Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 323 din 3 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 323 din 3 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
    Având în vedere:
    - dispoziţiile art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul de aprobare al Direcţiei preţuri, tarife nr. 954.172/2022,

    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale operatorilor"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale operatorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. În anexă, titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "METODOLOGIE
    de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale operatorilor"

    4. În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezenta metodologie are ca scop reglementarea economică a preţurilor şi tarifelor prevăzute la art. 35 alin. (4) teza I, alin. (8)-(10), art. 36 alin. (4) şi art. 37^5 alin. (4) lit. h) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. În anexă, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor pentru serviciile/activităţile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate/prestate de către operatorii/operatorii regionali, precum şi al tarifului pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, prestat de către operatorii/operatorii regionali, prin intermediul sistemelor publice realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale acestora."

    6. În anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Prezenta metodologie se aplică la stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile/activităţile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizate/prestate de următoarele categorii de operatori:
    a) operatori de tip servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, care furnizează/prestează, în gestiune directă, servicii/activităţi prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate integral de la bugetul local;
    b) operatori/operatori regionali de tip societăţi, cu capital social integral public, care furnizează/prestează, în gestiune directă, servicii/activităţi prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate integral de la bugetul local;
    c) operatori de tip societăţi, cu capital social privat sau mixt, care furnizează/prestează, în gestiune delegată, servicii/activităţi prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale acestora.
    (2) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor furnizate/prestate de operatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor furnizate/prestate de operatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. c) se avizează de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot aproba preţuri şi tarife diferite de cele avizate de A.N.R.S.C., cu condiţia asigurării autonomiei financiare, a rentabilităţii şi eficienţei economice a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare."

    7. În anexă, după articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Prezenta metodologie se mai aplică la:
    a) stabilirea, ajustarea sau modificarea preţului pentru apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă şi/sau la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului pentru apa uzată preluată din alt sistem de canalizare, de către operatori/operatorii regionali, prin intermediul sistemelor publice realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale acestora, precum şi de către operatorii economici, prin intermediul sistemelor private aflate în proprietatea acestora;
    b) stabilirea preţului/tarifului iniţial aferent strategiei de tarifare, în cazul în care nivelul acestuia nu a fost avizat de către A.N.R.S.C., pentru operatorii/operatorii regionali care furnizează/prestează servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin intermediul sistemelor publice realizate/ dezvoltate, integral sau parţial, din fonduri europene nerambursabile şi/sau din fonduri publice asigurate de la bugetul de stat;
    c) stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate prestat de către operatori/operatorii regionali prin intermediul sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate realizat/dezvoltat din fonduri publice asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale acestora;
    d) stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de natura serviciilor/activităţilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate/prestate de către operatorii economici de tip societăţi, cu capital social privat, prin intermediul sistemelor aflate în proprietatea acestora.
    (2) Preţurile şi tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă de către A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Preţurile/Tarifele iniţiale prevăzute la alin. (1) lit. b) se avizează de către A.N.R.S.C. şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) teza I din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Tariful prevăzut la alin. (1) lit. c) se aprobă de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, fără avizul A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile art. 37^5 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Preţurile şi tarifele prevăzute la alin. (1) lit. d) se aprobă de către A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 3^2
    Prezenta metodologie nu se aplică la ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate/prestate de către operatori/operatorii regionali prin intermediul sistemelor publice realizate/dezvoltate, integral sau parţial, din fonduri publice asigurate de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile."

    8. În anexă, la articolul 4, literele b)-d) şi i)-l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) stabilirea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de stabilire a structurii pe elemente de cheltuieli şi a nivelurilor preţurilor şi tarifelor iniţiale, pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau pentru serviciul inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, după caz, pe baza calculaţiei din prezenta metodologie;
c) ajustarea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi tarifelor aprobate anterior cu evoluţia indicelui preţurilor de consum total pe economie comunicat de către Institutul Naţional de Statistică, pe baza calculaţiei din prezenta metodologie;
d) modificarea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de analiză şi verificare a nivelurilor preţurilor şi tarifelor aprobate anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări în structura costurilor şi/sau modificări ale nivelului elementelor de cheltuieli care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor existente, determinate de modificări legislative, modificări ale cantităţilor programate şi/sau creşteri ale elementelor de cheltuieli peste nivelul rezultat din aplicarea parametrului de ajustare, pe baza calculaţiei din prezenta metodologie;
    ...............................................................................................
i) operator economic - conform prevederilor art. 3 lit. ah) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă furnizor/prestator de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare care exploatează un sistem privat;
j) operator regional - conform prevederilor art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activităţii pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei;
k) autorităţi de reglementare competente - conform prevederilor art. 2 lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă A.N.R.S.C., autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, după caz;
l) parametru de ajustare - indicator la modificarea căruia se pot ajusta periodic preţurile şi tarifele. Pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru serviciul inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, parametrul de ajustare este indicele preţurilor de consum total pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică."

    9. În anexă, capitolul IV se abrogă.
    10. În anexă, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Preţurile şi tarifele se fundamentează, cu respectarea prezentei metodologii, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii sau, după caz, din hotărârea de dare în administrare a serviciului, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, fondul de solidaritate, precum şi o cotă de profit.
    (2) Pe baza solicitărilor operatorilor/operatorilor regionali sau operatorilor economici, A.N.R.S.C. avizează stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor prin emiterea unui aviz de specialitate şi/sau aprobă, conform competenţelor conferite de legea specială, stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor prin emiterea unei decizii de aprobare a nivelului acestora.
    (3) A.N.R.S.C. nu emite aviz sau, după caz, decizie de aprobare a preţurilor şi tarifelor dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) nu completează formularul de consimţământ privind acordul ca A.N.R.S.C. să solicite documentele emise de către instituţiile sau autorităţile administraţiei publice centrale necesare avizării/aprobării preţurilor, în cazul în care acestea nu sunt prezentate în documentaţia de avizare/aprobare a preţurilor şi tarifelor;
    b) nu poate avea calitatea de operator, fiind o persoană fizică sau un compartiment/serviciu fără personalitate juridică;
    c) nu deţine autorizaţia sanitară pentru producerea şi distribuţia apei potabile, ca urmare a caracterului nepotabil al apei furnizate utilizatorilor;
    d) nu deţine autorizaţia de gospodărire a apelor sau nu a solicitat transferul acesteia pe numele său;
    e) nu are încheiat pe numele său abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă, costurile respective fiind suportate de autoritatea administraţiei publice locale de la bugetul local;
    f) nu are încheiat pe numele său contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau alte contracte a căror valoare se reflectă în nivelul preţului/tarifului solicitat, costurile respective fiind suportate de autoritatea administraţiei publice locale de la bugetul local;
    g) nu prezintă hotărârea de aprobare a cotei de pierderi de apă, în cazul în care solicită stabilirea nivelului preţului la apă;
    h) redevenţa nu este inclusă în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii, conform dispoziţiilor art. 28 alin. (5) şi art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) furnizează informaţii neconforme cu realitatea în vederea obţinerii avizului A.N.R.S.C. sau, după caz, a deciziei de aprobare a preţului şi/sau tarifului;
    j) se află în litigiu, pe rolul instanţei de judecată, cu autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, cu asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi/sau tarifelor;
    k) se află în procedura de faliment.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), A.N.R.S.C. radiază cererea de avizare sau, după caz, de aprobare a preţurilor şi/sau tarifelor şi comunică acest lucru solicitantului."

    11. În anexă, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Cota corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă se include în structura preţului apei numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, adoptată de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza balanţei apei, elaborată în conformitate cu prevederile pct. 1.9 şi 5.5 din Normativul NP 133/1-2013 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, dacă pierderile totale de apă de la captare şi până la utilizatori sunt mai mici de 20%, sau pe baza bilanţului apei, în situaţia în care pierderile de apă sunt mai mari de 20%, realizat pe bază de măsurători de debite şi presiuni pe tronsoane/secţiuni de control, în conformitate cu prevederile art. 91-93 şi art. 125-130 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007. Pentru sistemele noi de alimentare cu apă, cota de pierderi de apă se aprobă pe baza datelor de proiect şi normativelor tehnice în vigoare. În cazul operatorilor economici de tip societăţi pe acţiuni, cota de pierderi de apă se aprobă de către consiliul de administraţie al societăţii.
    (2) Nivelul cotei de pierderi de apă se aprobă anual pentru fiecare sistem de alimentare cu apă, inclusiv pe activităţile componente ale serviciului. În situaţia în care pierderile de apă sunt mai mari de 20%, autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară are obligaţia să aprobe programul de lucrări de reabilitare şi investiţii pentru reducerea pierderilor de apă, precum şi ţinte pentru reducerea anuală a pierderilor de apă. În cazul în care pierderile de apă din sistem nu se aprobă anual, A.N.R.S.C. va lua în calcul nivelul cotei stabilite şi aprobate pentru anul anterior.
    (3) Autoritatea administraţiei publice locale va stabili necesitatea aplicării unei cote de dezvoltare de către operatori. Cota de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (4) Cota de dezvoltare reprezintă o cotă procentuală din cheltuielile totale şi se include în structura preţurilor şi tarifelor numai după aprobarea acesteia prin hotărâre, adoptată de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale. Cota de dezvoltare nu se aprobă şi nu se include în nivelul preţurilor şi tarifelor, în cazul operatorilor regionali şi operatorilor economici.
    (5) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează cu avizul autorităţii administraţiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost creat.
    (6) Autorităţile administraţiei publice locale implicate sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară adoptă măsuri de protecţie socială pentru categoriile defavorizate de utilizatori, pentru a asigura suportabilitatea tuturor utilizatorilor casnici, inclusiv prin aprobarea şi includerea în structura preţului/tarifului a fondului de solidaritate, la nivelul de maximum 1% din valoarea cheltuielilor de exploatare, dacă rata de suportabilitate pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare este cuprinsă între 2,5 şi 3% inclusiv, şi obligatoriu de 1%, dacă se depăşeşte 3%, în conformitate cu prevederile art. 12^1 alin. (8) şi art. 36^4 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care nu sunt aprobate măsuri de protecţie socială, operatorul/operatorul regional va prezenta la A.N.R.S.C. acordul scris al autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pentru avizarea preţului/tarifului la nivelul solicitat.
    (7) Fondul de solidaritate se include în nivelul preţurilor şi tarifelor numai după aprobarea acestuia, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.
    (8) Sumele încasate de către operatori/operatorii regionali corespunzătoare fondului de solidaritate se constituie într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o unitate a Trezoreriei Statului, iar fondul rezultat se utilizează exclusiv pentru scopul în care a fost creat, respectiv la acordarea ajutoarelor lunare către populaţia beneficiară, cu avizul unităţii administrativ-teritoriale implicate/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz."

