mai 2024,în temeiul dispoziţiilor art. 29, art. 502 alin. (1) lit. b) şi alin. (6), art. 505 alin. (1)-(6) şi (8) şi art. 530 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, ...

9. HOTĂRÂRE nr. 78 din 27 mai 2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asigurarea viitorului nostru - Obiectivul climatic al Europei pentru 2040 şi calea către neutralitatea climatică până în 2050 pentru o societate durabilă, justă şi prosperă - COM (2024) 63 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/161 din 23.05.2024,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei apreciază că:1. procesul de decarbonizare va reduce în mod semnificativ dependenţa de combustibili fosili, atenuând efectele negative ale creşterii preţurilor şi intensificând utilizarea tehnologiilor curate, contribuind la consolidarea autonomiei ...

10. HOTĂRÂRE nr. 77 din 27 mai 2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către o gestionare industrială ambiţioasă a carbonului de către UE - COM (2024) 62 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/164 din 23.05.2024,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că:a) este esenţială elaborarea unui cadru comun şi cuprinzător de politici şi investiţii pentru gestionarea industrială a carbonului pentru a realiza neutralitatea climatică până în 2050 şi pentru a ...

11. HOTĂRÂRE nr. 76 din 27 mai 2024 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Arabe Egipt - COM (2024) 461 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/160 din 23.05.2024,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de decizie a parlamentului european şi a consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare republicii arabe egipt - com (2024) 461 final - respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. ...

12. HOTĂRÂRE nr. 75 din 27 mai 2024 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a materialelor care conţin abuzuri sexuale asupra copiilor şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (reformare) - COM (2024) 60 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/162 din 23.05.2024,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a materialelor care conţin abuzuri sexuale asupra ...

13. HOTĂRÂRE nr. 74 din 27 mai 2024 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/38/CE în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea comitetelor europene de întreprindere şi asigurarea respectării efective a drepturilor la informare şi consultare la nivel transnaţional - COM (2024) 14 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/154 din 14.05.2024, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 2009/38/ce în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea comitetelor europene de întreprindere şi asigurarea respectării ...

14. HOTĂRÂRE nr. 73 din 27 mai 2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2021/2.115 şi (UE) 2021/2.116 în ceea ce priveşte standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu, schemele pentru climă, mediu şi bunăstarea animalelor, modificările planurilor strategice PAC, revizuirea planurilor strategice PAC şi derogările de la controale şi sancţiuni - COM (2024) 139 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/163 din 23.05.2024,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că: a) propunerea de regulament se întemeiază pe art. 43 alin. (2) din tfue, deoarece regulamentul modifică regulamentele (ue) 2021/2.115 şi 2021/2.116, care se bazează în principal pe acest ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016