Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 478 din 13 Mai 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 478 din 13 Mai 2022

Monitorul Oficial 478 din 13 Mai 2022 (M. Of. 478/2022)

3.  PROCEDURĂ DE LUCRU din 29 aprilie 2022 a Comisiei tehnice comune EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 674/4.008/i.g./2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 478 din 13 mai 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură stabileşte atribuţiile şi funcţionarea comisiei tehnice comune (denumită în continuare ctc) constituite la nivelul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei (denumit în continuare mdlpa) şi la nivelul inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă (denumit în continuare igsu), în conformitate cu prevederile art. 12^1 din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2ctc are ca scop principal emiterea de îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare, a metodologiilor şi a ...

4.  ORDIN nr. 674 din 29 aprilie 2022 pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

În conformitate cu prevederile art. 12^1 din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 12 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021, ale art. 41 alin. (2) din ...

5.  CUANTUM TOTAL din 13 mai 2022 publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2021denumirea partidului politic: alianŢa renaŞterea naŢionalĂsediul partidului politic: timişoara, piaţa plevnei nr. 4, judeţul timiş ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al ...

6.  ORDIN nr. 2.681 din 1 martie 2022 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Buna Vestire 7, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având codul LMI IS-II-m-B-03762 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

Constatând că imobilul din municipiul iaşi, str. buna vestire 7, figurează în continuare în lista monumentelor istorice, aprobată prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea listei monumentelor istorice, actualizată, şi a listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, la nr. crt. 905, cu denumirea casă, având codul lmi is-ii-m-b-03762, deşi conform adresei direcţiei monumentelor istorice - ministerul culturii, emisă cu nr. 3.025 din 11 ianuarie 1999 în şedinţa din data de 25 noiembrie 1998, comisia naţională a monumentelor istorice a declasat imobilul,având în vedere referatul nr. 2.335 din 22 aprilie 2020 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii ...

7.  ORDIN nr. 323 din 3 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

Având în vedere:- dispoziţiile art. 21 alin. (1) lit. a) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (2) lit. b) din legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare al direcţiei preţuri, tarife nr. 954.172/2022,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice - a.n.r.s.c., aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 619 din 4 mai 2022 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului, precum şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud km 52+700 - km 100+900" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

Având în vedere art. 28 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288, art. 296 alin. (1), art. 298 şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 617 din 4 mai 2022 privind acordarea cetăţeniei române doamnei M. A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română doamnei m.a.──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:viceprim-ministru, kelemen hunorministrul sportului,novák carol-eduardbucureşti, 4 mai 2022.nr. 617.----

10.  HOTĂRÂRE nr. 616 din 4 mai 2022 privind acordarea cetăţeniei române doamnei D. M. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română doamnei d.m. ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:viceprim-ministru, kelemen hunorministrul sportului,novák carol-eduardbucureşti, 4 mai 2022.nr. 616.----

11.  HOTĂRÂRE nr. 615 din 4 mai 2022 privind aprobarea închirierii imobilelor 3526 şi 3169 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă închirierea imobilelor 3526 şi 3169 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării unor activităţi de păşunat.(2) Închirierea imobilelor prevăzute la alin. ...

12.  DECIZIA nr. 82 din 3 martie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) şi ale capitolului II "Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor" din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016