    12. În anexă, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Preţurile şi tarifele se avizează şi/sau se aprobă de către autoritatea de reglementare competentă, la solicitarea operatorului, operatorului regional sau operatorului economic, după caz.
    (2) Operatorul/Operatorul regional, respectiv operatorul economic care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor transmite la autoritatea de reglementare competentă o documentaţie, cu opisul documentelor pe care le conţine, care cuprinde:
    a) cererea de avizare sau, după caz, cererea de aprobare a stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi/sau tarifelor, potrivit operaţiunii aplicate;
    b) formularul de consimţământ al acestuia cu privire la solicitarea de către A.N.R.S.C. a documentelor emise de alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale necesare avizării/aprobării preţurilor şi tarifelor, în cazul în care solicitantul optează ca respectivele documente să nu le prezinte în documentaţia de avizare/aprobare a preţurilor şi tarifelor, conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
    c) fişa de fundamentare a nivelului fiecărui preţ/tarif solicitat, pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea preţului/tarifului, după caz;
    d) memoriu tehnico-economic prin care se justifică modul de determinare a nivelului fiecărui element de cheltuieli din fişa de fundamentare a preţului/tarifului solicitat.
    (3) Pentru stabilirea nivelului preţurilor şi tarifelor, documentaţia mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), şi următoarele documente:
    a) hotărârea de dare în administrare a serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi/sau, după caz, hotărârea de dare în administrare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, în cazul operatorilor de tip servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică;
    b) contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare atribuit direct, inclusiv actele adiţionale încheiate la acesta, şi/sau, după caz, contractul de delegare a gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, în cazul operatorilor/operatorilor regionali de tip societăţi, cu capital social integral public;
    c) hotărârea de aprobare a cotei corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă, în cazul solicitărilor de stabilire a preţului la apă. Pentru operatorii regionali, cota de pierderi de apă se aprobă de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară la nivelul întregii arii de operare;
    d) hotărârea de aprobare a cotei procentuale din apa livrată utilizatorilor casnici pentru determinarea cantităţii de apă uzată evacuate la reţeaua de canalizare, în conformitate cu prevederile art. 177 alin. (1) din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007, în cazul solicitărilor de stabilire a tarifului de canalizare;
    e) calculul ratei de suportabilitate, în conformitate cu pct. 6 subpct. 6.3.5 din Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2006;
    f) hotărârea autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale de aprobare a cotei de dezvoltare, după caz;
    g) hotărârea de aprobare a măsurilor de protecţie socială, inclusiv cu privire la includerea fondului de solidaritate în structura preţului/tarifului, în cazul în care rata de suportabilitate depăşeşte 3%, sau, în lipsa acesteia, acordul scris al autorităţii administraţiei publice locale/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară privind avizarea nivelului preţurilor şi tarifelor solicitate de operator/operatorul regional;
    h) abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă, încheiat cu administraţia bazinală de apă a Administraţiei Naţionale «Apele Române», inclusiv anexele aferente, sau dovada depunerii cererii;
    i) tabelul centralizator cu facturile emise de către administraţia bazinală de apă a Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi/sau de către alţi furnizori, pentru apa brută cumpărată în ultimele 12 luni anterioare solicitării, cu specificarea volumului de apă facturat, preţului aplicat şi valorii facturii, cu şi fără TVA, sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nou-înfiinţaţi, modul de calcul al cheltuielilor anuale estimate cu apa brută;
    j) tabelul centralizator cu cantităţile de apă livrate/facturate în ultimele 12 luni anterioare solicitării sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nou-înfiinţaţi, modul de calcul al cantităţii estimate de apă livrată, la solicitarea de avizare/aprobare a preţului la apă;
    k) tabelul centralizator cu cantităţile de apă uzată preluate la reţeaua de canalizare în ultimele 12 luni anterioare solicitării sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nou-înfiinţaţi, modul de calcul al cantităţii estimate de apă livrată, la solicitarea de avizare/aprobare a tarifului de canalizare;
    l) tabelul centralizator cu facturile emise de către administraţia bazinală de apă a Administraţiei Naţionale «Apele Române» privind plata contribuţiei pentru primirea apelor uzate în resursele de apă în ultimele 12 luni anterioare solicitării, cu şi fără TVA, sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nouînfiinţaţi, modul de calcul al cheltuielilor anuale estimate cu această contribuţie, la solicitarea de avizare/aprobare a tarifului de canalizare şi epurare;
    m) autorizaţia sanitară pentru producerea şi distribuţia apei potabile, în cazul în care se solicită avizarea/aprobarea preţului la apa potabilă;
    n) contractul încheiat pentru efectuarea analizelor bacteriologice şi fizico-chimice ale apei în laboratoare acreditate, în cazul în care operatorul respectiv nu deţine laboratoare proprii înregistrate la Ministerul Sănătăţii, la solicitarea de avizare/aprobare a preţului la apa potabilă;
    o) schema tehnologică succintă a sistemului exploatat din care să reiasă locul de branşare/racordare la sistemul administrat de alţi operatori, în cazul în care se solicită aprobarea preţului pentru apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă şi/sau aprobarea tarifului pentru apa uzată preluată din alt sistem de canalizare;
    p) autorizaţia de gospodărire a apelor emisă de administraţia bazinală de apă a Administraţiei Naţionale «Apele Române» sau dovada depunerii cererii ori solicitării transferului acesteia;
    q) contractul de furnizare a energiei electrice încheiat pe numele operatorului;
    r) tabelul centralizator cu facturile emise de către furnizorul/ furnizorii de energie electrică în ultimele 12 luni anterioare solicitării, defalcat pe servicii/activităţi, cu specificarea consumului lunar de energie electrică, a preţului energiei active şi a valorii lunare totale a facturii/facturilor, cu şi fără TVA, sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nou-înfiinţaţi, modul de calcul al cheltuielilor anuale estimate cu energia electrică;
    s) fişele mijloacelor fixe şi/sau planul de amortizare aferent ultimei luni anterioare solicitării, care să cuprindă: codul de clasificare, denumirea mijlocului fix, data punerii în funcţiune, durata normală de funcţionare, durata consumată, durata rămasă, valoarea de intrare, valoarea amortizată, amortizarea lunară, valoarea rămasă de amortizat, precum şi modul de calcul al valorii amortizării propuse, defalcat pe servicii/activităţi, în cazul în care solicitantul a realizat investiţii din fondurile proprii ale acestuia;
    t) documente justificative, precum: centralizatoare de facturi, fişe de cont, contracte, după caz, pentru justificarea cheltuielilor cu tratarea apei, cu materialele tehnologice şi materiale, cu protecţia mediului, reparaţii în regie, reparaţii cu terţii, studii şi cercetări, alte servicii executate cu terţii, din ultimele 12 luni anterioare solicitării, pe fiecare element de cheltuială în parte şi defalcat pe servicii/activităţi, sau, în cazul operatorilor/ operatorilor regionali nou-înfiinţaţi, propuse la nivelul sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
    u) organigrama şi statul de funcţii aprobate, împreună cu ultimul stat de plată, precum şi prezentarea modului de calcul pentru justificarea cheltuielilor de natură salarială. Pentru justificarea cheltuielilor indirecte cu salariile se prezintă o situaţie centralizatoare din care să rezulte numărul de salariaţi direct productivi şi indirect productivi, defalcat pe servicii/activităţi, precum şi fondul de salarii, precizând cheia de repartizare a acestora pe fiecare serviciu/activitate în parte;
    v) contractul/contractele de împrumut pentru finanţarea investiţiilor în infrastructura de apă, cu anexarea unei situaţii centralizatoare care să cuprindă valoarea ratei împrumutului, dobânda aferentă, eşalonate pe ani de rambursare, comisioanele percepute, precum şi fişa de cont aferentă, pentru justificarea cheltuielilor financiare;
    w) modul de constituire a Fondului IID şi de defalcare a acestuia pe fiecare serviciu/activitate prestată, în cazul operatorilor regionali care solicită avizarea preţului/tarifului iniţial aferent strategiei de tarifare prin care se implementează proiectele de investiţii în infrastructura de apă finanţate din fonduri nerambursabile şi din fondurile proprii ale acestora;
    x) bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.
    (4) Pentru ajustarea nivelului preţurilor şi tarifelor, documentaţia mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), şi următoarele documente:
    a) balanţa/bilanţul apei, în cazul solicitării de ajustare a preţului la apă;
    b) necesarul de investiţii, fizic şi valoric, pentru reducerea pierderilor de apă, precum şi programul de investiţii pentru reducerea pierderilor de apă, pe perioada următorilor 5 ani sau pe durata contractului de delegare, cu specificarea surselor de finanţare, aprobat de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în situaţia în care pierderile totale de apă în sistem sunt mai mari de 20%, în cazul solicitării de ajustare a preţului la apă;
    c) necesarul de investiţii, fizic şi valoric, pentru conformarea la ţintele asumate de România prin directivele europene privind apa şi apa uzată transpuse în legislaţia naţională, în corelare cu strategia locală şi/sau master-planul judeţean/zonal, precum şi planul de investiţii pentru conformare, pe perioada următorilor 5 ani sau pe durata contractului de delegare, cu specificarea surselor de finanţare, aprobat de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în situaţia în care nu sunt atinse ţintele de conformare la nivelul ariei de operare.
    (5) Pentru modificarea nivelului preţurilor şi tarifelor, documentaţia mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), şi următoarele documente:
    a) opisul cu documentele justificative pentru fundamentarea nivelului fiecărui element de cheltuieli, precum: centralizatoare de facturi, de cantităţi de apă brută cumpărate şi/sau preluate, de cantităţi de apă livrate, de cantităţi de apă uzată preluate la reţeaua de canalizare, de consumuri de energie electrică şi de materiale tehnologice din ultimele 12 luni anterioare solicitării, copii de pe ultimele facturi cu preţurile în vigoare luate în considerare la calculul cheltuielilor cu apa brută, energia electrică, materiale tehnologice şi al altor cheltuieli cu pondere mare în nivelul preţului/tarifului, fişe de cont, copii ale contractelor încheiate cu furnizorii şi prestatorii de servicii, fără a se limita la acestea;
    b) fişele mijloacelor fixe şi/sau planul de amortizare, în cazul în care se modifică cheltuielile cu amortizarea, care să cuprindă: codul de clasificare, denumirea mijlocului fix, data punerii în funcţiune, durata normală de funcţionare, durata consumată, durata rămasă, valoarea de intrare, valoarea amortizată, amortizarea lunară, valoarea rămasă de amortizat, precum şi modul de calcul al valorii amortizării propuse, defalcat pe servicii/activităţi;
    c) hotărârea de aprobare privind modificarea nivelului redevenţei plătite de către operatorii de tip servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, sau, după caz, actul adiţional încheiat la contractul de delegare pentru modificarea nivelului redevenţei plătite de către operatorii/operatorii regionali de tip societăţi, în situaţia în care se modifică cheltuielile cu redevenţa;
    d) ultimul stat de plată, precum şi prezentarea modului de calcul pentru justificarea cheltuielilor de natură salarială, în cazul în care se modifică cheltuielile cu salariile. Pentru justificarea cheltuielilor indirecte cu salariile se prezintă o situaţie centralizatoare din care să rezulte numărul de salariaţi direct productivi şi indirect productivi, defalcat pe servicii/activităţi, precum şi fondul de salarii, precizând cheia de repartizare a acestora pe fiecare serviciu/activitate în parte;
    e) balanţa/bilanţul apei, în cazul solicitării de modificare a preţului la apă;
    f) raportul privind stadiul, fizic şi valoric, al investiţiilor realizate pentru reducerea pierderilor de apă, pe perioada cuprinsă între data avizării/aprobării anterioare şi data solicitării modificării preţului la apă, în situaţia în care pierderile totale de apă în sistem sunt mai mari de 20%;
    g) raportul privind stadiul, fizic şi valoric, al investiţiilor realizate pentru conformarea la ţintele din directivele europene privind apa şi apa uzată transpuse în legislaţia naţională, pe perioada cuprinsă între data avizării/aprobării anterioare şi data solicitării modificării preţului şi/sau tarifului.
    (6) În cazul în care din documentele prevăzute la alin. (2)-(5) nu rezultă toate aspectele necesare avizării/aprobării preţurilor şi tarifelor, autoritatea de reglementare competentă poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia sau a mai multor documente."

