Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 495 din 19 Mai 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 495 din 19 Mai 2022

Monitorul Oficial 495 din 19 Mai 2022 (M. Of. 495/2022)

1. CIRCULARĂ nr. 14 din 17 mai 2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei este de 7,25% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 17 mai 2022.nr. 14.-----

2. CIRCULARĂ nr. 13 din 17 mai 2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2022 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15-17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2022, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,21% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 17 mai 2022.nr. 13.----

3. ORDIN nr. 281 din 9 mai 2022 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale relaţii contractuale nr. drc 321 din 9.05.2022 şi al direcţiei generale medic-şef din cadrul casei naţionale de asigurări de sănătate nr. mssm 1.640 din 9.05.2022,în temeiul dispoziţiilor:- art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii ...

4. ORDIN nr. 1.402 din 13 mai 2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

Văzând referatul direcţiei generale resurse umane, structuri şi politici salariale, serviciul management şi structuri sanitare, biroul management drepturi salariale nr. ar 8.031 din 13.05.2022,având în vedere adresele nr. r-646 din 3.09.2021, nr. 3.843 din 7.09.2021, nr. r-768 din 13.10.2021, nr. r-106 din 28.01.2022 şi nr. r-215 din 9.03.2022 înregistrate la ministerul sănătăţii cu nr. reg 1/21.048 din 8.09.2021, nr. smss 1.354 din 13.09.2021, nr. smss 2.065 din 15.10.2021, nr. smss 744 din 1.02.2022 şi nr. smss 1.617 din 10.03.2022,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu ...

5. HOTĂRÂRE nr. 649 din 11 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1205 din 10 decembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. articolul 4 se abrogă. 2. la anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(5) celelalte componente ale raportului de evaluare internă se transmit în format electronic, prin încărcarea pe platforma digitală, gestionată de aracip, conform instrucţiunilor periodice ...

6. HOTĂRÂRE nr. 638 din 11 mai 2022 privind trecerea unei suprafeţe de 5,1059 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

Având în vedere sentinţa civilă nr. 698 din 20.12.2016 pronunţată de judecătoria zimnicea în dosarul nr. 2.400/229/2013*, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 681 din 14.09.2017 pronunţată de tribunalul teleorman,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 6 alin. (5) din legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 288 alin. (1), art. 299, art. 361 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 362 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind ...

7. HOTĂRÂRE nr. 637 din 11 mai 2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Harghita, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un bun imobil în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru unele bunuri ...

8. DECRET nr. 810 din 18 mai 2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru contribuţia importantă avută în demersurile de promovare a imaginii ţării noastre în regatul spaniei, precum şi a relaţiilor bilaterale de prietenie şi colaborare pe multiple planuri,preşedintele româniei decretează:articol unicse conferă ordinul meritul cultural în grad ...

9. DECRET nr. 809 din 18 mai 2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea ordinului şi medaliei naţionale pentru merit, aprobată prin legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru contribuţia importantă avută în demersurile de promovare a imaginii ţării noastre în regatul spaniei, precum şi a relaţiilor bilaterale de prietenie şi colaborare pe ...

10. DECRET nr. 808 din 18 mai 2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 61 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) şi p) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 20/2022,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna maria-larisa moldovan se eliberează din funcţia de procuror la parchetul de pe lângă judecătoria sânnicolau mare şi se numeşte ...

11. DECRET nr. 807 din 18 mai 2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 61 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) şi p) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 18/2022,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna cristina gârda se eliberează din funcţia de procuror la parchetul de pe lângă judecătoria galaţi şi se numeşte în funcţia de ...

12. DECRET nr. 806 din 18 mai 2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 61 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) şi p) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 16/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna ramona elena nicolescu se eliberează din funcţia de ...

13. DECRET nr. 805 din 18 mai 2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 61 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) şi p) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 13/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna luminiţa Ştefania buzatu se eliberează din funcţia de ...

14. DECRET nr. 804 din 18 mai 2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 61 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) şi p) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 12/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna mihaela-gabriela moşteanu se eliberează din funcţia de procuror ...

15. DECRET nr. 803 din 18 mai 2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 61 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) şi p) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 6/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul tiberiu-bogdan marin se eliberează din funcţia de procuror ...

16. HOTĂRÂRE nr. 43 din 18 mai 2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetăţenilor: un plan de acţiune pentru economia socială - COM(2021) 778 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/259 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 10 mai 2022, camera deputaţilor:1. susţine planul de acţiune pentru economia socială în vederea construirii unei economii în serviciul cetăţenilor;2. recomandă înfiinţarea unui mecanism de sprijinire a investiţiilor private în economia socială la nivelul uniunii europene, adaptat proiectelor ...

17. HOTĂRÂRE nr. 42 din 18 mai 2022 privind propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învăţare - COM(2021) 773 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/258 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 10 mai 2022, camera deputaţilor:1. susţine propunerea de recomandare a consiliului privind conturile personale de învăţare;2. atrage atenţia că învăţarea nonformală, informală şi autodidactă prezintă atractivitate pentru adulţi şi se pretează pentru o gamă largă de activităţi educative ...

18. HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 mai 2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională - COM(2021) 770 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/239 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 4 mai 2022, camera deputaţilor:1. susţine recomandarea privind abordarea europeană a microcertificatelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională;2. atrage atenţia asupra faptului că termenul final pentru aplicarea unui sistem european de microcertificare în ...

19. HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 mai 2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, alimentaţie, natură şi climă - COM(2021) 699 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/240 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 4 mai 2022, camera deputaţilor:1. susţine obiectivele şi acţiunile prevăzute de strategia ue privind solul pentru 2030 referitoare la valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, alimentaţie, natură şi climă;2. susţine stabilirea unui cadru juridic adecvat la nivelul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016