    13. În anexă, la articolul 10, alineatul (2) se abrogă.
    14. În anexă, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) A.N.R.S.C., prin direcţia de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant şi emite avizul de specialitate sau, după caz, decizia de aprobare a preţurilor şi tarifelor, în termen de:
    a) 30 de zile de la înregistrarea documentaţiei de avizare/aprobare a preţurilor şi tarifelor, dacă documentaţia este completă;
    b) 30 de zile de la transmiterea tuturor completărilor solicitate de A.N.R.S.C.;
    c) 30 de zile de la primirea tuturor documentelor necesare avizării/aprobării preţurilor şi tarifelor emise de alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale, în cazul în care solicitatul şi-a dat consimţământul ca respectivele documente să fie solicitate de către A.N.R.S.C., conform formularului din anexa nr. 4.
    (2) În funcţie de modul de prezentare şi de complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, A.N.R.S.C. poate decide:
    a) transmiterea unei adrese de solicitare completări prin care i se aduce la cunoştinţă solicitantului obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări cu referire la cererea şi documentele depuse;
    b) convocarea, la sediul A.N.R.S.C., a reprezentanţilor autorizaţi ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; aspectele relevante rezultate în cadrul convocării se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între A.N.R.S.C. şi reprezentantul autorizat al solicitantului.
    (3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare completări, operatorul/operatorul regional sau, după caz, operatorul economic nu furnizează toate documentele solicitate, A.N.R.S.C. radiază cererea respectivă din procedura de avizare/aprobare a stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor."

    15. În anexă, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    În cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se poate face şi pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi operator/operatorul regional şi avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustării propuse de operator, după caz, conform competenţelor prevăzute la art. 35 alin. (4) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    16. În anexă, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Operatorul sau operatorul regional are dreptul de a propune preţuri şi tarife compuse, stabilite conform prezentei metodologii, care cuprind o componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare şi exploatare în condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, şi una variabilă, în funcţie de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate evacuate, înregistrată la utilizatori."

    17. În anexă, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile/activităţile de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc:
    a) în cazul gestiunii directe, la nivelul aprobat de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza avizului de specialitate al A.N.R.S.C.;
    b) în cazul gestiunii delegate, la nivelul preţurilor şi/sau tarifelor ofertate/negociate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor specifice serviciului, organizate, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza fişelor de fundamentare întocmite de către operatorul desemnat câştigător al procedurii de atribuire, prevăzute în anexele nr. 1 a) şi 1 b) la prezenta metodologie.
    (2) Tariful pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate se stabileşte, fără avizul A.N.R.S.C., după cum urmează:
    a) în cazul gestiunii directe, la nivelul aprobat de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza documentaţiei prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3) şi a fişei de fundamentare întocmite de către operator/operatorul regional, conform modelului din anexa nr. 1 b) la prezenta metodologie;
    b) în cazul gestiunii delegate, la nivelul tarifului ofertat/ negociat în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, organizată, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza fişei de fundamentare întocmite de către operatorul desemnat câştigător al procedurii de atribuire, prevăzută în anexa nr. 1 b) la prezenta metodologie.
    (3) În situaţia de la alin. (1) lit. b) şi/sau de la alin (2) lit. b), oferta este considerată inacceptabilă de către autorităţile contractante dacă preţurile/tarifele ofertate nu sunt însoţite de fişele de fundamentare pe elemente de cheltuieli. Aceste preţuri/tarife se includ în contractul de delegare la nivelul din oferta financiară acceptată, fără a mai fi supuse aprobării autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau aprobării adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz.
    (4) A.N.R.S.C. aprobă stabilirea preţului la apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă şi/sau stabilirea tarifului de preluare ape uzate din alt sistem de canalizare pentru operatori/operatorii regionali, indiferent de modalitatea de gestiune în care aceştia furnizează/prestează serviciul, pe baza unei documentaţii întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi (3).
    (5) Preţurile şi tarifele pentru operatorii economici care furnizează/prestează servicii de natura serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se aprobă de către A.N.R.S.C. pe baza unei documentaţii întocmite potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3).
    (6) Fundamentarea preţurilor şi tarifelor se face pe baza consumurilor de materii prime, materiale şi energie, calculate pe baza preţurilor în vigoare, a cheltuielilor de natură salarială, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b) la prezenta metodologie. Structura pe elemente de cheltuieli din fişele de fundamentare este orientativă şi se adaptează corespunzător, pentru a fi luate în calcul toate cheltuielile eligibile aferente serviciului/activităţii.
    (7) Cheltuielile cu redevenţa anuală se includ obligatoriu în structura preţului/tarifului în cazul în care unitatea administrativ-teritorială predă operatorului/operatorului regional bunuri publice, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, anexă la actul de atribuire a serviciului/activităţii. Nivelul redevenţei se stabileşte la valoarea calculată similar amortizării mijloacelor fixe aflate în proprietate publică şi date în administrare/concesionate operatorului odată cu încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice, ţinând cont de gradul de suportabilitate al populaţiei, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Cheltuielile cu amortizarea anuală se iau în considerare la nivelul rezultat din fişele mijloacelor fixe şi/sau din planul de amortizare aferent mijloacelor fixe aflate în proprietatea operatorului/operatorului regional şi utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului. Operatorii şi operatorii economici au obligaţia să evidenţieze poziţiile din planul de amortizare care s-au luat în calcul la fundamentarea amortizării anuale, inclusiv să precizeze, în situaţia în care anumite mijloace fixe sunt utilizate în mai multe servicii/activităţi, cheia de repartizare a amortizării în preţurile şi tarifele activităţilor respective.
    (9) În situaţia în care operatorul/operatorul regional sau operatorul economic desfăşoară mai multe servicii/activităţi, nivelul preţurilor şi/sau tarifelor se fundamentează prin luarea în considerare a cheltuielilor directe şi a cheltuielilor generale şi indirecte aferente fiecărui/fiecărei serviciu/activităţi desfăşurate, calculate ca pondere din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate contabil sau bugetate la nivel de operator.
    (10) Cheltuielile rezultate din aplicarea cotei de cheltuieli indirecte şi generale, calculată conform prevederilor alin. (9), se repartizează pe fiecare serviciu/activitate în parte proporţional pe fiecare element de cheltuieli de exploatare, pe baza unei chei de repartizare stabilite de operator. Pentru aceste cheltuieli se precizează modul de calcul al cotei de cheltuieli indirecte şi generale pe fiecare serviciu/activitate în parte, precum şi cheia de repartizare pe elementele de cheltuieli.
    (11) Cota de profit rezonabil a operatorilor/operatorilor regionali care furnizează/prestează serviciul/activităţile specifice serviciului, în gestiune directă, se stabileşte astfel încât să nu depăşească nivelul ratei swap relevante pentru serviciile de interes economic general, publicată pe site-ul Consiliului Concurenţei, corespunzătoare duratei actului de atribuire şi monedei naţionale, la care se adaugă 100 de puncte procentuale (1%), în cazul în care operatorul/operatorul regional nu are asumate prin contractul de delegare sau, după caz, prin hotărârea de dare în administrare realizarea de investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată din fondurile proprii ale acestuia. Pe toată durata actului de atribuire, cota de profit rezonabil nu va depăşi rata swap pentru România, plus 1%.
    (12) Operatorii/Operatorii regionali care realizează investiţii în infrastructura de apă din fondurile proprii ale acestora au dreptul să solicite o cotă de profit rezonabil mai mare faţă de nivelul prevăzut la alin. (9), ţinând seama de riscul comercial suportat ca urmare a finanţării din fonduri proprii a proiectelor de investiţii asumate prin actul de atribuire al serviciului, prin raportare la rata rentabilităţii investiţiilor pe întreaga durată de valabilitate a actului de atribuire, determinată pe baza unor indicatori economici, precum rata internă de rentabilitate sau rentabilitatea capitalului angajat.
    (13) Cota de profit a operatorilor/operatorilor regionali care furnizează/prestează serviciul/activităţile specifice serviciului, în gestiune delegată, este la nivelul celei din fişa de fundamentare a tarifului ofertat şi rămâne neschimbată pe toată durata contractului de delegare.
    (14) Pentru operatorii şi operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul preţurile de achiziţie ale acestora, inclusiv TVA."

    18. În anexă, la articolul 16 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) în nivelul preţurilor şi tarifelor se include de către operatori şi operatorii regionali fondul de solidaritate, determinat potrivit prevederilor legale în vigoare."

    19. În anexă, articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Preţurile şi tarifele reglementate de prezenta metodologie se pot ajusta, la un interval de minimum 3 luni, pe baza cererilor de ajustare, numai cu influenţa reală primită în costuri de evoluţia indicelui preţurilor de consum total pe economie (IPC_total), fără a se modifica cantitatea programată avută în vedere la fundamentarea anterioară.
    (2) În cazul în care se modifică cantitatea faţă de cea prevăzută în fundamentarea anterioară, avizarea sau, după caz, aprobarea preţurilor şi tarifelor recalculate face obiectul unei cereri de modificare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) şi (4), indiferent de influenţa primită în costuri.
    (3) Nivelul ajustat al preţurilor şi tarifelor nu poate depăşi nivelul preţului/tarifului în vigoare ajustat cu rata inflaţiei calculată pe perioada cuprinsă între luna de referinţă aferentă fundamentării anterioare şi luna corespunzătoare celui mai recent IPC_total publicat de Institutul Naţional de Statistică la data solicitării ajustării.
    (4) Ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile/activităţile de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate/prestate de către operator/operatorul regional se aprobă de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza avizului de specialitate al A.N.R.S.C.
    (5) Ajustarea tarifului pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate se aprobă de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, fără avizul A.N.R.S.C., pe baza documentaţiei întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi (4).
    (6) Ajustarea preţului la apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă şi/sau ajustarea tarifului de preluare ape uzate din alt sistem de canalizare pentru operatori/operatorii regionali se aprobă de către A.N.R.S.C. pe baza documentaţiei întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi (4).
    (7) Ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru operatorii economici care furnizează/prestează servicii de natura serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se aprobă de către A.N.R.S.C. pe baza unei documentaţii întocmite potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) şi (4).
    (8) Ajustarea nivelului preţurilor şi tarifelor se fundamentează de către operatori/operatorii regionali şi operatorii economici potrivit anexelor nr. 2a) şi 2b) la prezenta metodologie."

    20. În anexă, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Ajustarea preţurilor şi tarifelor se face potrivit formulei:
    P(1) = V(1)/Q(1), unde:
    P(1) = preţul sau tariful ajustat;
    Q(1) = cantitatea programată, egală cu Q(0) din fundamentarea anterioară avizată/aprobată;
    V(1) = valoarea totală ajustată, determinată de influenţele primite în cheltuielile de exploatare de evoluţia parametrului de ajustare IPC_total, calculată potrivit formulei:
    V(1) = CT(1) + CT(1) x r% + CT(1) x d% + CE(1) x s% + Fond IID,
    unde:
    CT(1) = CE(1) + CF(1)
    CE(1) = CE(0) x INF = CE(0) x IPC_total/100
    CE(0) = cheltuielile de exploatare, din fundamentarea anterioară avizată/aprobată;
    INF = inflaţia, calculată pe perioada cuprinsă între luna de referinţă aferentă fundamentării anterioare şi luna corespunzătoare celui mai recent IPC_total publicat de Institutul Naţional de Statistică la data solicitării ajustării;
    CE(1) = cheltuielile de exploatare ajustate cu inflaţia;
    CF(1) = cheltuielile financiare, la acelaşi nivel cu cheltuielile financiare CF(0) din fundamentarea anterioară avizată/aprobată;
    r% = cota de profit;
    d% = cota de dezvoltare;
    s% = fond de solidaritate;
    Fond IID = Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, constituit în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În avizul de specialitate sau, după caz, în decizia de aprobare emisă de A.N.R.S.C. se menţionează nivelul preţurilor şi tarifelor ajustate, precum şi luna până la care se calculează ajustarea, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare."

    21. În anexă, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Preţurile şi tarifele reglementate de prezenta metodologie pot fi modificate în cazul în care nivelul solicitat este mai mare decât influenţa primită în costuri de aplicarea parametrului de ajustare şi/sau cantitatea programată se modifică faţă de cea luată în calcul la fundamentarea anterioară.
    (2) Preţurile şi tarifele pot fi modificate, pe baza documentaţiei întocmite conform prevederilor art. 9 alin. (2) şi (5), în următoarele situaţii:
    a) la modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, determinată de modificarea preţurilor de achiziţie din piaţă, a condiţiilor de exploatare sau a obligaţiilor de serviciu public, care au o influenţă în modificarea nivelului preţului/tarifului mai mare decât cea rezultată din aplicarea parametrului de ajustare;
    b) la modificarea cheltuielilor cu amortizarea/redevenţa, ca urmare a punerii în funcţiune a unor mijloace fixe rezultate din investiţiile realizate în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare şi numai după înregistrarea acestora în contabilitate;
    c) la modificarea structurii preţului/tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca urmare a modificărilor legislative, inclusiv prin actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, care vizează introducerea unor noi elemente de cheltuieli ori eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, precum instituirea sau modificarea de taxe, impozite şi contribuţii obligatorii datorate către bugetul de stat, bugetul local sau altor organisme publice;
    d) la modificarea cantităţii livrate/preluate faţă de cantitatea programată prevăzută în fundamentarea anterioară cu mai mult de ±10% faţă de cantitatea medie din ultimele 12 luni anterioare solicitării.
    (3) În situaţia de la alin. (2) lit. c), modificarea tarifelor se aprobă operativ de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, astfel încât tarifele modificate să fie aplicabile începând cu data stabilită în actele emise de autorităţile şi instituţiile publice competente.
    (4) În cazul modificării taxei pe valoarea adăugată, preţurile şi tarifele se modifică prin efectul legii, fără a fi necesară avizarea/aprobarea acestora.
    (5) Modificarea nivelului preţurilor şi tarifelor se fundamentează de către operatori/operatorii regionali şi operatorii economici, potrivit anexelor nr. 3a) şi 3b) la prezenta metodologie."

    22. În anexă, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Modificarea preţurilor şi tarifelor se face potrivit formulei:
    Pm = Vm/Qm, unde:
    Pm = preţul sau tariful modificat;
    Vm = valoarea totală a serviciului/activităţii respectiv/ respective, determinată pe baza influenţelor primite în costuri de modificarea preţurilor de achiziţie a produselor şi serviciilor faţă de fundamentarea anterioară şi/sau de noile condiţii de prestare a serviciului/activităţii;
    Qm = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea, calculată la nivelul cantităţii totale de apă livrate sau, după caz, al cantităţii totale de apă uzată şi meteorică procesate, în ultimele 12 luni anterioare solicitării, ori la nivelul rezultat din preluarea unor noi utilizatori, ca urmare a punerii în funcţiune a unor instalaţii şi/sau extinderii ariei de operare.
    (2) Modificarea de preţ sau de tarif se determină avându-se în vedere următoarele criterii:
    a) pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică şi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta avizare, în limita preţurilor de piaţă;
    b) consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul la nivelul celor avute în vedere la avizarea precedentă sau la nivelul rezultat ca urmare a intrării în exploatare a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice;
    c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    d) cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;
    e) în preţul de livrare al apei se vor include pierderile de apă din sistemul de producere, transport şi distribuţie, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;
    f) cantităţile de apă livrate şi de ape reziduale procesate se vor lua în calcul la nivelul la care se face propunerea sau la nivelul rezultat ca urmare a punerii în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice;
    g) o cotă de profit, iar Fondul IID se va determina potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (3) Operatorii/Operatorii regionali şi operatorii economici au obligaţia să justifice nivelul fiecărui element de cheltuieli din fişa de fundamentare a preţului/tarifului propus, prin prezentarea, în documentaţia de modificare a preţurilor şi tarifelor, a opisului cu documentele justificative pentru fiecare element de cheltuieli în parte, precum: centralizatoare de facturi, de cantităţi de apă brută cumpărate şi/sau preluate din alt sistem, de cantităţi de apă livrate/facturate, de cantităţi de apă uzată preluate la reţeaua de canalizare, de consumuri de energie electrică şi de materiale tehnologice, din ultimele 12 luni anterioare solicitării, copii de pe ultimele facturi cu preţurile în vigoare luate în considerare la calculul cheltuielilor cu apa brută, energia electrică, materiale tehnologice şi al altor cheltuieli cu pondere mare în nivelul preţului/tarifului, fişe de cont, copii ale contractelor încheiate cu furnizorii şi prestatorii de servicii, fără a se limita la acestea.
    (4) Operatorul/Operatorul regional are obligaţia să întocmească fişe de fundamentare şi să solicite modificarea preţurilor şi tarifelor pentru toate preţurile şi tarifele prevăzute în contractul de delegare sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare a serviciului, inclusiv în situaţia în care se solicită modificarea preţului pentru apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă şi/sau a tarifului pentru apa uzată preluată din alt sistem de canalizare."

    23. În anexă, articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Anexele nr. 1a), 1b), 2a), 2b), 3a), 3b) şi 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

    24. În anexă, anexele nr. 1a), 1b), 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    25. În anexă, după anexa nr. 2b) se introduc trei noi anexe, anexele nr. 3a), 3b) şi 4, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 5-7 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
                    Ionel Tescaru

    Bucureşti, 3 mai 2022.
    Nr. 323.
    ANEXA 1

    [Anexa nr. 1a) la metodologie]
    FIŞA DE FUNDAMENTARE
    pentru stabilirea preţurilor la apă
    (Se întocmeşte pentru fiecare preţ aplicat, corespunzător serviciului/activităţilor furnizat/prestate.)

┌─────┬───────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│Nr. │ │ │Programat│Pondere│
│crt. │Specificaţie │U.M. │anual │în preţ│
│ │ │ │ │(%) │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Apă brută │ │ │ │
│ │cumpărată şi/ │ │ │ │
│I │sau apă │mii mc │ │- │
│ │preluată din │ │ │ │
│ │alt sistem │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│II │Apă livrată, │mii mc │ │- │
│ │din care: │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│II.1 │- populaţie │ │ │- │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- rest │ │ │ │
│II.2 │consumatori, │ │ │- │
│ │inclusiv consum│ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Pierderi totale│ │ │ │
│III │aprobate de │mii mc │ │- │
│ │apă, din care: │ │ │ │
│ │(%) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │
│III.1│apă tehnologice│ │ │- │
│ │(%) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │
│ │apă în reţeaua │ │ │ │
│III.2│de transport şi│ │ │- │
│ │/sau │ │ │ │
│ │distribuţie (%)│ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Pierderi totale│ │ │ │
│IV │reale de apă, │mii mc │ │- │
│ │din care: (%) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │
│IV.1 │apă tehnologice│ │ │- │
│ │(%) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │
│ │apă în reţeaua │ │ │ │
│IV.2 │de transport şi│ │ │- │
│ │/sau │ │ │ │
│ │distribuţie (%)│ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│V │Energie │MWh │ │- │
│ │consumată │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Număr salariaţi│nr. │ │ │
│VI │/serviciu sau │personal│ │- │
│ │activitate │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│VII │Salariu mediu │lei │ │- │
│ │brut/salariat │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│1 │variabile, din │lei │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │eligibile cu │ │ │ │
│ │apa brută şi/ │ │ │ │
│ │sau apa │ │ │ │
│ │preluată din │ │ │ │
│ │alt sistem, │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │
│ │(numai la │ │ │ │
│ │fundamentarea │ │ │ │
│ │preţului pentru│ │ │ │
│ │serviciul de │ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │
│ │apă şi/sau a │ │ │ │
│ │preţului pentru│ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │apă) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- pierderi │ │ │ │
│ │totale aprobate│ │ │ │
│ │de apă (numai │ │ │ │
│ │la │ │ │ │
│ │fundamentarea │ │ │ │
│ │preţului pentru│ │ │ │
│ │activitatea de │ │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │ │
│ │apei) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- energie │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │
│ │tehnologică; │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- materiale │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │
│ │pentru tratarea│ │ │ │
│ │apei │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│2 │Cheltuieli │lei │ │ │
│ │fixe, din care:│ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│2.1 │Cheltuieli │lei │ │ │
│ │materiale: │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- materiale │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- energie │ │ │ │
│ │electrică sediu│ │ │ │
│ │administrativ; │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- amortizare │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- redevenţă │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- reparaţii în │ │ │ │
│ │regie │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- reparaţii cu │ │ │ │
│ │terţii │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Alte servicii │ │ │ │
│2.2 │executate de │lei │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- colaborări │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- taxe şi │ │ │ │
│ │licenţe │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- comisioane şi│ │ │ │
│ │onorarii │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- protocol, │ │ │ │
│ │reclamă, │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- poştă, │ │ │ │
│ │telecomunicaţii│ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │
│2.3 │amenzi, │lei │ │ │
│ │penalităţi, │ │ │ │
│ │despăgubiri, │ │ │ │
│ │donaţii şi │ │ │ │
│ │sponsorizări │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │
│2.4 │natură │lei │ │ │
│ │salarială, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- salarii │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │
│ │asiguratorie │ │ │ │
│ │pentru muncă │ │ │ │
│ │(2,25%) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │
│ │la fondul │ │ │ │
│ │pentru handicap│ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- alte drepturi│ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │
│ │salariilor │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│2.5 │Cheltuieli │lei │ │ │
│ │financiare (CF)│ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │
│3 │exploatare (CE │lei │ │ │
│ │= 1 + 2.1 + 2.2│ │ │ │
│ │+ 2.3 + 2.4) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│4 │totale (CT = 3 │lei │ │ │
│ │+ 2.5) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│5 │Profit (CT x │lei │ │ │
│ │r%) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cota de │ │ │ │
│6 │dezvoltare (CT │lei │ │ │
│ │x d%) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Fond de │ │ │ │
│7 │solidaritate │lei │ │ │
│ │(CE x s%) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Fond IID, │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │
│ │componentele │ │ │ │
│8 │din structura │lei │ │ │
│ │preţului │ │ │ │
│ │evidenţiate │ │ │ │
│ │distinct │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Valoare totală │ │ │ │
│9 │(V = 4 + 5 + 6 │lei │ │100% │
│ │+ 7 + 8) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │livrată │ │ │ │
│10 │programată, │mii mc │ │- │
│ │inclusiv consum│ │ │ │
│ │propriu (Q) │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│11 │Preţ (P = 9/10)│lei/mc │P = V/Q │- │
└─────┴───────────────┴────────┴─────────┴───────┘    ANEXA 2

    [Anexa nr. 1b) la metodologie]
    FIŞA DE FUNDAMENTARE
    pentru stabilirea tarifelor la canalizare
    (Se întocmeşte pentru fiecare tarif aplicat, corespunzător serviciului/activităţilor prestat/prestate.)

┌────┬───────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │ │Pondere│
│Nr. │Specificaţie │U.M. │Programat│în │
│crt.│ │ │anual │tarif │
│ │ │ │ │(%) │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│I │Apă livrată, │mii mc │ │- │
│ │din care: │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│I.1 │- populaţie │ │ │- │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- rest │ │ │ │
│I.2 │consumatori, │ │ │- │
│ │inclusiv consum│ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Apă uzată şi │ │ │ │
│II │meteorică │mii mc │ │- │
│ │procesată, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│II.1│- populaţie │ │ │- │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- rest │ │ │ │
│II.2│consumatori, │ │ │- │
│ │inclusiv din │ │ │ │
│ │consum propriu │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│III │Energie │MWh │ │- │
│ │consumată │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Număr salariaţi│nr. │ │ │
│IV │/serviciu sau │personal│ │- │
│ │activitate │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│V │Salariu mediu │lei │ │- │
│ │brut/salariat │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│1 │variabile, din │lei │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- energie │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │
│ │tehnologică; │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- materiale │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │
│ │contribuţia │ │ │ │
│ │pentru primirea│ │ │ │
│ │apelor uzate în│ │ │ │
│ │resursele de │ │ │ │
│ │apă (suspensii)│ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│2 │Cheltuieli │lei │ │ │
│ │fixe, din care:│ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│2.1 │Cheltuieli │lei │ │ │
│ │materiale: │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- materiale │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- energie │ │ │ │
│ │electrică sediu│ │ │ │
│ │administrativ; │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- amortizare │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- redevenţă │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- reparaţii în │ │ │ │
│ │regie │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- reparaţii cu │ │ │ │
│ │terţii │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Alte servicii │ │ │ │
│2.2 │executate de │lei │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- colaborări │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- taxe şi │ │ │ │
│ │licenţe │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- comisioane şi│ │ │ │
│ │onorarii │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- protocol, │ │ │ │
│ │reclamă, │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- poştă, │ │ │ │
│ │telecomunicaţii│ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │
│2.3 │amenzi, │lei │ │ │
│ │penalităţi, │ │ │ │
│ │despăgubiri, │ │ │ │
│ │donaţii şi │ │ │ │
│ │sponsorizări │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │
│2.4 │natură │lei │ │ │
│ │salarială, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- salarii │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │
│ │asiguratorie │ │ │ │
│ │pentru muncă │ │ │ │
│ │(2,25%) │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │
│ │la fondul │ │ │ │
│ │pentru handicap│ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │- alte drepturi│ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │
│ │salariilor │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│2.5 │Cheltuieli │lei │ │ │
│ │financiare (CF)│ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │
│3 │exploatare (CE │lei │ │ │
│ │= 1 + 2.1 + 2.2│ │ │ │
│ │+ 2.3 + 2.4) │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│4 │totale (CT = 3 │lei │ │ │
│ │+ 2.5) │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│5 │Profit (CT x │lei │ │ │
│ │r%) │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cota de │ │ │ │
│6 │dezvoltare (CT │lei │ │ │
│ │x d%) │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Fond de │ │ │ │
│7 │solidaritate │lei │ │ │
│ │(CE x s%) │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Fond IID, │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │
│ │componentele │ │ │ │
│8 │din structura │lei │ │ │
│ │tarifului │ │ │ │
│ │evidenţiate │ │ │ │
│ │distinct │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Valoare totală │ │ │ │
│9 │(V = 4 + 5 + 6 │lei │ │100% │
│ │+ 7 + 8) │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │procesată │ │ │ │
│10 │programată, │mii/mc │ │- │
│ │inclusiv din │ │ │ │
│ │consum propriu │ │ │ │
│ │(Q) │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│11 │Tarif (T = 9/ │lei/mc │P = V/Q │- │
│ │10) │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────┴─────────┴───────┘    ANEXA 3

    [Anexa nr. 2a) la metodologie]
    FIŞA DE FUNDAMENTARE
    pentru ajustarea sau modificarea preţurilor la apă
    (Se întocmeşte pentru fiecare preţ aplicat, corespunzător serviciului/activităţilor furnizat/prestate.)

┌─────┬───────────────┬────────┬─────────────┬──────┬───────┐
│ │ │ │Fundamentarea│ │Pondere│
│Nr. │Specificaţie │U.M. │anterioară │Propus│în preţ│
│crt. │ │ │avizată/ │(lei) │ajustat│
│ │ │ │aprobată │ │(%) │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Apă brută │ │ │ │ │
│ │cumpărată şi/ │ │ │ │ │
│I │sau apă │mii mc │ │- │- │
│ │preluată din │ │ │ │ │
│ │alt sistem │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│II │Apă livrată, │mii mc │ │- │- │
│ │din care: │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│II.1 │- populaţie │ │ │- │- │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- rest │ │ │ │ │
│II.2 │consumatori, │ │ │- │- │
│ │inclusiv consum│ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Pierderi totale│ │ │ │ │
│III │aprobate de │mii mc │ │- │- │
│ │apă, din care: │ │ │ │ │
│ │(%) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │ │
│III.1│apă tehnologice│ │ │- │- │
│ │(%) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │ │
│ │apă în reţeaua │ │ │ │ │
│III.2│de transport şi│ │ │- │- │
│ │/sau │ │ │ │ │
│ │distribuţie (%)│ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Pierderi totale│ │ │ │ │
│IV │reale de apă, │mii mc │ │- │- │
│ │din care: (%) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │ │
│IV.1 │apă tehnologice│ │ │- │- │
│ │(%) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │ │
│ │apă în reţeaua │ │ │ │ │
│IV.2 │de transport şi│ │ │- │- │
│ │/sau │ │ │ │ │
│ │distribuţie (%)│ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│V │Energie │MWh │ │- │- │
│ │consumată │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Număr salariaţi│nr. │ │ │ │
│VI │/serviciu sau │personal│ │- │- │
│ │activitate │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│VII │Salariu mediu │lei │ │ │ │
│ │brut/salariat │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│1 │variabile, din │lei │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │ │
│ │eligibile cu │ │ │ │ │
│ │apa brută şi/ │ │ │ │ │
│ │sau apa │ │ │ │ │
│ │preluată din │ │ │ │ │
│ │alt sistem, │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │
│ │(numai la │ │ │ │ │
│ │fundamentarea │ │ │ │ │
│ │preţului pentru│ │ │ │ │
│ │serviciul de │ │ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │ │
│ │apă şi/sau a │ │ │ │ │
│ │preţului pentru│ │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │ │
│ │apă) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- pierderi │ │ │ │ │
│ │totale aprobate│ │ │ │ │
│ │de apă (numai │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │
│ │fundamentarea │ │ │ │ │
│ │preţului pentru│ │ │ │ │
│ │activitatea de │ │ │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │ │ │
│ │apei) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- energie │ │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │ │
│ │tehnologică; │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- materiale │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │
│ │pentru tratarea│ │ │ │ │
│ │apei │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- alte │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│2 │Cheltuieli │lei │ │ │ │
│ │fixe, din care:│ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│2.1 │Cheltuieli │lei │ │ │ │
│ │materiale: │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- materiale │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- energie │ │ │ │ │
│ │electrică sediu│ │ │ │ │
│ │administrativ; │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- amortizare │ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- redevenţă │ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- reparaţii în │ │ │ │ │
│ │regie │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- reparaţii cu │ │ │ │ │
│ │terţii │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Alte servicii │ │ │ │ │
│2.2 │executate de │lei │ │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- colaborări │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- taxe şi │ │ │ │ │
│ │licenţe │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- comisioane şi│ │ │ │ │
│ │onorarii │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- protocol, │ │ │ │ │
│ │reclamă, │ │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- poştă, │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii│ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │ │
│2.3 │amenzi, │lei │ │ │ │
│ │penalităţi │ │ │ │ │
│ │despăgubiri, │ │ │ │ │
│ │donaţii şi │ │ │ │ │
│ │sponsorizări │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │
│2.4 │natură │lei │ │ │ │
│ │salarială, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- salarii │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │ │
│ │asiguratorie │ │ │ │ │
│ │pentru muncă │ │ │ │ │
│ │(2,25%) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │ │
│ │la fondul │ │ │ │ │
│ │pentru handicap│ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- alte drepturi│ │ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │ │
│ │salariilor │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │CF(1) │ │
│2.5 │financiare (CF)│lei │CF(0) │= CF │ │
│ │ │ │ │(0) │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │CE(1) │ │
│3 │exploatare (CE │lei │CE(0) │= CE │ │
│ │= 1 + 2.1 + 2.2│ │ │(0) x │ │
│ │+ 2.3 + 2.4) │ │ │INF │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │CT(1) │ │
│4 │totale (CT = 3 │lei │CT(0) │= CE │ │
│ │+ 2.5) │ │ │(1) + │ │
│ │ │ │ │CF(1) │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│5 │Profit (CT x │lei │ │CT(1) │ │
│ │r%) │ │ │x r% │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cota de │ │ │CT(1) │ │
│6 │dezvoltare (CT │lei │ │x d% │ │
│ │x d%) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Fond de │ │ │CE(1) │ │
│7 │solidaritate │lei │ │x s% │ │
│ │(CE x s%) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Fond IID, │ │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │ │
│ │componentele │ │ │ │ │
│8 │din structura │lei │ │ │ │
│ │preţului │ │ │ │ │
│ │evidenţiate │ │ │ │ │
│ │distinct │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Valoare totală │ │ │ │ │
│9 │(V = 4 + 5 + 6 │lei │ │V(1) │100% │
│ │+ 7 + 8) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cantitate │ │ │ │ │
│ │livrată │ │ │Q(1) =│ │
│10 │programată, │mii mc │Q(0) │Q(0) │- │
│ │inclusiv consum│ │ │ │ │
│ │propriu (Q) │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │P(1) =│ │
│11 │Preţ (P = 9/10)│lei/mc │P(0) │V(1)/Q│- │
│ │ │ │ │(1) │ │
└─────┴───────────────┴────────┴─────────────┴──────┴───────┘    ANEXA 4

    [Anexa nr. 2b) la metodologie]
    FIŞA DE FUNDAMENTARE
    pentru ajustarea tarifelor la canalizare
    (Se întocmeşte pentru fiecare tarif aplicat, corespunzător serviciului/activităţilor prestat/prestate.)

┌────┬───────────────┬────────┬─────────────┬──────┬───────┐
│ │ │ │Fundamentarea│ │Pondere│
│Nr. │ │ │anterioară │Propus│în │
│crt.│Specificaţie │U.M. │avizată/ │(lei) │tarif │
│ │ │ │aprobată │ │ajustat│
│ │ │ │ │ │(%) │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│I │Apă livrată, │mii mc │ │- │- │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│I.1 │- populaţie │ │ │- │- │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- rest │ │ │ │ │
│I.2 │consumatori, │ │ │- │- │
│ │inclusiv consum│ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Apă uzată şi │ │ │ │ │
│II │meteorică │mii mc │ │- │- │
│ │procesată, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│II.1│populaţie │ │ │- │- │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- rest │ │ │ │ │
│II.2│consumatori, │ │ │- │- │
│ │inclusiv din │ │ │ │ │
│ │consum propriu │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│III │Energie │MWh │ │- │- │
│ │consumată │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Număr salariaţi│nr. │ │ │ │
│IV │/serviciu sau │personal│ │- │- │
│ │activitate │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│V │Salariu mediu │lei │ │- │- │
│ │brut/salariat │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│1 │variabile, din │lei │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- energie │ │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │ │
│ │tehnologică; │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- materiale │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │ │
│ │contribuţia │ │ │ │ │
│ │pentru primirea│ │ │ │ │
│ │apelor uzate în│ │ │ │ │
│ │resursele de │ │ │ │ │
│ │apă (suspensii)│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- alte │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│2 │Cheltuieli │lei │ │ │ │
│ │fixe, din care:│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│2.1 │Cheltuieli │lei │ │ │ │
│ │materiale: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- materiale │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- energie │ │ │ │ │
│ │electrică sediu│ │ │ │ │
│ │administrativ; │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- amortizare │ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- redevenţă │ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- reparaţii în │ │ │ │ │
│ │regie │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- reparaţii cu │ │ │ │ │
│ │terţii │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Alte servicii │ │ │ │ │
│2.2 │executate de │lei │ │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- colaborări │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- taxe şi │ │ │ │ │
│ │licenţe │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- comisioane şi│ │ │ │ │
│ │onorarii │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- protocol, │ │ │ │ │
│ │reclamă, │ │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- poştă, │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │ │
│2.3 │amenzi, │lei │ │ │ │
│ │penalităţi │ │ │ │ │
│ │despăgubiri, │ │ │ │ │
│ │donaţii şi │ │ │ │ │
│ │sponsorizări │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │
│2.4 │natură │lei │ │ │ │
│ │salarială, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- salarii │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │ │
│ │asiguratorie │ │ │ │ │
│ │pentru muncă │ │ │ │ │
│ │(2,25%) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │ │
│ │la fondul │ │ │ │ │
│ │pentru handicap│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │- alte drepturi│ │ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │ │
│ │salariilor │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │CF(1) │ │
│2.5 │financiare (CF)│lei │CF(0) │= CF │ │
│ │ │ │ │(0) │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │CE (1)│ │
│3 │exploatare (CE │lei │CE(0) │= CE │ │
│ │= 1 + 2.1 + 2.2│ │ │(0) x │ │
│ │+ 2.3 + 2.4) │ │ │INF │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │CT(1) │ │
│4 │totale (CT = 3 │lei │CT(0) │= CE │ │
│ │+ 2.5) │ │ │(1) + │ │
│ │ │ │ │CF(1) │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│5 │Profit (CT x │lei │ │CT(1) │ │
│ │r%) │ │ │x r% │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cota de │ │ │CT (1)│ │
│6 │dezvoltare (CT │lei │ │x d% │ │
│ │x d%) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Fond de │ │ │CE (1)│ │
│7 │solidaritate │lei │ │x s% │ │
│ │(CE x s%) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Fond IID, │ │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │ │
│ │componentele │ │ │ │ │
│8 │din structura │lei │ │ │ │
│ │tarifului │ │ │ │ │
│ │evidenţiate │ │ │ │ │
│ │distinct │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Valoare totală │ │ │ │ │
│9 │(V = 4 + 5 + 6 │lei │ │V(1) │100% │
│ │+ 7 + 8) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Cantitate │ │ │ │ │
│ │procesată │ │ │ │ │
│10 │programată, │mii mc │Q(0) │Q(1) =│- │
│ │inclusiv din │ │ │Q(0) │ │
│ │consum propriu │ │ │ │ │
│ │(Q) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┼───────┤
│ │Tarif (P = 9/ │ │ │P(1) =│ │
│11 │10) │lei/mc │P(0) │V(1)/Q│- │
│ │ │ │ │(1) │ │
└────┴───────────────┴────────┴─────────────┴──────┴───────┘    ANEXA 5

    [Anexa nr. 3a) la metodologie]
    FIŞA DE FUNDAMENTARE
    pentru modificarea preţurilor la apă
    (Se întocmeşte pentru fiecare preţ aplicat, corespunzător serviciului/activităţilor furnizat/prestate.)

┌─────┬───────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┐
│ │ │ │ │Realizat │ │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │Fundamentarea│perioada │ │Pondere │
│Nr. │Specificaţie │U.M. │anterioară │ultimelor│Propus│în preţ │
│crt. │ │ │avizată/ │12 luni │ │modificat│
│ │ │ │aprobată │încheiate│ │(%) │
│ │ │ │ │contabil │ │ │
│ │ │ │ │(*) │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Apă brută │ │ │ │ │ │
│ │cumpărată şi/ │ │ │ │ │ │
│I │sau apă │mii mc │ │ │ │- │
│ │preluată din │ │ │ │ │ │
│ │alt sistem │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│II │Apă livrată, │mii mc │ │ │ │- │
│ │din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│II.1 │- populaţie │ │ │ │ │- │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- rest │ │ │ │ │ │
│II.2 │consumatori, │ │ │ │ │- │
│ │inclusiv consum│ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Pierderi totale│ │ │ │ │ │
│III │aprobate de │mii mc │ │ │ │- │
│ │apă, din care: │ │ │ │ │ │
│ │(%) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │ │ │
│III.1│apă tehnologice│ │ │ │ │- │
│ │(%) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │ │ │
│ │apă în reţeaua │ │ │ │ │ │
│III.2│de transport şi│ │ │ │ │- │
│ │/sau │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie (%)│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Pierderi totale│ │ │ │ │ │
│IV │reale de apă, │mii mc │ │ │ │- │
│ │din care: (%) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │ │ │
│IV.1 │apă tehnologice│ │ │ │ │- │
│ │(%) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- pierderi de │ │ │ │ │ │
│ │apă în reţeaua │ │ │ │ │ │
│IV.2 │de transport şi│ │ │ │ │- │
│ │/sau │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie (%)│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│V │Energie │MWh │ │ │ │- │
│ │consumată │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Număr salariaţi│nr. │ │ │ │ │
│VI │/serviciu sau │personal│ │ │ │- │
│ │activitate │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│VII │Salariu mediu │lei │ │ │ │- │
│ │brut/salariat │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│1 │variabile, din │lei │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │eligibile cu │ │ │ │ │ │
│ │apa brută şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau apa │ │ │ │ │ │
│ │preluată din │ │ │ │ │ │
│ │alt sistem, │ │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │ │
│ │(numai la │ │ │ │ │ │
│ │fundamentarea │ │ │ │ │ │
│ │preţului pentru│ │ │ │ │ │
│ │serviciul de │ │ │ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │ │ │
│ │apă şi/sau a │ │ │ │ │ │
│ │preţului pentru│ │ │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │ │ │
│ │apă) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- pierderi │ │ │ │ │ │
│ │totale aprobate│ │ │ │ │ │
│ │de apă (numai │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │
│ │fundamentarea │ │ │ │ │ │
│ │preţului pentru│ │ │ │ │ │
│ │activitatea de │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │ │ │ │
│ │apei) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- energie │ │ │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │ │ │
│ │tehnologică; │ │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- materiale │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │ │
│ │pentru tratarea│ │ │ │ │ │
│ │apei │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- alte │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│2 │Cheltuieli │lei │ │ │ │ │
│ │fixe, din care:│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│2.1 │Cheltuieli │lei │ │ │ │ │
│ │materiale: │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- materiale │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- energie │ │ │ │ │ │
│ │electrică sediu│ │ │ │ │ │
│ │administrativ; │ │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- amortizare │ │ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- redevenţă │ │ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- reparaţii în │ │ │ │ │ │
│ │regie │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- reparaţii cu │ │ │ │ │ │
│ │terţii │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Alte servicii │ │ │ │ │ │
│2.2 │executate de │lei │ │ │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- colaborări │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- taxe şi │ │ │ │ │ │
│ │licenţe │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- comisioane şi│ │ │ │ │ │
│ │onorarii │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- protocol, │ │ │ │ │ │
│ │reclamă, │ │ │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- poştă, │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │ │ │
│2.3 │amenzi, │lei │ │ │ │ │
│ │penalităţi, │ │ │ │ │ │
│ │despăgubiri, │ │ │ │ │ │
│ │donaţii şi │ │ │ │ │ │
│ │sponsorizări │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│2.4 │natură │lei │ │ │ │ │
│ │salarială, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- salarii │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie │ │ │ │ │ │
│ │pentru muncă │ │ │ │ │ │
│ │(2,25%) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │ │ │
│ │la fondul │ │ │ │ │ │
│ │pentru handicap│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- alte drepturi│ │ │ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │ │ │
│ │salariilor │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│2.5 │Cheltuieli │lei │ │ │ │ │
│ │financiare (CF)│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│3 │exploatare (CE │lei │ │ │ │ │
│ │= 1 + 2.1 + 2.2│ │ │ │ │ │
│ │+ 2.3 + 2.4) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│4 │totale (CT = 3 │lei │ │ │ │ │
│ │+ 2.5) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│5 │Profit (CT x │lei │ │ │ │ │
│ │r%) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cota de │ │ │ │ │ │
│6 │dezvoltare (CT │lei │ │ │ │ │
│ │x d%) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Fond de │ │ │ │ │ │
│7 │solidaritate │lei │ │ │ │ │
│ │(CE x s%) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Fond IID, │ │ │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │ │ │
│ │componentele │ │ │ │ │ │
│8 │din structura │lei │ │ │ │ │
│ │preţului │ │ │ │ │ │
│ │evidenţiate │ │ │ │ │ │
│ │distinct │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Valoare totală │ │ │ │ │ │
│9 │(V = 4 + 5 + 6 │lei │ │ │Vm │100% │
│ │+ 7 + 8) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │ │ │
│ │livrată │ │ │ │ │ │
│10 │programată, │mii mc │ │ │Qm │- │
│ │inclusiv consum│ │ │ │ │ │
│ │propriu (Q) │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│11 │Preţ (P = 9/10)│lei/mc │ │- │Pm = │- │
│ │ │ │ │ │Vm/Qm │ │
└─────┴───────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┘


    (*) În funcţie de data la care se transmite solicitarea, perioada anterioară ultimelor 12 luni luată în calcul cheltuielilor trebuie să includă ultima lună pentru care este efectuată închiderea contabilă şi este întocmită balanţa de verificare, după cum urmează:
    - în cazul în care cererea de modificare a preţului/tarifului este transmisă înainte de data de 25 a lunii în curs, perioada ultimelor 12 luni se decalează cu cel mult 2 luni anterioare solicitării;
    – în cazul în care cererea de modificare a preţului/tarifului este transmisă după data de 25 a lunii inclusiv, dar nu mai târziu de data de 24 a lunii următoare, perioada ultimelor 12 luni cuprinde cheltuielile din ultima lună anterioară solicitării.


    ANEXA 6

    [Anexa nr. 3b) la metodologie]
    FIŞA DE FUNDAMENTARE
    pentru modificarea tarifelor la canalizare
    (Se întocmeşte pentru fiecare preţ aplicat, corespunzător serviciului/activităţilor prestat/prestate.)

┌────┬───────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┐
│ │ │ │ │Realizat │ │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │Fundamentarea│perioada │ │Pondere │
│Nr. │Specificaţie │U.M. │anterioară │ultimelor│Propus│în tarif │
│crt.│ │ │avizată/ │12 luni │ │modificat│
│ │ │ │aprobată │încheiate│ │(%) │
│ │ │ │ │contabil │ │ │
│ │ │ │ │(*) │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│I │Apă livrată, │mii mc │ │ │ │- │
│ │din care: │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│I.1 │- populaţie │ │ │ │ │- │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- rest │ │ │ │ │ │
│I.2 │consumatori, │ │ │ │ │- │
│ │inclusiv consum│ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Apă uzată şi │ │ │ │ │ │
│II │meteorică │mii mc │ │ │ │- │
│ │procesată, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│II.1│- populaţie │ │ │ │ │- │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- rest │ │ │ │ │ │
│II.2│consumatori, │ │ │ │ │- │
│ │inclusiv din │ │ │ │ │ │
│ │consum propriu │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│III │Energie │MWh │ │ │ │- │
│ │consumată │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Număr salariaţi│nr. │ │ │ │ │
│IV │/serviciu sau │personal│ │ │ │- │
│ │activitate │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│V │Salariu mediu │lei │ │ │ │- │
│ │brut/salariat │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│1 │variabile, din │lei │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- energie │ │ │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │ │ │
│ │tehnologică; │ │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- materiale │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │ │ │
│ │contribuţia │ │ │ │ │ │
│ │pentru primirea│ │ │ │ │ │
│ │apelor uzate în│ │ │ │ │ │
│ │resursele de │ │ │ │ │ │
│ │apă (suspensii)│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- alte │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│2 │Cheltuieli │lei │ │ │ │ │
│ │fixe, din care:│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│2.1 │Cheltuieli │lei │ │ │ │ │
│ │materiale: │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- materiale │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- energie │ │ │ │ │ │
│ │electrică sediu│ │ │ │ │ │
│ │administrativ; │ │ │ │ │ │
│ │cantitatea cu │ │ │ │ │ │
│ │preţ în vigoare│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- amortizare │ │ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- redevenţă │ │ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- reparaţii în │ │ │ │ │ │
│ │regie │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- reparaţii cu │ │ │ │ │ │
│ │terţii │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Alte servicii │ │ │ │ │ │
│2.2 │executate de │lei │ │ │ │ │
│ │terţi, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- colaborări │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- taxe şi │ │ │ │ │ │
│ │licenţe │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- comisioane şi│ │ │ │ │ │
│ │onorarii │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- protocol, │ │ │ │ │ │
│ │reclamă, │ │ │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- poştă, │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │ │ │
│2.3 │amenzi, │lei │ │ │ │ │
│ │penalităţi, │ │ │ │ │ │
│ │despăgubiri, │ │ │ │ │ │
│ │donaţii şi │ │ │ │ │ │
│ │sponsorizări │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│2.4 │natură │lei │ │ │ │ │
│ │salarială, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- salarii │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │ │ │
│ │asiguratorie │ │ │ │ │ │
│ │pentru muncă │ │ │ │ │ │
│ │(2,25%) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- contribuţie │ │ │ │ │ │
│ │la fondul │ │ │ │ │ │
│ │pentru handicap│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │- alte drepturi│ │ │ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │ │ │
│ │salariilor │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│2.5 │Cheltuieli │lei │ │ │ │ │
│ │financiare (CF)│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│3 │exploatare (CE │lei │ │ │ │ │
│ │= 1 + 2.1 + 2.2│ │ │ │ │ │
│ │+ 2.3 + 2.4) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│4 │totale (CT = 3 │lei │ │ │ │ │
│ │+ 2.5) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│5 │Profit (CT x │lei │ │ │ │ │
│ │r%) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cota de │ │ │ │ │ │
│6 │dezvoltare (CT │lei │ │ │ │ │
│ │x d%) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Fond de │ │ │ │ │ │
│7 │solidaritate │lei │ │ │ │ │
│ │(CE x s%) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Fond IID, │ │ │ │ │ │
│ │exclusiv │ │ │ │ │ │
│ │componentele │ │ │ │ │ │
│8 │din structura │lei │ │ │ │ │
│ │tarifului │ │ │ │ │ │
│ │evidenţiate │ │ │ │ │ │
│ │distinct │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Valoare totală │ │ │ │ │ │
│9 │(V = 4 + 5 + 6 │lei │ │ │Vm │100% │
│ │+ 7 + 8) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │ │ │
│ │livrată │ │ │ │ │ │
│10 │programată, │mii mc │ │ │Qm │- │
│ │inclusiv din │ │ │ │ │ │
│ │consum propriu │ │ │ │ │ │
│ │(Q) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│11 │Tarif (P = 9/ │lei/mc │ │- │Pm = │- │
│ │10) │ │ │ │Vm/Qm │ │
└────┴───────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┘


    (*) În funcţie de data la care se transmite solicitarea, perioada anterioară ultimelor 12 luni luată în calculul cheltuielilor trebuie să includă ultima lună pentru care este efectuată închiderea contabilă şi este întocmită balanţa de verificare, după cum urmează:
    - în cazul în care cererea de modificare a preţului/tarifului este transmisă înainte de data de 25 a lunii în curs, perioada ultimelor 12 luni se decalează cu cel mult 2 luni anterioare solicitării;
    – în cazul în care cererea de modificare a preţului/tarifului este transmisă după data de 25 a lunii inclusiv, dar nu mai târziu de data de 24 a lunii următoare, perioada ultimelor 12 luni cuprinde cheltuielile din ultima lună anterioară solicitării.


    ANEXA 7

    (Anexa nr. 4 la metodologie)
    FORMULAR^1
    de exprimare a consimţământului privind furnizarea unui serviciu public
    ^1 Exprimarea consimţământului conform prezentului formular nu îngrădeşte dreptul societăţii/serviciului de a transmite la A.N.R.S.C. orice document pe care îl consideră necesar, dintre cele emise de alte instituţii şi autorităţi publice centrale, în vederea soluţionării cu celeritate a cererii de avizare/aprobare a preţurilor şi/sau tarifelor depuse la A.N.R.S.C.
    Către:
    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    Subsemnatul(a), ........................, în calitate de ......................... la Societatea/Serviciul ......................., cu sediul în ..........................................., având CUI/CIF ................................., în temeiul legislaţiei în vigoare, consimt ca Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. să solicite organelor abilitate, în vederea avizării/aprobării preţurilor şi/sau tarifelor, următoarele documente: (Se vor menţiona care sunt acestea şi instituţia emitentă.):
    1. ...................................
    2. ...................................
    3. ...................................
    ...

    Luând în considerare cele de mai sus, înţeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările şi completările ulterioare, şi că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta, beneficiind de toate drepturile care decurg din actul normativ anterior menţionat.
    Consimţământul este valabil până la exercitarea dreptului de opoziţie. Acest drept poate fi exercitat printr-o cerere datată, semnată şi depusă sau transmisă în format hârtie la adresa: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, str. Lucian Blaga nr. 4, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 031072, sau în format electronic la adresa de e-mail documentatii@anrsc.ro.
    Numele, prenumele ......................................................................
                                              (Se vor menţiona numele şi prenumele solicitantului.)
    Semnătura^2
    ^2 Formularul poate fi semnat cu semnătură electronică sau cu semnătură olografă.

    Data: .....(zi)...../...(lună)../.....(an)......

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016